Connect with us

คุ้มครองอุบัติเหตุฉุกเฉินของบ้าน

หมดห่วงหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินกับบ้านของคุณด้วยความคุ้มครองเสริมจากประกันบ้านและทรัพย์สินจาก Tadoo ที่รับรองโดยบริษัทชั้นนำ

อุบัติเหตุฉุกเฉินของบ้านคืออะไร

อุบัติเหตุในบ้านที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันสร้างความเสียหายให้กับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน ที่ต้องใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ ซึ่งความเสียหายนั้นส่งผลกระทบให้การใช้ชีวิตของบุคคลในบ้านต้องสะดุดลง จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขซ่อมแซมในทันที เช่น การที่เราต้องการใช้ประโยชน์จากน้ำ เพื่อทำภารกิจส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ การล้างจาน ซักผ้า แล้วอยู่ดีๆ น้ำก็ไม่ไหล อาจเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากท่อน้ำแตก หรือท่ออุดตัน จึงจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมท่อน้ำนั้นโดยด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานน้ำได้ทันเวลา อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น เครื่องปรับอากาศเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ต้องซ่อมโดยทันทีมิเช่นนั้นอาจนอนไม่หลับทั้งคืนก็เป็นได้ การซื้อประกันบ้านและทรัพย์สิน กับ Tadoo ที่รับประกันภัยโดยบริษัทประกันชั้นนำ คุณไม่ต้องกังวลหากเกิดฉุกเฉินเพราะเรามีบริการช่วยเหลือคุณได้ตามต้องการ

จุดเด่น

  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ไม่คุ้มครองการสึกหรอจากการใช้งาน
  • บริการเสริมนี้คุ้มครองเฉพาะค่าซ่อมแซมแต่ไม่จ่ายเงินชดเชยความเสียหาย
  • บริการนี้ไม่คุ้มครองค่าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน

อุบัติเหตุต่อระบบน้ำและระบบไฟฟ้าในบ้าน

ระบบน้ำและระบบไฟฟ้าถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำธุระส่วนตัวการทำอาหาร ระบบแอร์ /พัดลม ล้วนต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเหล่านั้น หากสองระบบนี้ขัดข้องแน่นอนว่าการใช้ชีวิตในบ้านย่อมขัดข้องไปด้วย ประกันภัยบ้านให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้าง

ท่อประปาและท่อระบายน้ำ
– ฝาปิดท่อรั่วหรือแตก อ่างล้างมือ ท่อระบายน้ำ หรือโถส้วมห้องน้ำอุดตัน สามารถเรียกใช้บริการช่างฉุกเฉิน เพื่อมาทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างปกติ

ไฟฟ้าเสียหาย /ขัดข้อง
– สำหรับการสูญเสียพลังงานเนื่องจากไฟฟ้าขัดข้องตัวอย่างเช่น หัวฟิวส์ไฟฟ้าขาด สามารถเรียกช่างไฟมา เช็กระบบไฟฟ้า แต่บริการนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องจากภายนอกบ้าน

อุบัติเหตุต่อประตูและหน้าต่าง

ประตูและหน้าต่าง รวมไปถึงตัวล็อกต่างๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบความปลอดภัยของบ้าน เพราะถือเป็นช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุด ที่สมาชิกภายในบ้านใช้เป็นทางเข้าออก และเป็นช่องทางที่สามารถงัดแงะเพื่อโจรกรรมได้มากที่สุด ถ้าประตูหน้าต่างได้รับความเสียหายขึ้นมา แน่นอนว่าจะส่งผลทำให้บ้านของคุณไม่ปลอดภัย มีความเสี่ยงสูง ประกันบ้านยังมีบริการเสริมที่ผู้ทำประกันสามารถเรียกช่างมาซ่อมแซมประตูบ้านได้ และบางกรมธรรม์ประกันบ้านและทรัพย์สินก็ให้ความคุ้มครองกุญแจที่สูญหายจากการถูกขโมยอีกด้วย

ทำประกันบ้านและทรัพย์สินแล้ว อย่าลืมที่จะต้องคอยดูแลรักษาบ้านและทรัพย์สินของคุณอยู่เสมอด้วยเช่นกัน หากคุณปล่อยทิ้งบ้านของคุณไว้ด้วยความประมาท คุณอาจถูกปฏิเสธความคุ้มครองจากประกัน

อุบัติเหตุต่อหลังคาและเพดานบ้าน

ความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศเลวร้ายเป็นเหตุให้มีน้ำรั่วไหนจากหลังคา หรือฝ้าเพดานพัง หรือมีน้ำซึมออกมา ผู้ทำประกันก็สามารถเรียกใช้บริการเสริมจากบริษัทประกัน ให้มีการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเพื่อให้บ้านของคุณปลอดภัยชั่วคราว แต่ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงหลังคาใหม่และไม่รวมการสึกหรอทั่วไปตามกาลเวลา

บริการนี้คุ้มครองเฉพาะค่าซ่อมแซมเท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปถึงการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉินในบ้าน

อุบัติเหตุจากสัตว์ร้าย

หากบ้าน หรือที่อยู่อาศัยของคุณได้มีสิ่งรบกวนจากภายนอกที่เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตของสมาชิกภายในบ้านได้ ประกันบ้านและทรัพย์สินมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อกำจัดการรบกวนจากบ้านของคุณจากสัตว์ เช่น มีงูหรือสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาในบ้าน ปลวกทำลายบ้าน สามารถเรียกช่างมาช่วยเหลือในการกำจัด หรือเอาออกไปจากบ้านได้ บริการนี้เป็นบริการเสริมจากกรมธรรม์หลักอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการซื้อประกันเสริมชนิดนี้

ข้อยกเว้นความคุ้มครองอุบัติเหตุฉุกเฉินในบ้าน

ความคุ้มครองนี้เป็นความคุ้มครองเฉพาะหน้าที่สามารถใช้งานได้ทันทีหลังซ่อมเสร็จ แต่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ทรัพย์สินจากอันเดิมไปเป็นสภาพใหม่ เช่น เมื่อ แอร์เสีย บริการนี้คุ้มครองเฉพาะค่าซ่อมแอร์ตัวเดิม แต่หากคุณต้องการเปลี่ยนแอร์ตัวใหม่ คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง หรือเมื่อประตูของคุณได้รับความเสียหาย และหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงประตูบ้านใหม่ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงประตูนั้นเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการโจรกรรม การปล้นทรัพย์ คุณสามารถเรียกร้องสินไหมทดแทน จากกรมธรรม์หลักประกันบ้านและทรัพย์สิน

ประกันไม่คุ้มครองการสึกหรอทั่วไปใดๆ ของทรัพย์สินภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายจากการเสื่อมสภาพ หรือการไม่ดูแลรักษาบ้านของคุณนานกว่า 60 วัน ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ความคุ้มครอง

ผลิตภัณฑ์ประกันบ้าน

ประเภทของประกันบ้าน

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันบ้าน