Connect with us

ประกันการเดินทางและความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

เจ็บป่วยระหว่างเที่ยว ประกันการเดินทางคุ้มครองหรือไม่

เช็คเบี้ยประกัน

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลประกันการเดินทางคืออะไร?

หลายคนอาจคิดว่าประกันการเดินทางไม่สำคัญ หรือคิดว่ามีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันการเดินทางก็ได้แต่ประกันสุขภาพอาจไม่ได้คุ้มครองเราทั่วโลก เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น อุบัติเหตุร้ายแรง หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สิทธิ์ที่เรามีอาจใช้งานไม่ได้ นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมต้องมีประกันการเดินทางเพราะว่าประกันประเภทนี้จะช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนค่าชดเชยกรณีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นทริปต่างประเทศหรือในประเทศ ประกันการเดินทางสามารถคุ้มครองได้ทุกที่

นอกจากนี้ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรมธรรม์ประกันสามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาวีซ่าได้ หากใครต้องการไปเที่ยวยุโรปโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มเชงเก้น การทำประกันการเดินทางถือว่าสำคัญมากเพราะเป็นเอกสารที่ต้องใช้และมีการกำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในประเทศนั่นเอง

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

ไม่ว่าจะเป็นทริปในประเทศหรือต่างประเทศก็ควรจะซื้อประกันไว้ก่อนการเดินทางเพื่อเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและช่วยรองรับความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้

ประกันการเดินทาง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล พร้อมครอบคลุมค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขณะท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ

กระจายความเสี่ยงด้านสุขภาพ พร้อมคุ้มครองและดูแลเราไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

เพราะเราอยากจะช่วยเติมเต็มแผนการท่องเที่ยวของคุณในด้านความปลอดภัยให้คุณเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างไร้กังวล โดยเริ่มต้นง่าย ๆ เพียงแค่กดซื้อประกันเดินทางออนไลน์ผ่าน tadoo.co คุณจะได้รับทั้งความสะดวก รวดเร็ว และการบริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจของคุณเป็นสำคัญ

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันการเดินทางคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างไร?

เหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต้องทำประกันการเดินทางขณะท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทริปเที่ยวต่างประเทศ ก็คือ ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่ต่างประเทศนั้นแพงมาก ยิ่งในประเทศที่ค่าครองชีพสูงอยู่แล้ว ค่าใช้จ่ายตรงนี้อาจกลายเป็นปัญหาของเราได้ แต่ถ้าคุณทำประกันการเดินทางเอาไว้ก็หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่อาจบานปลายไปได้เพราะประกันจะช่วยคุ้มครองและแบ่งเบาภาระให้กับคุณ สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประกันการเดินทางเบื้องต้น มีดังนี้

– คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
– ชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตาการมองเห็น หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
– ช่วยเหลือค่าเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่าเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย และค่าส่งศพกลับประเทศไทย
– กรณีรักษาตัวที่ต่างประเทศเกิน 7 วัน ประกันจะออกตั๋วเครื่องบินไป-กลับให้ญาติที่ใกล้ชิด 1 คน มาเยี่ยมได้

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

17,892 รีวิว

เคลมค่ารักษาพยาบาลจากประกันการเดินทางใช้อะไรบ้าง

ขณะท่องเที่ยวอยู่ต่างประเทศหากเราเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เราต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วจึงยื่นเอกสารเพื่อเคลมเงินกับบริษัทประกันภายใน 30 วัน หลังจากวันที่กลับถึงประเทศไทยหรือวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้

หลักฐานการรักษา

เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบรายงานการรักษาจากแพทย์ที่เขียนรายละเอียดการรักษาและผลวินิจฉัย

ใบคำร้องเคลมเงิน

เราต้องใช้แบบฟอร์มการขอค่าสินไหมหรือการเคลมค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันที่เราซื้อไว้

ใบเสร็จรับเงิน

สามารถใช้ทั้งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน

หลักฐานการเดินทาง

เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน หรือใบจองโรงแรม เพื่อยืนยันการท่องเที่ยวของเรา

การทำวีซ่าเชงเก้นและความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

สำหรับการทำวีซ่าเชงเก้นนั้นมีข้อกำหนดอย่างหนึ่ง คือ ผู้ที่ต้องการจะขอวีซ่าจำเป็นต้องทำประกันการเดินทางที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,300,000 บาท และต้องซื้อกับบริษัทประกันที่สถานทูตกำหนดเท่านั้นเนื่องจากทางสถานทูตต้องการหลักฐานยืนยันว่าเราสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น ๆ ได้

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน