Connect with us

ประกันบ้านคุ้มครองอย่างไร

ประกันบ้าน เป็นเครื่องมีป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญที่คนมีบ้านไม่ควรมองข้าม

มารู้จักกับประกันบ้านกัน

ประกันบ้านและทรัพย์สินคือประกันที่ช่วยคุ้มครองความเสียหายของที่พักอาศัย ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ บ้านแบบตึกแถว หรือห้องส่วนบุคคลแบบคอนโดมิเนียม ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ภัยจากน้ำ แผ่นดินไหว พายุพัด อุบัติเหตุ เช่น ยานพาหนะ รถเฉี่ยวชน เครื่องบินตกใส่บ้าน สัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า ควาย พุ่งชนบ้าน ไฟฟ้าลัดวงจร ภัยจากการโจรกรรม การปล้นที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะบ้าน ทรัพย์สินเสียหาย นอกจากนี้ยังมีประกันเสริม คุ้มครองอัญมณีและทรัพย์สินมีค่า และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกัน เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของบ้าน ต่อตารางเมตร ทุนประกันที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง เริ่มต้นตั้งแต่ 1 แสนบาท ไปจนถึงหลักร้อยล้าน จ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่หลักพัน และความคุ้มครองเสริมต่างๆที่ต้องการ เช่น คุ้มครองบุคคลที่สาม คุ้มครองที่พักอาศัยชั่วคราว คุ้มครองอัญมณีและของมีค่า คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล เป็นต้น ผู้ทำประกันสามารถเลือกระดับความคุ้มครองได้เอง

ประกันบ้านและทรัพย์สินแบ่งออกเป็นสองรูปแบบคือ
1. ประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน
2. ประกันสินเชื่อบ้าน

จุดเด่น

  • ไฟไหม้บ้านเป็นความคุ้มครองหลักของประกันบ้าน
  • ประกันสินเชื่อบ้านเป็นประกันที่กฎหมายกำหนดที่ต้องทำเมื่อยื่นขอสินเชื่อ
  • ประกันบ้านมีบริการเสริมมากมายที่สามารถซื้อเพิ่มจากกรมธรรม์หลัก

ประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน

เป็นความคุ้มครองหลักของประกันบ้านและทรัพย์สินที่คุ้มครอง ภัยทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าผลจากฟ้าผ่า, ไฟไหม้, น้ำท่วมบ้านอันเกิดจากการรั่วไหลภายในบ้านหรือจากภายนอกบ้านรั่วซึมเข้ามาทำลายในบ้าน แต่เงื่อนไขบางกรมธรรม์ไม่คุ้มครองเคสบ้านที่อยู่ในพื้นที่รองรับน้ำ หรือทางผ่านน้ำ, แผ่นดินไหวที่เกิดจากเหตุธรรมชาติ เช่น การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ภูเขาไฟระเบิด พายุพัดบ้าน

ประกันสินเชื่อบ้าน

ประกันที่สร้างความคุ้มครองให้กับเจ้าของที่อยู่อาศัยที่มีภาระติดพันกับธนาคารที่ต้องมีการผ่อนชำระหนี้สิน เนื่องจากการกู้ยืม การจดจำนอง และหากผู้เอาประกันได้เสียชีวิตในระหว่างที่ยังผ่อนบ้านอยู่หรือเสียชีวิตก่อนที่หนี้สินจะหมด หรือผ่อนบ้านต่อไม่ไหวแล้ว ประกันสินเชื่อบ้านก็จะเข้ามาช่วยรับภาระผ่อนบ้านต่อ ไม่ให้ความลำบากตกแก่คนอื่นในครอบครัว ข้อควรพิจารณาคือเบี้ยประกันชนิดนี้ราคาสูง แต่ถือว่าเป็นการประกันความเสี่ยงได้ดีสำหรับผู้มีความไม่แน่นอนในการผ่อนจ่ายค่าบ้าน ส่วนใหญ่ธนาคารที่ปล่อยกู้สินเชื่อบ้านจะมีข้อบังคับให้ผู้กู้ต้องทำประกันสินเชื่อบ้านด้วย

“ข้อควรระวังในการทำประกันบ้านและทรัพย์สินคือห้ามทิ้งบ้านไว้โดยไม่มีคนดูแลนานเกินกว่า 60 วัน ไม่เช่นนั้นบริษัทจะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัย”

อะไรบ้างที่ประกันให้ความคุ้มครอง

ถึงแม้บ้านของคุณจะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม การปล้นทรัพย์สิน ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร เพราะเหตุการณ์เหล่านั้นล้วนเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว และเกิดขึ้นได้กับทุกที่อยู่อาศัย การมีประกันบ้านและทรัพย์สินเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณยังมีที่พึงเมื่อถึงเวลาเลวร้ายในชีวิต

สิ่งที่ผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองมีดังนี้
1. คุ้มครองบ้านและทรัพย์สิน
2. คุ้มครองที่พักอาศัยชั่วคราว

ความคุ้มครองบางบริการอาจต้องซื้อประกันเสริมจากกรมธรรม์หลักเพื่อขยายความคุ้มครอง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกันภัยของคุณได้ครอบครัวทุกบริการที่คุณต้องการแล้วหรือยัง

คุ้มครองบ้านและทรัพย์สิน

ความเสียหายของบ้านที่เข้าเงื่อนไขคือ บ้านไฟไหม้ บ้านพังจากฟ้าผ่าใส่ น้ำท่วมอันเกิดจากการรั่วซึมภายในบ้านหรือน้ำภายนอกไหลเข้ามา บ้านพังจากเหตุแผ่นดินไหว พายุพัดถล่ม บริษัทประกันมีเงินทุนสำหรับ ค่าซ่อมบ้าน ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ใดของบ้านที่เสียหาย ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ค่าขนย้ายซากบ้านที่เสียหาย หรือการเรียกใช้บริการ ช่าง ของทางบริษัท ในความคุ้มครองเสริม

คุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านตอนเกิดเหตุ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าลัดวงจร ขโมยขึ้นบ้านฉกข้าวของ หรือผู้ทำประกันทำทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจภายนอกบ้าน ค่าสินไหมทดแทนคิดตามมูลค่าของใหม่ ไม่หักค่าเสื่อมราคา ซื้อมาราคาเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น และผู้ทำประกันสามารถซื้อความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลที่นำติดตัวออกนอกบ้านเสริม ได้เช่นกัน

คุ้มครองที่พักอาศัยชั่วคราว

หากคุณมีที่พักอาศัยหลักแค่ที่เดียวและเมื่อเจอกรณีที่ได้รับความโชคร้าย เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุเกิดรุนแรงจนบ้านเสียหายชนิดอยู่อาศัยไม่ได้ คุณอาจได้รับความลำบากในการหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวเอง และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากถ้าบ้านต้องมีการซ่อมแซมเป็นระยะเวลานาน แต่หากคุณทำประกันประกันอัคคีภัยบ้านไว้ บริษัทจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่พักชั่วคราวให้เป็นรายวัน ไม่เกิน 30 วัน ต่อครั้งและไม่เกินทุนประกันที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ ในกรณีที่อยู่เสียหายหนักประกันภัยบ้านและคอนโดจะจ่ายค่าเสียหาย 50% ของค่าซ่อมที่ประเมินภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องรอสรุปความเสียหายให้เสร็จสิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรมธรรม์หลักของคุณได้ให้ความคุ้มครองประเภทนี้แล้วหรือยัง โดยคุณสามารถซื้อประกันเสริมได้แต่เบี้ยประกันอาจสูงขึ้น

ผลิตภัณฑ์ประกันบ้าน

ประเภทของประกันบ้าน

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันบ้าน