Connect with us

วิธีการยื่นขอวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย

เที่ยวอินโดนีเซียได้อย่างสบายใจ รายละเอียดการขอวีซ่าและเลือกประกันการเดินทางที่ตรงใจ

เช็คเบี้ยประกัน

การขอวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เดินทางไม่ยาก ใกล้ประเทศไทย ทั้งยังเป็นที่เที่ยวฮอตฮิตแห่งใหม่ของคนทั่วโลกโดยเฉพาะบาหลี หลายคนเลือกที่จะไปพักผ่อน รับลมธรรมชาติที่อินโดนีเซียเพราะค่าครองชีพไม่แพง และเดินทางไม่ไกลจนเกินไป รวมถึงยังฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยอีกด้วย

เมื่อพูดถึงอินโดนีเซีย แน่นอนว่าชื่อที่เด้งขึ้นมาในหัวของใครหลายคนต้องเป็นบาหลี เกาะสวรรค์ แหล่งรวมอารยธรรมเก่าแก่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากไปดูให้เห็นด้วยตา แต่อินโดนีเซียไม่ได้มีแค่บาหลี ยังมีบุโรพุทโธ พุทธสถานชื่อดังที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบราณ หรืออาจจะมาเดินดูวิถีชีวิต และค้นหาที่ใหม่ ๆ ในตัวเมืองก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

ขอวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย สำหรับคนไทยหรือคนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยได้รับการยกเว้นวีซ่าทำให้สามารถเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียและอาศัยอยู่ได้ 30 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่หากอยู่นานกว่านั้นหรือมีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือคนรู้จัก ก็จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

เราควรซื้อประกันสำหรับการเดินทางทุกครั้งเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ประกันจะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายจากค่ารักษาพยาบาลและให้ค่าชดเชยตามกรณีต่าง ๆ

ประกันการเดินทาง

สามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ตอบสนองการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ รวมถึงช่วยเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยขณะเดินทาง

เพิ่มเติม

ความคุ้มครองวีซ่า

ประกันการเดินทางเป็นเอกสารจำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าบางประเทศ กรณีที่ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน บริษัทประกันยินดีคืนเงินให้

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

เราพร้อมเติมเต็มแผนการท่องเที่ยวของคุณในด้านความปลอดภัยเพื่อให้คุณเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างไร้กังวลโดยเริ่มต้นง่าย ๆ เพียงแค่กดซื้อประกันเดินทางออนไลน์ผ่าน tadoo.co คุณจะได้รับทั้งความสะดวก รวดเร็ว และการบริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจของคุณเป็นสำคัญ

เช็คเบี้ยประกัน

ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียมีธรรมชาติที่สวยงามและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจทำให้ใครหลายคนหลงใหลและอยากไปเยือนสักครั้งในชีวิต แต่ก่อนไปเที่ยวอินโดนีเซียหรือไม่ว่าจะที่ไหน การศึกษาข้อมูลของประเทศนั้น ๆ เป็นสิ่งจำเป็น สิ่งไหนที่เราควรรู้และอะไรที่ไม่ควรทำ เราได้รวบรวมมาให้คุณแล้ว

1. คนไทยจะได้รับการยกเว้นวีซ่า 30 วัน เฉพาะกรณีไปเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ รวมถึงกรณีเข้าร่วมงานสัมมนาหรือประชุมโดยมีหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในอินโดนีเซียรับรอง

2. การเดินทางเข้ามาทำงานหรือเพื่อศึกษาต่อจำเป็นต้องขอวีซ่า เมื่อเดินทางถึงอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วต้องติดต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองทันทีภายใน 30 วัน เพื่อขอใบอนุญาตพำนักหรือใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้อง

3. ขณะพำนักอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย เราจำเป็นต้องพกหนังสือเดินทางและเอกสารจำเป็นติดตัวไว้ตลอดเนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจขอเรียกดูได้ หากเอกสารสำคัญหรือหนังสือเดินทางสูญหาย ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาแล้วยื่นใบแจ้งความที่ออกโดยสถานีตำรวจอินโดนีเซีย, สำเนาตั๋วเครื่องบินขาเข้าและออก รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย

4. ควรทำประกันการเดินทางก่อนไปเที่ยวเพื่อรองรับความเสี่ยงกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมถึงชดเชยกรณีทรัพย์สินหรือกระเป๋าเดินทางเสียหายหรือสูญหาย ตลอดจนดูแลการเดินทางทั้งกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิก

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

16,453 รีวิว

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนยื่นวีซ่า

เอกสารเบื้องต้นสำหรับการขอวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซียที่ควรจะเตรียมให้พร้อมเพื่อป้องกันการผิดพลาด จะได้ขอวีซ่าผ่านฉลุยในรอบเดียว

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตต้องเป็นปัจจุบันและอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนยื่นเอกสารให้เตรียมทั้งตัวจริงและสำเนาหน้าแรกพร้อมเซ็นรับรอง

แบบฟอร์มสำหรับขอวีซ่า

กรอกข้อมูลให้ละเอียดพร้อมเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง แต่งตัวสุภาพ ฉากหลังสีขาว และมีขนาดตามที่สถานทูตกำหนด

หลักฐานการเดินทาง

ตั๋วเครื่องบิน ใบจองโรงแรม จดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศอินโดนีเซีย หรืออาจใช้กรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ซื้อไว้ด้วยก็ได้

หนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัท สำหรับชาวต่างชาติสามารถใช้สำเนา Work Permit ได้

เอกสารส่วนตัว

บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรข้าราชการ ทั้งตัวจริงและสำเนาที่มีการเซ็นรับรองถูกต้อง

วีซ่า ณ สนามบินปลายทาง (Visa on arrival)

ในส่วนของการ ขอวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย สามารถทำแบบ On arrival หรือไปทำวีซ่าที่สนามบินปลายทางได้โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ทำวีซ่าต้องอยู่ไม่เกิน 30 วัน และมีเงินสดอย่างน้อย 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมีบัตรเครดิตที่สามารถใช้งานได้ รวมถึงต้องแสดงตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับพร้อมหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน สำหรับการทำวีซ่าที่สนามบินปลายทางนั้นสามารถทำได้เฉพาะสนามบินที่ประเทศอินโดนีเซียกำหนดเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือขอวีซ่า เราควรจะซื้อประกันการเดินทางเอาไว้เนื่องจากกรมธรรม์สามารถคุ้มครองและช่วยเรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินได้ อีกประการคือ ประกันการเดินทางสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเรามีการเดินทางไปและกลับจริง รวมถึงใช้เป็นหลักประกันด้านการเงินกรณีที่เราต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือชำระค่ารักษาพยาบาลได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน