Connect with us

ประกันภัยซ้อนคืออะไร

หากคุณมีประกันภัยที่คุ้มครองเหมือนกันตั้งแต่สองกรมธรรม์ขึ้นไป การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอาจซับซ้อนขึ้น

ประกันภัยซ้อนคืออะไร

การทำประกันภัยคือการจ่ายเงินเพื่อแลกกับการได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงในชีวิตจากบริษัทประกัน การทำประกันภัยซ้อน หมายถึงการทำประกันภัยสองฉบับที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องเดียวกัน
ในกรณีของประกันการเดินทาง ตัวอย่างที่คุณอาจมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เช่น หากคุณเป็นผู้ถือบัตรเครดิตชนิดหนึ่งอยู่ และบัตรเครดิตนั้นอาจให้ความคุ้มครองต่อการเดินทางของคุณอยู่แล้ว และคุณได้มีการซื้อประกันการเดินทางอีกหนึ่งฉบับ แต่ให้ความคุ้มครองการเดินทางเหมือนกัน นั้นคือคุณได้ซื้อประกันการเดินทางซ้อนกัน

จุดเด่น

  • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการมีประกันภัยซ้อนอาจซับซ้อนกว่าปกติ
  • การมีประกันภัยซ้อนไม่ได้หมายความว่าจะได้รับค่าสินไหมสองเท่า
  • ประกันสองบริษัทที่ให้ความคุ้มครองชนิดเดียวกันจ่ายค่าสินไหมโดยการแชร์ความรับผิดชอบกัน

ประกันการเดินทางซ้อนจะได้รับเงินชดเชยมากขึ้นหรือไม่

หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการมีประกันเดินทางหลายฉบับจะสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าจากหลายๆที่ แต่ในความเป็นจริงแล้วการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันการเดินทางสองบริษัทขึ้นไปที่ให้ความคุ้มครองต่อการเดินทางเหมือนกัน จะทำให้คุณมีความยุ่งยากในการขอเคลมสินไหมทดแทนยากกว่าปกติ เพราะทั้งสองบริษัทจะมีการรับผิดชอบร่วมกันนั่นคือ บริษัทจะหารความรับผิดชอบกัน ดังนั้นคุณจะได้รับเงินชดเชยเท่าเดิม โดยที่เงินนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ข้อเสียของการทำประกันภัยซ้อน

โดยส่วนใหญ่ของบริษัทประกันการเดินทางจะระบุการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ทำประกันในกรณีที่ผู้ทำประกันไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ผลประโยชน์จากที่อื่นๆ เท่านั้น ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการทำประกันเดินทางซ้อนสร้างความยุ่งยากในการดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังหลายๆบริษัท หากบริษัทตรวจสอบได้ว่าคุณมีประกันเดินทางจากที่อื่นที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้คุณแล้วบริษัทถัดไปจะจ่ายเพียงส่วน ก่อนของความรับผิดชอบก่อนหน้าเท่านั้น ดังนั้นควรสอบตรวจให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ประกันการเดินทางจากที่อื่นอยู่ก่อนแล้ว เพื่อป้องกันการซื้อประกันการเดินทางซ้อน

“ก่อนการซื้อประกันการเดินทางโปรดตรวจสอบให้ดีว่าคุณยังไม่ได้รับความคุ้มครองในรูปแบบอื่นๆแล้ว เช่น บัตรเครดิตที่คุ้มครองการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินที่มีสิทธิพิเศษประกันการเดินทาง เพื่อป้องกันการซื้อประกันซ้อน”

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการซื้อประกันการเดินทาง

1. เช็กประกันที่พ่วงมากับบัตรต่าง ๆ – บัตรเงินสดหรือบัตรเครดิตที่คุณถืออยู่ อาจจะมีประกันการเดินทางให้มาอยู่แล้ว ควรเช็กให้ดีก่อนออกเที่ยว เพื่อจะได้ไม่ซื้อประกันซ้ำซ้อน

2. ตัดแผนประกันเสริมที่ไม่จำเป็นออก – บางแผนประเสริมที่ขายพ่วงกับประกันการเดินทางมักทำให้เบี้ยประกันสูง เช็คให้แน่ใจว่าหากคุณไม่จำเป็นต้องมีความคุ้มครองเสริม เช่น ความคุ้มครองเสริมจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็นต้น

3. แพ็กเกจสำหรับครอบครัว – สำหรับทริปครอบครัวสุขสันต์ ก็มีแพ็กเกจเที่ยวที่คุ้มครองเหมาทั้งครอบครัว

4. โปรโมชั่นพิเศษ – ซื้อประกันในช่วงที่บริษัทประกันออกโปรโมชั่นพิเศษ ลุ้นได้ประกันในราคาประหยัด

การมีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพของคุณอยู่ก่อนการซื้อประกันเดินทางนั้น ไม่นับว่าเป็นการซื้อประกันภัยซ้อนเพราะประกันทั้งสองประเภทนี้ ให้ความครองที่แตกต่างกัน ดังนั้นการมีกรมธรรม์ทั้งสองนี้ควบคู่กันไปถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตและสุขภาพของคุณเช่นกัน

มีประกันชีวิตแล้วต้องทำประกันการเดินทางหรือไม่

การที่คุณมีกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่แล้วไม่นับว่าเป็นการซื้อประกันซ้อนเพราะประกันทั้งสองประเภทนี้ ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันในกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่ได้ให้ความคุ้มครองต่อค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย และไม่ได้ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินที่เสียหายขณะเดินทางเหมือนประกันการเดินทาง ดังนั้นถึงแม้คุณจะมีกรมธรรม์ประกันชีวิตก็ควรทำประกันด้วยเช่นกัน เพราะคุณจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุขณะเดินทาง

ประกันการเดินทางให้ความคุ้มครองต่อปัญหาสุขภาพหรือไม่

โดยปกติของการทำประกันการเดินทางไม่ต้องตรวจสุขภาพก็สามารถทำได้ แต่ทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ได้รับความคุ้มครองต่อสภาพที่เป็นมาก่อนหรือจากปัญหาสุขภาพที่เป็นมาก่อนนั่นเอง ดังนั้นเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าถึงคุณจะมีประกันการเดินทางแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองต่อความเจ็บป่วยจากปัญหาสุขภาพ ดังนั้นถ้าคุณเป็นบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีประกันสุขภาพที่คุ้มครองความเจ็บป่วยจากสุขภาพของคุณแล้วหรือยัง

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง