Connect with us

ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล

ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคลครอบคลุมทรัพย์สินในชีวิตประจำวัน มั่นใจ หายห่วง

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันภัยทรัพย์ส่วนบุคคลคืออะไร?

ในชีวิตประจำวันของคนเราเมื่อต้องเดินทางออกนอกบ้าน เรามักจะพกพาทรัพย์สินติดตัวไปด้วยเสมอ ตัวอย่างเช่น นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ แหวน สร้อย เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ อาจเป็นความเสี่ยงเมื่ออยู่นอกบ้าน ประกันบ้านและทรัพย์สินอาจไม่ได้ให้ความคุ้มครองจากกรมธรรม์เมื่อเรานำทรัพย์สินออกนอกสถานที่เอาประกันภัย จึงจำเป็นที่จะต้องทำประกันเสริมประกันทรัพย์สินส่วนบุคคลเพื่อขยายความคุ้มครองต่อทรัพย์สินส่วนตัวที่นำติดตัวเมื่อออกนอกบ้าน ที่อาจเกิดความเสียหายจากการโจรกรรม ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ และความเสียหายอื่นๆ ตัวอย่างทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

โทรศัพท์, แล็ปท็อป, แท็บเล็ต, กล้องถ่ายรูป, เครื่องประดับ, แหวน, นาฬิกา, จักรยาน, กุญแจ, กระเป๋าสตางค์และกระเป๋า, เครื่องดนตรี

ประกันทรัพย์สินส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองเท่าไหร่?

ถึงแม้ว่าบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่อการเสียหายต่อทรัพย์สินเมื่อนำติดตัวออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุ โจรกรรม วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ แต่ก็ยังมีเงื่อนไขบางประการที่บริษัทได้มีการยกเว้นความคุ้มครองต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน ซึ่งก่อนที่คุณจะขอเบิกค่าสินไหมทดแทนควรศึกษาถึงสาเหตุที่บริษัทได้รับการยกเว้นไว้ให้ละเอียดเสียก่อน ทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย และบริษัทจะให้ความคุ้มครองไม่เกิน

1. จำนวนทุนประกัน
บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ละรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

2. จำนวนทุนประกันที่คงเหลืออยู่
เมื่อได้มีความคุ้มครองความเสียหายในครั้งแรกไปแล้ว ประกันจะคุ้มครองตามวงเงินที่ยังเหลืออยู่ ในกรณีที่ความเสียหายครั้งแรกชดเชยยังไม่เต็มวงเงิน ที่บริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

ทางเลือกความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล

ทรัพย์สินส่วนบุคคลคือทรัพย์สินที่เราต้องพกพาเมื่อเดินทางออกจากบ้าน ส่วนใหญ่ล้วนเป็นสิ่งของที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อเกิดความสูญหายขึ้นมา ไม่ใช่แค่เสียทรัพย์สินเท่านั้น แต่มันรวมไปถึงการเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านั้นด้วย มีประกันภัยมากมายที่ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ดีกว่าไหมถ้าให้ประกันช่วยดูแล

ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน

ความคุ้มครองหลักจากประกันภัยบ้านและทรัพย์สินจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้าน แต่สามารถซื้อความคุ้มครองเสริมต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลได้เช่นกัน

เพิ่มเติม

ประกันการเดินทาง

เมื่อออกจากบ้านไปยังสถานที่ต่างๆควรทำประกันการเดินทางไว้ เพราะนอกจากคุณจะได้รับความคุ้มครองต่อค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลอีกด้วย

เพิ่มเติม

Tadoo ให้คุณมากกว่าประกันภัย

เปรียบเทียบความคุ้มครองและเบี้ยประกันกับ tadoo.co เราพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ แต่ไม่ใช่แค่ประกัน เรายังมีข้อมูลเคล็ดลับความรู้ที่น่าสนใจให้คุณได้ค้นหาอีกเพียบ

เช็คเบี้ยประกัน

ข้อยกเว้นใดที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

นอกจากศึกษาถึงความคุ้มครองต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลแล้ว การพิจารณาถึงข้อยกเว้นทั่วไปก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาและยื่นขอเคลมสินไหมทดแทนคุณอาจไม่ได้รับความคุ้มครองหรืออาจถูกปฏิเสธความคุ้มครองจากบริษัท และอาจเสียเบี้ยประกันไปฟรีๆ ก็ได้ ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคลมีข้อยกเว้นทั่วไปดังนี้
1. การสึกหรอของทรัพย์สินที่เกิดการใช้งาน
3. ทรัพย์สินที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล หรือจากความประมาท
4. สัตว์เลี้ยง
5. เครื่องมือช่างที่ใช้ประกอบอาชีพ
6. ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
7. อุปกรณ์กีฬาที่เกิดจากความเสียหายขณะใช้งาน
8. ข้อมูลที่ได้สำรองไว้ในแผ่นดิสก์หรือในเครื่องคอมพิวเตอร์
9. ให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวยืม
10. ของที่ใช้บริโภค เช่น แอลกอฮอล์ อาหาร

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.8/5

25,283 รีวิว

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนจะทำประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล

หากคุณต้องการทำประกันทรัพย์สินส่วนบุคคลจำเป็นต้องทำการกรอกรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ต้องการได้รับความคุ้มครองไว้ในตารางกรมธรรม์ของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดการสูญหาย ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

เก็บหลักฐานมูลค่าทรัพย์สิน

ให้ผู้ทำประกันเก็บใบเสร็จที่แสดงราคาของสินค้านั้นๆ หลักฐานการซื้อสินค้า เพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์

ราคาของมูลค่าสินทรัพย์ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี

เพราะสินทรัพย์ต่างๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงราคาไปตามกาลเวลา บริษัทจึงกำหนดอายุของทรัพย์นั้นต้องไปเกิน ระยะเวลา 5 ปี

ใส่รายละเอียดสินทรัพย์ให้ครบถ้วน

หลังจากการใส่ชนิดของสินค้าที่ต้องการได้รับความคุ้มครองแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงคือ รายละเอียดของสินค้านั้นๆ เช่น หมายเลขตัวเครื่องของนาฬิกา ลักษณะของเครื่องประดับ จำนวนกะรัต เป็นต้น

มีการถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานว่าทรัพย์สินนั้นได้ทำประกันภัยไว้แล้ว

การถ่ายภาพเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อทรัพย์สินเกิดการสูญหาย สามารถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประกันเพื่อหาทดแทน หรือชดเชยทรัพย์สินนั้น ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

วิธีเคลมประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล

วิธีการเรียกสินไหมทดแทนเมื่อทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณได้รับความเสียหาย หรือสูญหาย ให้ดำเนินการการดังนี้

1.แจ้งให้บริษัท – ทันทีที่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันได้รับความเสียหายให้รีบแจ้งบริษัทประกันทราบโดยเร็วที่สุด

2.เก็บหลักฐานทรัพย์สินที่สูญหาย – หลังจากเกิดการสูญหายให้ผู้เอาประกันรวบรวมหลักฐานเพื่อส่งบริษัทประกันให้มากที่สุด เช่น ใบเมินราคา รูปถ่าย และรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สูญหาย

3.ถ่ายรูปเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น – ถ่ายรูปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน เช่น ร่องรอยความเสียหายต่างๆ ในสถานที่เกิดเหตุนั้นๆ

4.ใบกรมธรรม์การประกันภัย – ส่งสำคัญที่ต้องมีคือ ใบกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุรายละเอียดทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครองไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการเอาประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์ประกันบ้าน

ประเภทของประกันบ้าน

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันบ้าน

รับใบเสนอราคา ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล

เช็คเบี้ยประกัน