Connect with us

การหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธการเคลมประกันการเดินทาง

ค้นหาสาเหตุทั่วไปบางประการที่การเคลมประกันการเดินทางถูกปฏิเสธและคุณจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร

ข้อยกเว้นทั่วไปที่ทำให้การขอเคลมถูกปฏิเสธ

การกระทำสิ่งเหล่านี้อาจถูกปฏิเสธการขอเคลมประกันการเดินทางของคุณ ดังนั้นก่อนทำประกันการเดินทางควรศึกษาให้ละเอียดถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นต่างๆที่คุณอาจไม่ได้รับความคุ้มครองไม่อย่างนั้นคุณอาจจะทำประกันไว้อย่างไร้ประโยชน์

– ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ฤทธิ์สุรา และสารเสพติดให้โทษ
– การฆ่าตัวตาย
– การทำกิจกรรมผาดโผนอันตรายที่มีความเสี่ยงต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
– การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ( ทั้งในขณะเดินทางและระหว่างการท่องเที่ยว )
– ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และไม่ได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
– ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำยานพาหนะใดๆ
– อากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

จุดเด่น

  • การขอเคลมที่ผิดจากเงื่อนไขประกันภัยที่ระบุไว้มักจะถูกปฏิเสธ
  • การปฏิเสธมักเกิดขึ้นเนื่องจากนโยบายไม่ครอบคลุมหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
  • การเรียกร้องสินไหมทดแทนเกินจริงจะทำให้คุณถูกปฏิเสธการประกันเช่นกัน

ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าปริมาณที่พอเหมาะ จะทำให้คนเราขาดสติสัมปชัญญะ ในการกระทำ ตัดสินใจ และความรู้สึก เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสังคม ที่เราอันได้ยินหรือได้ข่าวกันบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท การเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งในทางประกันภัยแล้วจะปฏิเสธความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุในลักษณะการมึนเมา หรือการมีสารเสพติดในร่างกาย ดังนั้นในขณะเดินทาง หรืออยู่ในช่วงเวลาประกันนี้ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการถูกปฏิเสธการเคลมประกัน

ไม่ขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์

จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ที่มีความคล่องตัวสูง เนื่องจากมีขนาดเล็ก และง่ายต่อการขับขี่ในช่องแคบโดยเฉพาะในเมืองที่รถติด จักรยานยนต์ถือเป็นยานพาหนะยอดฮิตของนักท่องเที่ยวสายลุย แต่ในขณะเดียวกันจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็จะมีความรุนแรง และมีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง ในทางประกันภัยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการซ้อนหรือขับขี่จักรยานยนต์ดังนั้นผู้เดินทางควรหลีกเลี่ยงการขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์

“การศึกษาเงื่อนไขการยกเว้นในกรมธรรม์ประกันการเดินทางให้รอบคอบจะทำให้ทราบว่าสิ่งใดบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อที่จะให้การขอเคลมประกันการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น”

ไม่วางทิ้งทรัพย์สินไว้อย่างประมาท

ประกันการเดินทางให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับร่างกายและทรัพย์สินของผู้เดินทาง แต่เงื่อนไขของความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้เดินทางนั้นต้องมีการเก็บรักษาไว้อย่างดี ไม่ปล่อยวางทิ้งไว้ด้วยความประมาทและง่ายต่อการลักทรัพย์ ซึ่งหากผู้ทำประกันไม่ดูแลทรัพย์สินของตัวเองไว้ให้ดีแล้วทรัพย์สินนั้นเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นมา บริษัทก็จะปฏิเสธการขอเคลมประกัน

ถึงแม้ว่าคุณจะมีประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับร่างกาย และทรัพย์สินของคุณแล้วสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติคือการดูแลรักษาทรัพย์สิน และร่างกายให้ห่างไกลความเสี่ยงต่างๆด้วย มิเช่นนั้นคุณอาจถูกปฏิเสธการขอเคลมประกัน

ไม่ทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

ในกรมธรรม์ประกันการเดินทางแผนปกตินั้นได้มีข้อยกเว้นต่ออุบัติที่เกิดจากการทำกิจกรรมเสี่ยงภัย ไม่ว่างจะเป็นการ ขับขี่รถวิบาก การกระโดดร่ม การขี่ ATV เป็นต้น ดังนั้นหากคุณได้ทำประกันการเดินทางในแผนปกติควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมดังกล่าว หรือหากคุณไม่อยากหลีกเลี่ยง ก็มีอีกหนึ่งทางเลือกคือซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่เฉพาะเจาะจงที่เรียกว่า ประกันการเดินทางกีฬาเอกสตรีม เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่อกิจกรรมเสี่ยงภัยเหล่านี้ ซึ่งประกันประเภทนี้อาจมีเบี้ยประกันที่สูงขึ้นตามความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น

วิธีดำเนินการหากถูกปฏิเสธประกัน

หากคุณดำเนินการขอเคลมประกันการเดินทางหรือประกันภัยประเภทอื่นๆ และคุณถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับความยุติธรรมจากบริษัทประกันของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าอุบัติเหตุที่คุณประสบระหว่างเดินทางนั้น ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นใดๆ จากกรมธรรม์ หรือคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับสินไหมทดแทน

คุณสามารถดำเนินการเพื่อร้องเรียนร้องเรียน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้หลายช่องทางดังนี้:

ร้องเรียนโดยตรงที่สำนักงาน คปภ. ถนน รัชดาภิเษก หรือสำนักงาน คปภ. จังหวัดทั่วประเทศ
E-mail: ppd@oic.or.th
ผ่านระบบกระดานรับเรื่องร้องเรียนที่ oiceservice.oic

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง