Connect with us

ประกันเดินทางเพื่อการเดินป่า

ในการเดินทางเพื่อเล่นสกีหรือกีฬาในฤดูหนาวควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกันการเดินทางของคุณได้ให้ความคุ้มครองต่อกิจกรรมประเภทนี้แล้วหรือยัง

Trekking และ Hiking คืออะไร

Trekking คือรูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับคนที่ชอบความสนุกท้าทาย เป็นกิจกรรมที่มีการเดินเท้าเพื่อสำรวจธรรมชาติมีเส้นทางเดินเข้าไปในป่า หรืออาจมีการขึ้นเขา ลงเขาในระยะทางไกลๆ ที่ใช้เวลานาน ตั้งแต่ 2 วัน ขึ้นไป แต่การเดินเท้าในลักษณะนี้ มีเส้นทางไม่ได้ชันมากอย่างเช่นการปีนเขา

Hiking คือการเดินเท้าบนเส้นทางที่มีป้ายบอกทางชัดเจน สภาพเส้นทางค่อนข้างง่ายกว่าการเดินป่าแบบ Trekking อาจจะเป็นทางราบหรือสูงชันได้บ้าง ส่วนใหญ่ใช้เวลาครึ่งถึงหนึ่งวัน มักจะใช้เวลา 2-8 ชั่วโมงในการเดินทางไปและกลับ โดยมีปลายทางสิ้นสุดคือกลับมาที่จุดเริ่มต้น การเดินอาจจะเดินไปและกลับบนเส้นทางเดิม หรือเดินเป็นวงรอบกลับมาที่จุดเดิม

จุดเด่น

  • ประกันเดินทางทั่วไปไม่ให้ความคุ้มครองต่อการเดินป่า
  • การเดินป่าและปีนเขาสามารถซื้อประกันการเดินทางที่อัปเกรดความคุ้มครองได้
  • ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้นย่อมทำให้เบี้ยประกันสูงขึ้น

ประกันการเดินทางคุ้มครองการเดินป่าไหม

โดยทั่วไปของประกันการเดินทางในกรมธรรม์ปกติมีข้อยกเว้นต่อความคุ้มครองการเล่นกีฬาผาดโผนและกีฬาเสี่ยงภัย ซึ่งการเดินป่าและการปีนเขานั่นถือเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงดังนั้นคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุต่อการเดินป่าและการปีนเขาจากกรมธรรม์ประกันการเดินทางในแผนปกติ คุณจึงควรพิจารณาการอัปเกรดประกันการเดินทางของคุณในการซื้อประกันที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกิจกรรมประเภทนี้โดยเฉพาะ

ทางเลือกความคุ้มครองกิจกรรมการเดินป่า

ปัจจุบันได้มีประกันเดินทางหลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนเรา ผู้ที่เดินทางที่มีความชอบในกิจกรรมการเดินป่าและการปีนเขาเป็นชีวิตจิตใจ และต้องการความคุ้มครองจากประกันการเดินทาง สามารถเลือกรับความคุ้มครองจากประกันการเดินทางเพื่อกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงได้เรียกว่า ประกันการเดินทางเพื่อการกีฬา ประกันประเภทนี้ได้ขยายความคุ้มครองไปยังกิจกรรมเสี่ยงภัย และกีฬาผาดโผนอื่นๆด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่ผู้เดินทางเลือกรับความคุ้มครองต่อกิจกรรมเสี่ยงภัยเหล่านี้ย่อมทำให้เบี้ยประกันการเดินทางของคุณเพิ่มสูงขึ้น

“ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำประเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นแต่ก็คุ้มค่ากับการได้รับความคุ้มครองกิจกรรมเสี่ยงภัยที่อาจก่อนให้เกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายได้”

ประกันการเดินทางเพื่อการกีฬาให้คุ้มครองอย่างไร

นอกเหนือจากข้อมูลความคุ้มครองการบาดเจ็บของร่างกายจากอุบัติเหตุของการเดินป่าและปีนเขาแล้ว ผู้ทำประกันควรศึกษาให้ละเอียดถึงประเภทกีฬาของท่านว่าได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ความคุ้มครองทั้งหมด ต้องเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันที่บริษัทกำหนดขึ้น ซึ่งแต่ละบริษัทประกันก็จะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป

– คุ้มครองเสียชีวิต ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ เช่น สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
– อุบัติเหตุ ที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารโดยรถจักรยานยนต์
– คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากกีฬาผาดโผนที่ได้รวมไปถึงการเดินป่าและการปีนเขาด้วย
– การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
– คุ้มครองเงินค่าพยาบาล ขณะบาดเจ็บจากการเดินป่า
– คุ้มครองทรัพย์สิน ที่เสียหายระหว่างการเดินทาง

บางครั้งประกันการเดินทางอาจไม่ได้ให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุจากการเดินป่าได้ครอบคลุมเท่าที่ควร ดังนั้นคุณจึงควรพิจารณาประกันภัยประเภทอื่นๆ ที่ทำควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้น

เหตุผลที่ต้องซื้อประกันเดินทางความคุ้มครองการเดินป่า

หากคุณเป็นนักเดินทางที่ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการกีฬานั้น แน่นอนว่าคุณไม่สามารถทำประกันการเดินทางตามปกติได้ เพราะบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ไม่ให้ความคุ้มครองต่อการบาดเจ็บเนื่องจากการเล่นกีฬา จึงจำเป็นต้องมีการซื้อประกันการเดินทางที่ขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่อการเล่นกีฬาด้วยเช่นกัน โดยมีเหตุผลหลักๆดังนี้

1. ขยายความคุ้มครอง – ประกันการเดินทางทั่วๆไปจะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุจากกีฬาผาดโผน จึงจำเป็นที่จะซื้อประกันเพิ่มเติมเพื่อขยายความคุ้มครองการบาดเจ็บจากกีฬาผาดโผน

2. ตอบโจทย์คนชอบเล่นกีฬา – หากผู้ซื้อประกันมีพฤติกรรมชอบเล่นกีฬาผาดโผน ยังได้รับความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สร้างความอุ่นใจ และคุ้มค่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

3. ป้องกันความเสี่ยง – เป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับตนเองเมื่อเกิดความผิดพลาดจากการเล่นกีฬา ยิ่งเป็นช่วงที่เล่นกีฬาผาดโผนถือว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการมีประกันสำหรับกีฬาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรมีไว้เมื่อออกเดินทาง

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับประกันเดินทางเพื่อการเดินป่า

1. คุ้มครองผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี จนถึง 65 ปีบริบูรณ์

2. เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลในต่างประเทศกรณีเป็นผู้ป่วยใน ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยให้ผู้เอาประกันภัยติดต่อมาทางฝ่าย Claim ประเทศไทย ของบริษัทประกันนั้นๆ หากเป็นผู้ป่วยนอกต้องสำรองจ่ายก่อน และเก็บใบเสร็จพร้อมใบรับรองแพทย์ไว้

3. ถ้าไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ แต่ต้องแจ้งเลื่อนวันก่อนวันเริ่มคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง