Connect with us

การเตรียมรับมือกับอุทกภัย/สึนามิ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบันเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้น และยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เรามีวิธีการในเตรียมพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไร

สึนามิ (Tsunami)คืออะไร

สึนามิ คือคลื่นทางทะเลที่มีขนาดใหญ่และสูงกว่าคลื่นทะเลปกติหลายสิบเท่าที่เกิดขึ้นด้วยสาเหตุมาจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเล มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 1-3 เมตร ซึ่งในความสูงระดับนี้สามารถเป็นพลังในการพัดพาสิ่งปลูกสร้างบริเวณโดยรอบให้เกิดความเสียหายมหาศาล โดยลักษณะพื้นที่เสี่ยงในการเกิดสึนามิส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยิ่งเป็นพื้นที่ไกลชายฝั่งเท่าไหร่ระดับความรุนแรงก็ยิ่งลดต่ำลง ซึ่งการเกิดสึนามิไม่ได้เป็นภัยธรรมชาติที่มีสาเหตุมาจากฝนตกหนักเหมือนอย่างอุทกภัยทั่วไปดังนั้นพื้นที่ห่างไกลชายฝั่งก็ถือว่ายังคงมีความเสี่ยงต่ำ

จุดเด่น

  • สึนามิเป็นภัยจากทะเลผู้ที่มีความเสี่ยงคือพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
  • อุทกภัยเกิดขึ้นได้กับทุกพื้นที่ทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่ลุ่ม
  • ภัยทั้งสองล้วนสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนและชีวิตมนุษย์

อุทกภัย(flood) คืออะไร

อุทกภัย เป็นภัยที่เกิดจากการที่ฝนตกหนักสะสมเป็นเวลานาน จนทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน บางครั้งทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุจาก พายุ หมุนเขตร้อนลมมรสุมมีกำลังแรง ร่องความกดอากาศต่ำมีกำลังแรง อากาศแปรปรวน น้ำทะเลหนุน แผ่นดินไหว เขื่อนพัง ก็อาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เช่นกัน การเกิดอุทกภัยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ทั้งที่เป็นที่ราบและที่ลุ่ม ยิ่งในพื้นที่หนาแน่นที่มีการระบายน้ำไม่ทันก็ถือว่าเป็นพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัย

สึนามิและอุทกภัยเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่างสองภัยพิบัตินี้ คือสาเหตุของการเกิดภัยมีความแตกต่างกัน สึนามิคือภัยจากคลื่นทะเลที่เกิดจากแผ่นดินไหว ทำให้คลื่นสูงกว่าปกติ ส่วนอุทกภัยคือภัยที่เกิดจากน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือจากพายุเข้าทำให้น้ำระบายไม่ทันเกิดการท่วมขังบ้านเรือน แต่สิ่งที่เหมือนกันระหว่างอุทกภัยและภัยสึนามิ ก็คือภัยพิบัติทั้งสองล้วนเกิดมาจากน้ำที่สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือน ชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ได้มากมาย ดังนั้นเป็นหน้าที่ ของเจ้าของบ้านต้องคำนึงก่อนการสร้างบ้าน และต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมีกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นให้ดีที่สุด และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด

“ยิ่งโลกเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเท่าไหร่ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นล้วนรุนแรงขึ้นตามไปด้วย และยังไม่รวมถึงการเกิดใหม่ของภัยธรรมชาติที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต ดังนั้นแผนการเตรียมรับมือความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรกระทำ”

การเตรียมตัวก่อนเกิดอุทกภัย/สึนามิ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุทกภัยในประเทศไทยเกิดบ่อยครั้ง รุนแรงและใกล้ตัวมากขึ้น สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกพื้นที่ ยิ่งช่วงที่เริ่มเข้าสู่หน้าฝน ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ทำให้หลายคนตื่นตัวเรื่องการสร้างบ้านเพื่อรับมือภัยพิบัติกันมากขึ้น การสร้างบ้านที่เตรียมรับมือต่อภัยพิบัติสามารถทำได้ด้วยการออกแบบโครงสร้างที่ดี และเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ทนทานต่อการกระทบของน้ำ เช่น การสร้างบ้านที่มีพื้นที่ยิ่งสูงจากพื้นดินขึ้นมา เพื่อป้องกันการไหลทะลักเข้าสู่ตัวบ้าน, การสร้างโครงหลังคาที่แข็งแรงทนต่อการรั่วไหลจากฝนตกหนักเป็นระยะเวลานาน, การก่อผนังบ้านด้วยวัสดุปูนที่มีคุณภาพ ลดความแตกร้าว หรือช่วงโหว่ที่น้ำสามารถซึมเข้ามาได้ เป็นต้น

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการทำประกันอัคคีภัยบ้านที่ให้ความคุ้มครองต่อภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้บ้านได้รับความเสียหาย โดยผู้ทำประกันจะได้รับเงินชดเชยค่าซ่อมบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัยชั่วคราวเมื่อบ้านไม่สามารถอาศัยอยู่ต่อได้ และคุณยังสามารถซื้อความคุ้มครองเสริมในปัจจุบันได้มีประกันสำหรับภัยสึนามิ ภายใต้คำจำกัดความของคำว่า “ภัยพิบัติ” หากเหตุการณ์สึนามินั้น เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป หรือรัฐบาลประกาศเป็นภัยพิบัติ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้ด้วยตัวเราเอง แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่คนเราสามารถทำได้คือการวางแผนการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น เพื่อให้ความเสียหายที่กระทบต่อตัวเราน้อยที่สุด และยังได้รับเงินเยียวยาจากความเสียหายเมื่อได้ทำประกันอัคคีภัยบ้านไว้ล่วงหน้า

การเตรียมตัวระหว่างเกิดอุทกภัย/สึนามิ

เมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติ สิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการคือการตั้งสติให้ดี หากได้รับการแจ้งเตือนประกาศของรัฐบาลถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติล่วงหน้า รีบขนย้ายทรัพย์ที่มีค่าไว้ในที่ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด หรือหากได้รับประกาศภัยพิบัติสึนามิ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง ให้ศึกษาเส้นทางในการอพยพ และนำพาตัวเองและสมาชิกในครอบครัวไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็ว สิ่งที่สำคัญคืออย่าชะล่าใจถึงความรุนแรงเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้น เพราะมันอาจจะเพิ่มความรุนแรงภายหลังได้เสมอ

การเตรียมตัวหลังจากการเกิดอุทกภัย/สึนามิ

เมื่อภัยพิบัติได้ผ่านพ้นไปให้สำรวจความเสียหายทางด้านร่างกายของตนเองและสมาชิกในครอบครัว และสำรวจความเสียหายของทรัพย์สิน ว่ามีอะไรบ้าง และหากผู้ประสบภัยมีประกันอัคคีภัยให้รีบดำเนินการรวบรวมหลักฐานต่างๆ ทั้งรูปถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นของบ้านเรือน และความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน หลังจากรวบรวมหลักฐานแล้วให้แจ้งไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อขอเคลมค่าสินไหมทดแทนให้เร็วที่สุด

ผลิตภัณฑ์ประกันบ้าน

ประเภทของประกันบ้าน

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันบ้าน