Connect with us

ประกันการเดินทางกับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกแทนผู้เอาประกัน กรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด

เช็คเบี้ยประกัน

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก คืออะไร?

คำว่า “บุคคลภายนอก” ตามความคุ้มครองของประกันการเดินทาง คือบุคคลที่นอกเหนือจากคนในครอบครัว ลูกจ้าง บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกัน หรือบุคคลที่เดินทางไปด้วยกัน

สมมติระหว่างเราเดินทางท่องเที่ยว จู่ ๆ เกิดอุบัติเหตุที่เราเป็นต้นเหตุให้บุคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ สูญเสียทรัพย์สิน ซึ่งตามกฎหมายแล้วเราต้องรับผิดชอบ ประกันการเดินทางจะคุ้มครองกรณีนี้

แต่ถ้าหากผู้เอาประกันทำให้คนที่ร่วมคณะเดินทางซึ่งเพิ่งรู้จักกันครั้งแรกเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ประกันจะไม่คุ้มครองเพราะถือว่าเป็นผู้ที่เดินทางไปด้วยกัน

สรุปง่าย ๆ คือ คุ้มครองคนนอกที่เราไม่รู้จัก ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกัน แต่ดันไปทำเขาบาดเจ็บต้องรับผิดชอบ ประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

แม้ว่าเราจะวางแผนการท่องเที่ยวของเราไว้อย่างดีแค่ไหนแต่ก็ย่อมมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เสมอ ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้เราจำเป็นต้องซื้อประกันเพื่อความอุ่นใจก่อนออกเดินทาง

ประกันการเดินทาง

ก่อนการเดินทางท่องเที่ยวทุกครั้ง เราควรซื้อประกันการเดินทางไว้ เพราะนอกจากจะสามารถใช้เป็นเอกสารการขอวีซ่าได้แล้วยังจะช่วยคุ้มครองเราในกรณีฉุกเฉินได้อีกด้วย

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เราควรทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินที่จะมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้ อีกทั้งประกันอุบัติเหตุยังจ่ายเบี้ยประกันไม่แพงแต่ความคุ้มครองทั่วถึง

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

เพราะเราอยากจะช่วยให้คุณเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างไร้กังวล เติมเต็มแผนการท่องเที่ยวของคุณด้านความปลอดภัย เริ่มต้นง่าย ๆ เพียงซื้อประกันเดินทางออนไลน์ผ่าน tadoo.co คุณจะได้รับทั้งความสะดวก รวดเร็ว และบริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจของคุณเป็นสำคัญ

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันจะรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกกรณีใดบ้าง

ไม่ใช่ประกันการเดินทางทุกกรมธรรม์ที่จะคุ้มครองกรณีนี้ ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นกรมธรรม์ที่ราคาแพงขึ้นมาหน่อยถึงจะครอบคลุม ความเสียหายไม่ว่าชีวิตหรือทรัพย์สิน เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เราก็ไม่สามารถควบคุมได้ การซื้อประกันการเดินทางก่อนท่องเที่ยวจึงเป็นบริหารความเสี่ยงทางหนึ่ง ประกันจะรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกในกรณี ดังนี้

1. การทำให้บุคคลภายนอกบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ พูดง่าย ๆ คือ การที่ผู้ซื้อประกันทำให้คนอื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวเรา หากมีการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเราต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหาย ประกันจะจ่ายเงินให้แทนตามวงเงินที่กำหนดในกรมธรรม์

ทั้งนี้ ต้องไม่มีการตกลงกันก่อนระหว่างเราและคู่กรณี ถ้ามีการตกลงกันก่อน เราต้องรับผิดชอบส่วนนั้นเอง

2. การทำให้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหายหรือสูญหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้เอาประกัน เราทำของคนอื่นเสียหายจากอุบัติเหตุหรือความไม่ได้ตั้งใจเท่านั้น ข้อควรระวังคือ อุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาสุรา ประกันไม่คุ้มครอง เช่น ดื่มเหล้าเมามากจนไปชนแจกันโรงแรมแตก ต้องชดใช้เอง

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.9/5

25,886 รีวิว

ประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันการเดินทางคุ้มครองทั้งเหตุฉุกเฉินทั่วไป ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงด้วย สามารถแบ่งความคุ้มครองได้ตามปัจจัยความเสียหายดังนี้

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครองนี้สำคัญมาก หากเราเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บระหว่างเที่ยวต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ต่างประเทศแพงมาก ประกันการเดินทางจะช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลให้เรา

ชดเชยกรณีพิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ประกันการเดินทางให้ความคุ้มครองสูงสุดพร้อมชดเชยกรณีผู้เอาประกันสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต วงเงินค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ซื้อไว้

ชดเชยกรณีทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย

เราสามารถยื่นเคลมประกันเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินถูกขโมย ปล้นชิงทรัพย์หรือได้รับความเสียหายระหว่างขนส่ง รวมถึงคุ้มครองกรณีกระเป๋าล่าช้าด้วย

คุ้มครองการเดินทาง

ไม่ว่าเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกเที่ยวบิน เและเหตุจำเป็นส่วนตัวจนต้องยกเลิกการเดินทาง หากเข้าเงื่อนไขของกรมธรรม์ สามารถเคลมค่าชดเชยได้

การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ

กรณีผู้เยาว์ต้องเดินทางกลับประเทศจากเหตุสุดวิสัย เช่น แม่และลูกสาววัย 7 ปี ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแต่แม่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ลูกไม่สามารถเที่ยวต่อคนเดียวได้ จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศเนื่องจากไม่มีคนดูแล

การรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

ประกันจะคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันทำให้บุคคลภายนอกบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรืออาจทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายจนต้องชดใช้ตามกฎหมาย เงินส่วนนี้ประกันจะออกให้แทน

ศึกษาประกันให้ดีก่อนเลือกซื้อ

ความคุ้มครองกรณีการรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่ใช่ความคุ้มครองพื้นฐานที่ทุกกรมธรรม์มี หากเราต้องการให้ประกันดูแลในส่วนนี้ ควรศึกษารายละเอียดแผนประกันที่ตรงใจมากที่สุด

ทั้งนี้ การรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอาจคุ้มครองเฉพาะการท่องเที่ยวหรือเดินทางในบางประเทศเท่านั้น ควรตรวจสอบประเทศที่ประกันคุ้มครองและยกเว้นเพื่อผลประโยชน์สูงสุด

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน