Connect with us

ทำอย่างไรดีเมื่ออยู่เกินกำหนดวีซ่า

การอยู่เกินกำหนดวีซ่า (Overstay) ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วจะทำอย่างไรดี Tadoo พร้อมให้คำแนะนำดี ๆ เพื่อให้คุณท่องเที่ยวได้อย่างอุ่นใจ

การอยู่เกินกำหนดวีซ่า (Overstay)

การอยู่เกินกำหนดวีซ่า (Overstay) คือการที่ชาวต่างชาติพำนักอยู่ในประเทศหนึ่ง ๆ เกินวันที่ระบุไว้ในวีซ่า จะถือว่าเป็นการอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศอิตาลีในวันที่ 1 กรกฎาคม และนักท่องเที่ยวคนนั้นถือวีซ่าเชงเก้นที่มีอายุ 90 วัน ซึ่งจะต้องเดินทางกลับภายในวันที่ 29 กันยายน ถ้าอยู่เกินกว่านั้นจะถือว่าอยู่เกินกำหนด เมื่อเดินทางกลับแล้วต้องผ่านด่าน ตม.จะต้องเสียค่าปรับและการอยู่เกินกำหนดครั้งนี้จะมีผลต่อการเดินทางเข้าประเทศครั้งต่อไป

จุดเด่น

  • อายุวีซ่า (Visa Validity) คือช่วงเวลาที่วีซ่าสามารถใช้งานได้ โดยเราต้องเดินทางไปและกลับในช่วงวันที่กำหนด
  • ระยะเวลาพำนัก (Period Stay) คือระยะเวลาที่เราจะอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้ เช่น ทริปของเรา 10 วัน สถานทูตจะระบุระยะเวลาพำนักให้เรา 10 วัน ตามแผนการเดินทางที่เราเสนอ

ทำอย่างไรดีเมื่ออยู่เกินกำหนดวีซ่า

การอยู่เกินกำหนดวีซ่านั้นถือเป็นความผิดทางกฎหมาย ไม่ว่าอย่างไรก็มีความผิดและต้องได้รับบทลงโทษยกเว้นเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัว กรณีนั้นทางโรงพยาบาลอาจช่วยประสานงานให้ แต่ถ้าอยู่เกินกำหนดแบบไม่มีเหตุฉุกเฉินอะไร หากถูกจับได้ หรือผู้ถือวีซ่าต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทางกลับ ทางเจ้าหน้าที่อาจกักตัวเพื่อสอบถามและต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังถูกบันทึกประวัติทำให้มีปัญหากับการขอวีซ่าครั้งถัดไป หรืออาจถูกแบล็กลิสต์ทำให้เข้าประเทศไม่ได้อีกในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ชาวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าจะถูกควบคุมตัวและต้องขึ้นศาลทำให้กลายเป็นเรื่องร้ายแรงได้

ต่ออายุวีซ่า หลีกเลี่ยงการอยู่เกินกำหนด

ทางแก้ที่ดีที่สุดสำหรับการพำนักอยู่ต่างประเทศคือต่ออายุวีซ่า หรือขยายระยะเวลาพำนักให้ทันตามกำหนด กรณีที่เรารู้อยู่แล้วว่าจำเป็นต้องอยู่ต่อและอาจเลยระยะเวลาที่วีซ่ากำหนดในตอนแรก เราควรทำเรื่องต่ออายุวีซ่าทันที ถ้าเป็นไปได้ควรทำเรื่องต่อก่อนวีซ่าหมดอายุประมาณ 1 เดือน สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศสามารถดำเนินการต่อวีซ่าได้ที่สถานทูตประเทศไทยประจำประเทศนั้น ๆ ก่อนต่อวีซ่า เราควรศึกษาข้อมูลและเอกสารไปให้ดี จากนั้นก็ยื่นเรื่องต่อวีซ่า เท่านี้ก็สามารถอยู่ต่อโดยถูกกฎหมายได้แล้ว

“ส่วนใหญ่อายุของวีซ่าจะมากกว่าระยะเวลาพำนัก เนื่องจากหากเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้ผู้ขอวีซ่าไม่สามารถเดินทางไปและกลับตามกำหนดการเดิม ก็สามารถเลื่อนวันเดินทางโดยที่วีซ่ายังไม่หมดอายุได้”

ลืมต่ออายุวีซ่า หรือลืมวันที่วีซ่าหมดอายุ ทำอย่างไรดี

เหตุสุดวิสัยอย่างการลืมต่ออายุวีซ่า หรือลืมวันที่วีซ่าหมดอายุสามารถเกิดขึ้นได้และเหตุผลนี้ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นจริง ๆ ผู้ถือวีซ่าควรเดินทางไปมอบตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่โดยดีและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ พร้อมเสียค่าปรับ เราสามารถอธิบายเหตุผลให้เจ้าหน้าที่รับรู้ได้แต่การพิจารณาทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ หากอยู่เกินกำหนดวีซ่า บุคคลผู้นั้นอาจถูกบันทึกประวัติว่าเคยทำผิดกฎหมายและอาจขอวีซ่าเข้าประเทศครั้งต่อไปไม่ได้ หรืออาจจะเดินทางเข้าประเทศไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาโทษ

การอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด นอกจากตัวบุคคลนั้นจะถูกแบนหรือถูกแบล็กลิสต์แล้ว ประเทศไทยอาจถูกลดทอนหรือตัดสิทธิพิเศษบางอย่างด้วย ทำให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศยากขึ้นนั่นเอง

อยู่เกินเวลาในประเทศที่ฟรีวีซ่า

แม้จะเป็นประเทศที่ฟรีวีซ่า หรือคนไทยไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศแต่ถ้าอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนดก็ถือว่าทำผิดกฎหมายเช่นกัน โดยเมื่อบุคคลผู้นั้นเดินทางกลับอาจถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสอบสวนและต้องเสียค่าปรับ รวมถึงอาจมีผลต่อการเดินทางเข้าประเทศในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย

สำหรับประเทศฟรีวีซ่านั้นจะกำหนดระยะเวลาให้ชาวต่างชาติพำนักในประเทศได้ หากต้องการอยู่เกินกว่าช่วงเวลานั้นก็จำเป็นต้องต่อวีซ่าซึ่งสามารถดำเนินการยื่นเรื่องได้ที่สถานทูตประจำประเทศ โดยเลือกต่อวีซ่าได้ตามจุดประสงค์ของการพำนักอาศัย

การอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนด มีผลกระทบอย่างไร

การอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด (Overstay) มีแต่ผลเสียต่อทั้งบุคคลผู้นั้นและภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่ยกเว้นวีซ่าแก่คนไทย หากเจ้าหน้าที่ของประเทศเหล่านั้นพบว่ามีคนไทยอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนดเป็นจำนวนมาก หรือหลบหนีเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเยอะ ประเทศไทยอาจถูกตัดสิทธิ์การยกเว้นวีซ่าได้ทำให้คนไทยที่ต้องการไปเที่ยวจริง ๆ ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าและเสียค่าใช้จ่ายเยอะกว่า

เช่นเดียวกับประเทศที่ต้องขอวีซ่า หากพบว่าคนไทยจำนวนมากอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด ก็อาจส่งผลถึงสิทธิพิเศษหรือข้อยกเว้นในการท่องเที่ยวต่าง ๆ ทำให้การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศยุ่งยากขึ้นและอาจขอวีซ่ายากขึ้นกว่าเดิมด้วย

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า