Connect with us

วิธีการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดีย, เนปาลและศรีลังกา

อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม วางแผนเที่ยวให้รัดกุม ทั้งเรื่องการขอวีซ่าและประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน

การขอวีซ่าเข้าประเทศประเทศอินเดีย, เนปาล และศรีลังกา

ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล และประเทศศรีลังกานั้นถือเป็นจุดหมายปลายทางของคนไทยกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะสายบุญและสายวัฒนธรรม การเดินทางไปประเทศเหล่านี้จำเป็นต้องวางแผนการเดินทางอย่างรัดกุมและควรซื้อประกันไว้เสมอก่อนออกเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเยี่ยมชม ก็เช่น ทัชมาฮาล ในอินเดียซึ่งคนไทยรู้จักกันดี หรือเมืองภักตปุระ ศูนย์กลางเก่าของเนปาลกับแลนด์มาร์กสำคัญอย่างจัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ ในส่วนของประเทศศรีลังกาที่คนไทยอาจไม่ค่อยคุ้นเคยแต่กับสายท่องเที่ยวถือไม่พลาดไม่ได้ เพราะศรีลังกามีเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมอย่าง เมือง Colombo และมัสยิดแดงอันเลื่องชื่อ

ขอวีซ่าประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกา สำหรับคนไทยไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าทำให้ก่อนเดินทางเข้าประเทศต้องยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่า ซึ่งสามารถขอได้ทั้งทางออนไลน์ หรือไปยื่นที่สถานทูตโดยตรง

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุหรือสถานการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่มีใครอยากให้ทริปที่วางแผนกันมาอย่างดีเป็นอันต้องสะดุด เราจึงควรซื้อประกันไว้ก่อนเดินทางเพื่อช่วยดูแลความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ประกันการเดินทาง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ พร้อมชดเชยค่าเสียหายของทรัพย์สินและการเดินทาง ประกันการเดินทางจะช่วยดูแลคุณตลอดทั้งทริป

เพิ่มเติม

ความคุ้มครองวีซ่า

ประกันการเดินทางสามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่าได้ หากยื่นไม่ผ่าน บริษัทประกันส่วนใหญ่ยินดีคืนเบี้ยประกัน

เพิ่มเติม

ทำไมควรซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

ประกันการเดินทางคือสิ่งที่ควรมีเมื่อเราวางแผนไปเที่ยว เพราะประกันการเดินทางเป็นหลักฐานในการขอวีซ่าสำหรับบางประเทศ และหน้าที่หลักคือการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเราเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บขณะท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเอง

เช็คเบี้ยประกัน

วิธีการยื่นวีซ่า

ขอวีซ่าประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกา สามารถทำได้หลายวิธีโดยวิธีทั่วไปคือการไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตของประเทศนั้น ๆ โดยเราต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน รูปถ่าย และค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าไปให้พร้อม

อีกวิธีหนึ่งคือการยื่นวีซ่าที่สนามบินปลายทาง (Visa on arrival) ซึ่งวีซ่าของประเทศเนปาลและประเทศศรีลังกาสามารถไปขอที่สนามบินได้เลยเมื่อไปถึง เราควรเตรียมเอกสารไปให้พร้อมโดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากเว็บไซต์ของสถานทูต จากนั้นก็ต่อคิวขอทำวีซ่าที่เคาท์เตอร์หรือศูนย์บริการ วิธีการนี้เหมาะสำหรับคนที่เดินทางแบบเร่งด่วนแต่ต้องระวังเรื่องเอกสารตกหล่นเพราะอาจทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าได้

อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้สถานทูตประเทศต่าง ๆ ก็เปิดการขอวีซ่าทางออนไลน์มากขึ้น ประเทศอินเดียและประเทศศรีลังกาก็เช่นกัน เราสามารถยื่นขอวีซ่าเข้าทั้งสองประเทศนี้ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของสถานทูตโดยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นก็ชำระค่าธรรมเนียม สำหรับประเภทของวีซ่านั้นเราสามารถเลือกขอได้ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง รวมถึงเลือกจำนวนวันที่เหมาะสมกับทริปของเราได้เลย

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6/5

12,875 รีวิว

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนยื่นวีซ่า

เอกสารที่ต้องเตรียมควรยึดจากที่สถานทูตกำหนดแต่ส่วนใหญ่แล้วเอกสารเบื้องต้นจะคล้ายคลึงกัน ดังนี้

หนังสือเดินทาง

ทั้งตัวจริงและสำเนา โดยหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

แบบฟอร์มการขอวีซ่า

แบบฟอร์มการขอวีซ่าสำหรับบางประเทศสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หรือสามารถไปรับได้ที่สถานทูต ที่สำคัญคือเราควรกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

รูปถ่าย

รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว แต่งตัวสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว หากใช้รูปถ่ายที่ผิดระเบียบข้อกำหนดอาจทำให้ขอวีซ่าไม่ผ่านได้

บัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

ควรเตรียมไปทั้งตัวจริงและสำเนาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน

หลักฐานการเดินทาง

แผนการเดินทาง ใบจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน หรือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง เอกสารเหล่านี้สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการเดินทางไปและกลับของเราได้

หนังสือเชิญหรือหนังสือรับรองจากบริษัท

กรณีขอวีซ่าธุรกิจจำเป็นต้องแสดงเอกสารเชิญหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือบริษัทในประเทศนั้น ๆ รวมถึงควรแนบนามบัตรของบริษัทไปด้วย

ซื้อประกันการเดินทางอย่างไร

ในการวางแผนไปเที่ยวหรือเดินทางไปไหนก็ตาม ประกันการเดินทางเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเพราะแผนที่เราเตรียมมาอย่างดีอาจสะดุดเพราะเหตุไม่คาดฝันก็ได้ เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากอุบัติเหตุ ประกันการเดินทางพร้อมช่วยเหลือคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหน สำหรับการซื้อประกันการเดินทางก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่กดเลือกผ่าน tadoo.co เราพร้อมนำเสนอและเปรียบเทียบประกันการเดินทางให้คุณ

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน