Connect with us

ประกันการเดินทางที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ท่องเที่ยวอุ่นใจ ซื้อประกันการเดินทางที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ดูแลคุณเมื่อเจ็บป่วย บาดเจ็บ

เช็คเบี้ยประกัน

ทำไมถึงควรซื้อประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลขณะท่องเที่ยว

ไม่ว่าคุณจองทริปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจระยะสั้น ควรซื้อประกันการเดินทางที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและทรัพย์สินไว้ทุกครั้ง เพราะเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ชดเชยกรณีทรัพย์สินล่าช้า เสียหาย หรือสูญหาย ส่วนการเดินทาง ไม่ว่าเครื่องบินจะล่าช้าหรือถูกยกเลิก ก็สามารถเคลมเงินชดเชยได้

ลองคิดดูว่าปัญหาจะตามมามากแค่ไหน หากจู่ ๆ คุณเกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บ แปลกถิ่น แปลกสภาพแวดล้อมจนล้มป่วยเข้าโรงพยาบาล ค่ารักษาที่ต่างประเทศแพงกว่าของไทยมาก หากไม่ทำประกันการเดินทางไว้เราต้องรับผิดชอบส่วนนี้เองทั้งหมด

ท่องเที่ยวอุ่นใจ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย แนะนำให้ซื้อประกันการเดินทาง

ประกันที่ควรซื้อเมื่อเดินทาง

ขณะวางแผนเดินทาง สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลย คือเลือกซื้อประกันคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราระหว่างเดินทางท่องเที่ยว มาดูกันว่ามีประกันประเภทไหนบ้างที่น่าซื้อ

ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางช่วยดูแลเราตลอดทริป ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยจากความเสียหายด้านทรัพย์สิน วงเงินตามที่กรมธรรม์กำหนด

เพิ่มเติม

ความคุ้มครองด้านวีซ่า

ประกันการเดินทางเป็นสำหรับการขอวีซ่ามาก โดยเฉพาะวีซ่าเชงเก้นที่กำหนดให้ทำประกันการเดินทาง และกำหนดเพดานวงเงินค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำ

เพิ่มเติม

ทำไมควรซื้อประกันเดินทางผ่าน Tadoo

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลขณะท่องเที่ยวไม่ว่าจะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต โดยเฉพาะทริปเที่ยวต่างประเทศ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อประกันเดินทาง เพราะเราคงไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะจ่ายค่ารักษา การซื้อประกันการเดินทางจึงเป็นหลักประกันให้เราคลายกังวลเรื่องนี้ได้

เช็คเบี้ยประกัน

การเคลมค่ารักษาพยาบาลจากประกันการเดินทาง

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขณะท่องเที่ยวอยู่ต่างประเทศ ผู้ทำประกันต้องสำรองจ่ายไปก่อน เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้ว สามารถยื่นเอกสารขอเคลมเงินส่วนนี้ได้ภายหลัง

วิธีการยื่นเอกสารเคลมนั้น ผู้เอาประกัน ผู้ถือกรมธรรม์ หรือตัวแทน จะต้องแจ้งส่งเอกสารและหลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน หลังจากวันที่กลับถึงประเทศไทยหรือวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

1. ใบคำร้องเคลมของบริษัทประกัน
2. สำเนาตั๋วเครื่องบินล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
3. ใบรับรองแพทย์ หรือใบรายงานการรักษาจากแพทย์
4. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานการเดินทาง
5. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทต้องการเพิ่มเติม

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

20,635 รีวิว

ประกันการเดินทางคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างไร

กรณีที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยขณะท่องเที่ยวหรือเดินทางอยู่ต่างประเทศ ประกันการเดินทางจะช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านต่อไปนี้

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

ดูแลภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษา เช่น ค่ายา ค่าห้องผ่าตัด ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ

ประกันจ่ายเงินชดเชยหากอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สูญเสียการมองเห็น หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ออกตั๋วเครื่องบินไป-กลับให้ญาติ

กรณีต้องรักษาตัวที่ต่างประเทศเกิน 30 วัน ประกันจะออกตั๋วเครื่องบินไป-กลับให้ญาติที่ใกล้ชิด 1 คน มาเยี่ยมได้

ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศไทย และค่าส่งศพกลับประเทศไทยกรณีเสียชีวิต

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกับการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

การขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเที่ยวในกลุ่มประเทศเชงเก้นมีเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องมีประกันการเดินทางที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการจัดการกรณีเสียชีวิต วงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,300,000 บาท และบริษัทประกันต้องได้รับการยอมรับจากสถานทูตด้วย

หากเกิดที่ขอวีซ่าไม่ผ่าน บริษัทประกันส่วนใหญ่มักยินดีคืนเงิน เพียงแค่ยื่นเอกสารจากสถานทูตเป็นหลักฐานขอเงินคืน

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน