Connect with us

ประกันเดินทางกับการเล่นสกีและกีฬาในฤดูหนาว

ในการเดินทางเพื่อเล่นสกีหรือกีฬาในฤดูหนาวควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกันการเดินทางของคุณได้ให้ความคุ้มครองต่อกิจกรรมประเภทนี้แล้วหรือยัง

ประกันการเดินทางคุ้มครองการเล่นสกีและกีฬาในฤดูหนาวไหม

โดยทั่วไปของประกันการเดินทางในกรมธรรม์ปกติมีข้อยกเว้นต่อความคุ้มครองการเล่นกีฬาผาดโผนและกีฬาเสี่ยงภัย การเล่นสกีถือเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงดังนั้นคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุจากกีฬาประเภทนี้ ในแผนประกันปกติ คุณจึงควรพิจารณาการอัปเกรดประกันการเดินทางของคุณในการซื้อประกันที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการกีฬาโดยเฉพาะ

จุดเด่น

  • ประกันเดินทางทั่วไปไม่ให้ความคุ้มครองต่อการเล่นสกีและกีฬาในฤดูหนาว
  • การเดินทางเพื่อเล่นสกีหรือกีฬาในฤดูหนาวสามารถซื้อประกันการเดินทางสำหรับกีฬาได้
  • ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้นย่อมทำให้เบี้ยประกันสูงขึ้น

ทางเลือกความคุ้มครองต่อการเล่นสกีและกีฬาในฤดูหนาว

ปัจจุบันได้มีประกันเดินทางหลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนเรา ผู้ที่เดินทางเพื่อการเล่นสกีและกีฬาในฤดูหนาวสามารถเลือกรับความคุ้มครองจากประกันการเดินทางเพื่อการกีฬาโดยเฉพาะที่เรียกว่า ประกันการเดินทางเพื่อการกีฬา ประกันประเภทนี้ได้ขยายความคุ้มครองไปยังกิจกรรมเสี่ยงภัย และกีฬาผาดโผนอื่นๆด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่ผู้เดินทางเลือกรับความคุ้มครองต่อกิจกรรมเสี่ยงภัยเหล่านี้ย่อมทำให้เบี้ยประกันการเดินทางของคุณเพิ่มสูงขึ้น

ประกันการเดินทางเพื่อการกีฬาให้คุ้มครองต่ออุบัติเหตุอย่างไรบ้าง

นอกเหนือจากข้อมูลความคุ้มครองการบาดเจ็บของร่างกายจากอุบัติเหตุของการเล่นกีฬาแล้ว ผู้ทำประกันควรศึกษาให้ละเอียดถึงประเภทกีฬาของท่านว่าได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ความคุ้มครองทั้งหมด ต้องเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันที่บริษัทกำหนดขึ้น ซึ่งแต่ละบริษัทประกันก็จะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป

– เสียชีวิต ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ เช่น สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
– อุบัติเหตุ ที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารโดยรถจักรยานยนต์
– ขยายความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากกีฬาผาดโผนตามชนิดกีฬาที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
– การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
– คุ้มครองเงินค่าพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากการเล่นสกีและกีฬาในฤดูหนาว

“ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำประเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นแต่ก็คุ้มค่ากับการได้รับความคุ้มครองกิจกรรมเสี่ยงภัยที่อาจก่อนให้เกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายได้”

เหตุผลที่ต้องซื้อประกันเดินทางเพื่อการกีฬา

หากคุณเป็นนักเดินทางที่ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการกีฬานั้น แน่นอนว่าคุณไม่สามารถทำประกันการเดินทางตามปกติได้ เพราะบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ไม่ให้ความคุ้มครองต่อการบาดเจ็บเนื่องจากการเล่นกีฬา จึงจำเป็นต้องมีการซื้อประกันการเดินทางที่ขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่อการเล่นกีฬาด้วยเช่นกัน โดยมีเหตุผลหลักๆดังนี้

1. ขยายความคุ้มครอง – ประกันการเดินทางทั่วๆไปจะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุจากกีฬาผาดโผน จึงจำเป็นที่จะซื้อประกันเพิ่มเติมเพื่อขยายความคุ้มครองการบาดเจ็บจากกีฬาผาดโผน

2. ตอบโจทย์คนชอบเล่นกีฬา – หากผู้ซื้อประกันมีพฤติกรรมชอบเล่นกีฬาผาดโผน ยังได้รับความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สร้างความอุ่นใจ และคุ้มค่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

3. ป้องกันความเสี่ยง – เป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับตนเองเมื่อเกิดความผิดพลาดจากการเล่นกีฬา ยิ่งเป็นช่วงที่เล่นกีฬาผาดโผนถือว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการมีประกันสำหรับกีฬาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรมีไว้เมื่อออกเดินทาง

บางครั้งประกันการเดินทางอาจไม่ได้ให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุจากการกีฬาได้ครอบคลุมเท่าที่ควรคุณจึงควรพิจารณาประกันภัยประเภทอื่นๆ ที่ทำควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้น

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับประกันเดินทางเพื่อการกีฬา

– คุ้มครองผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี จนถึง 65 ปีบริบูรณ์

– เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลในต่างประเทศกรณีเป็นผู้ป่วยใน ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยให้ผู้เอาประกันภัยติดต่อมาทางฝ่าย Claim ประเทศไทย ของบริษัทประกันนั้นๆ หากเป็นผู้ป่วยนอกต้องสำรองจ่ายก่อน และเก็บใบเสร็จพร้อมใบรับรองแพทย์ไว้

– ถ้าไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ แต่ต้องแจ้งเลื่อนวันก่อนวันเริ่มคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

กีฬาบนบกบ้างชนิดใดบ้างที่ได้รับความคุ้มครองจากประกันการเดินทาง

ผู้ทำประกันเดินทางสำหรับการเดินทางควรศึกษารายชื่อกีฬาที่ได้รับความคุ้มครองก่อนการซื้อประกันไม่อย่างนั้นท่านอาจจะซื้อประกันไปอย่างไร้ประโยชน์หากกิจกรรมของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อกีฬาที่ได้รับความคุ้มครอง กีฬาบนบกที่ได้รับความคุ้มครองคือกีฬาโดยทั่วไปทั่วไป ที่มีกิจกรรมการเล่นอยู่บนบก ในพื้นที่ต่างๆ ที่จัดไว้สำหรับการเล่นกีฬานั้นๆ ส่วนใหญ่เป็นกีฬาที่มีความท้าทาย และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ จากการพลาดต่อเครื่องเล่นนั้นๆ ยกตัวอย่าง กีฬาบนบกที่ได้รับความคุ้มครอง เช่น สเก็ตบอร์ด, จักรยานผาดโผน , ปีนหน้าผา, สกีน้ำแข็ง เป็นต้น ควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองจากกรมธรรม์อีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง