Connect with us

วิธีการยื่นขอวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

วางแผนท่องเที่ยวอเมริกา อย่าลืมซื้อประกันการเดินทาง เพื่อความคุ้มครองตลอดทริป

เช็คเบี้ยประกัน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งหนึ่งของโลกและเป็นประเทศในฝันของใครหลายคน ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศมหาอำนาจที่คนทั่วโลกให้ความสนใจทั้งในด้านการเมืองหรือเศรษฐกิจ ในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นอเมริกาก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนทั่วโลก รวมถึงคนไทยด้วยเช่นกัน

สำหรับคนไทย หรือคนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยจำเป็นต้อง ขอวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ทำงาน หรือศึกษาต่อ อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจกังวลใจว่าจะขอวีซ่าไม่ผ่านเนื่องจากวีซ่าอเมริกาขอยากแต่จริง ๆ แล้วเคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมาก หากเราเตรียมตัวไปอย่างดี รับรองว่าขอได้ผ่านฉลุยแน่นอน

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ยิ่งไปในประเทศที่ค่าครองชีพสูงด้วยแล้ว การซื้อประกันเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับผิดชอบอาจสูงมากจนกลายเป็นภาระได้

ประกันการเดินทาง

รองรับความเสี่ยงระหว่างเดินทาง คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลและชดเชยค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราและทรัพย์สิน

เพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ พร้อมเป็นหลักประกันด้านสุขภาพให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

เพราะเราอยากจะช่วยเติมเต็มแผนการท่องเที่ยวของคุณในด้านความปลอดภัยให้คุณเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างไร้กังวล โดยเริ่มต้นง่าย ๆ เพียงแค่กดซื้อประกันเดินทางออนไลน์ผ่าน tadoo.co คุณจะได้รับทั้งความสะดวก รวดเร็ว และการบริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจของคุณเป็นสำคัญ

เช็คเบี้ยประกัน

ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา

ส่วนของการ ขอวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา นั้นจำเป็นต้องขอให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางเนื่องจากอเมริกามีวีซ่าหลายประเภทและมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน สำหรับนักท่องเที่ยวจะต้องขอวีซ่า B-2 ซึ่งเป็นวีซ่าเพื่อเดินทางท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้ารับบริการทางแพทย์ และมีขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าดังนี้

1 – กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าอเมริกาออนไลน์จากเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย
2 – สร้างโปรไฟล์ส่วนตัวในเว็บไซต์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า และกรอกรายละเอียดที่อยู่สำหรับส่งหนังสือเดินทางคืน
3 – ชำระค่าธรรมการขอวีซ่าโดยดำเนินการได้ผ่านหน้าโปรไฟล์ในเว็บไซต์
4 – จองเวลาสัมภาษณ์วีซ่าผ่านทางเว็บไซต์
5 – สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาที่สถานทูตหรือกงสุลอเมริกาในประเทศไทยตามวันเวลาที่นัดหมาย
7 – ส่งหนังสือเดินทางคืน

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.8/5

32,143 รีวิว

เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

หลังจากกรอกแบบฟอร์ม จองวันสัมภาษณ์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางเว็บไซต์แล้ว เราก็สามารถเดินทางไปสัมภาษณ์วีซ่าได้ตามวันเวลาที่กำหนดโดยต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

หลักฐานการเงิน

ประวัติการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน และจดหมายรับรองจากธนาคาร เราควรแสดงบัญชีที่มีเงินฝากเยอะที่สุด แต่หากมีไม่มากพอสามารถยื่นหลักฐานที่แสดงถึงความมั่นคงในอาชีพ หรือหลักฐานการหารายได้ทางอื่น

หนังสือจดทะเบียนหรือเอกสารด้านภาษี

หนังสือที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือใบทะเบียนการค้า รวมถึงอาจเปิดเว็บไซต์ของกิจการหรือโบรชัวร์เพื่อยืนยันว่าดำเนินกิจการจริง

หลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ๆ

เราอาจยื่นสำเนาโฉนดที่ดิน โฉนดบ้าน หรือหลักฐานแสดงอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงหลักฐานอื่น ๆ เช่น จดหมายรับรองจากสถาบันการเงิน พันธบัตร หรือทุนประกันชีวิต เป็นต้น

หลักฐานการเดินทางและแผนการท่องเที่ยว

หลักฐานการเดินทางต่าง ๆ เช่น ตั๋วเครื่องบินขาไปและกลับ ใบจองที่พัก รวมถึงแผนการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารรับรองการทำงาน

จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันลาหยุดชัดเจน หากเป็นเจ้าของกิจการอาจยื่นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากำลังดำเนินกิจการอยู่จริง เช่น เว็บไซต์ หรือโบรชัวร์ร้านค้า เป็นต้น

ประวัติอาชญากรรมและเอกสารบันทึกจากศาล

เอกสารนี้เฉพาะกรณีที่เคยถูกจับกุมหรือถูกดำเนินคดีที่ใดก็ตาม แม้จะได้รับการอภัยโทษหรือคดีสิ้นสุดไปแล้วก็จำเป็นต้องยื่นบอก

เอกสารที่แสดงภาพรวมด้านการเงิน เศรษฐกิจ และธุรกรรมการค้า

ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันความมั่นคงของเรา หากเป็นผู้ที่เคยมีประวัติหย่าร้างต้องเตรียมเอกสารไปอย่างดีเพื่อพิสูจน์ว่าเรามีรายได้ที่มั่นคงและจะเดินทางกลับประเทศไทยแน่นอน สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาสามารถใช้หลักฐานของผู้ปกครองได้

เอกสารแสดงความผูกพันกับประเทศไทย

อาจเป็นจดหมายรับรอง ประกาศนียบัตร หรือภาพถ่ายว่าเราเคยร่วมกิจกรรมอาสาสมัครหรือกิจกรรมของชุมชนเพื่อยืนยันว่าเรายังมีภารกิจและจะเดินทางกลับประเทศไทย

ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ

ไม่ว่าจะไปเที่ยว ไปสัมมนา ไปศึกษาต่อ หรือไปฝึกงาน ก็สามารถยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ได้

ข้อควรระวังสำหรับการขอวีซ่าอเมริกา

การขอวีซ่าอเมริกานั้นอาจมีบางกรณีที่ทำให้ถูกปฏิเสธได้ซึ่งผู้ยื่นขอต้องเตรียมตัวและเตรียมเอกสารไปอย่างดีเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ตัวอย่างกรณีที่อาจทำให้ยื่นวีซ่าไม่ผ่านมีดังนี้

– ผู้ที่เคยมีประวัติทำผิดกฎหมายขณะอยู่ในอเมริกา อาจเป็นการพำนักอยู่เกินเวลาที่กำหนด การลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย หรือเคยมีประวัติอาชญากรรมที่อเมริกา เช่น เมาแล้วขับ เป็นต้น

– ผู้ที่เคยไปศึกษาต่อระยะยาวที่อเมริกาแล้วกลับประเทศไทยหลังเรียนจบแต่มีเหตุจำเป็นต้องกลับไปอเมริกาอีกครั้งเพื่อติดต่องาน ขอรับเอกสาร หรือแม้แต่ไปเที่ยว ไปเยี่ยมเพื่อน ก็มีสิทธิ์ถูกปฏิเสธเช่นกันเนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจสงสัยว่าผู้ยื่นวีซ่าจะกลับไปทำไมหากเรียนจบแล้ว ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อมเพื่อยืนยันจุดประสงค์การเดินทาง

– ผู้ที่เคยไปเรียนต่ออเมริกาหรือต่างประเทศเป็นเวลานานแต่เป็นหลักสูตรเรียนและทำงานไปด้วยซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนเพียงอย่างเดียว เจ้าหน้าที่กงสุลอาจปฏิเสธการขอวีซ่าของเราได้เนื่องจากมีประวัติที่น่าสงสัยนั่นเอง

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน