Connect with us

ขอวีซ่าเชงเก้น ควรทำประกันการเดินทางแบบใด

เที่ยวยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้น ควรทำประกันการเดินทางแบบไหนดี Tadoo พร้อมให้คำตอบและข้อมูลดี ๆ ที่มีประโยชน์แก่คุณ

ขอวีซ่าเชงเก้นควรทำประกันการเดินทางแบบใด

สำหรับการขอวีซ่าเชงเก้น เราสามารถทำประกันการเดินทางรายเที่ยวแบบปกติได้ แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า ประกันการเดินทางคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในวงเงินไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร และต้องเป็นกรมธรรม์จากบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตเท่านั้น

จุดเด่น

  • ประกันการเดินทางมีทั้งแบบรายเที่ยวและแบบรายปี เราสามารถเลือกซื้อประกันให้เหมาะสมกับแผนการเดินทางของเราได้
  • ประกันการเดินทางยังช่วยคุ้มครองการเดินทางด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น คุ้มครองทรัพย์สิน กระเป๋าเดินทาง และเที่ยวบิน

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางที่สามารถนำไปยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ต้องมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและกรณีเสียชีวิตตามที่สถานทูตกำหนด คือวงเงินไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท เหตุผลที่ต้องกำหนดวงเงินเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในประเทศกลุ่มเชงเก้นแพงกว่าประเทศไทยมาก ประกันการเดินทางจะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่มีราคาสูงเพื่อให้ผู้เอาประกันและครอบครัวไม่ต้องมีภาระในภายหลัง นอกจากนี้ ประกันการเดินทางยังคุ้มครองค่าใช้จ่ายกรณีส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน และค่าส่งศพกลับประเทศด้วย

ประกันการเดินทางจากบริษัทที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

นอกจากวงเงินคุ้มครองต้องเป็นไปตามที่กำหนดแล้ว ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องซื้อประกันการเดินทางจากบริษัทประกันที่สถานทูตยอมรับด้วย โดยบริษัทที่ผ่านการรับรองนั้นมีมากมาย ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ข้อกำหนดนี้มีไว้เพื่อป้องกันกรมธรรม์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือบริษัทประกันที่ไม่มั่นคง หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาจริง ๆ สถานทูตจะได้มั่นใจว่าบริษัทสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้

“หากผู้เอาประกันขอวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่าน บริษัทยินดีคืนเงินเบี้ยประกันและยกเลิกกรมธรรม์ให้ เพียงยื่นเอกสารจากสถานทูตเป็นหลักฐาน”

วีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple กับประกันการเดินทาง

วีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple คือวีซ่าสำหรับทริปท่องเที่ยวที่ไปทั้งประเทศในและนอกกลุ่มเชงเก้น เช่น ทริปฝรั่งเศส-อังกฤษ เราเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มเชงเก้น ก่อนจะไปประเทศอังกฤษต่อซึ่งเป็นประเทศนอกกลุ่มเชงเก้น สุดท้ายก็กลับเข้าประเทศฝรั่งเศส ทริปเที่ยวลักษณะนี้จำเป็นต้องขอวีซ่าแบบ Multiple เพื่อใช้เดินทางเข้าและออกจากประเทศเชงเก้น

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวสามารถทำประกันการเดินทางแบบปกติได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันสำหรับวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple เพราะผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่เลือกซื้อไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศใดก็ตาม ทั้งนี้ ก่อนซื้อประกันการเดินทางสามารถศึกษาหาข้อมูลหรือปรึกษาตัวแทนประกันได้ เราควรบอกรายละเอียดให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อแผนประกันที่เหมาะสมกับการเดินทาง

กรณีที่เป็นทริปเที่ยวหลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น เราสามารถเลือกซื้อประกันการเดินทางเพียงกรมธรรม์เดียวได้เพราะความคุ้มครองทุกประเทศเหมือนกัน แต่ต้องแจ้งกับทางบริษัทประกันให้ทราบว่าจะเดินทางไปกลุ่มประเทศเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นและประกันการเดินทางแบบรายปี

สำหรับคนที่ต้องเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นหลายครั้งต่อปี ก็ควรซื้อประกันการเดินทางแบบรายปีไว้ด้วย เพราะประกันแบบรายปีจะให้ความคุ้มครองทุกทริปตลอดทั้งปี ไม่ว่าเราจะเดินทางกี่ครั้ง ก็สามารถใช้กรมธรรม์เดิมได้ ไม่ต้องเสียเวลาทำใหม่ นอกจากนี้กรมธรรม์ประกันการเดินทางแบบรายปียังสามารถใช้เป็นเอกสารขอยื่นวีซ่าเชงเก้นได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า