Connect with us

ประกันเดินทางคุ้มครองกีฬาทางน้ำ

เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นควรพิจารณาอัปเกรดประกันการเดินทางเพื่อเพิ่มความคุ้มครองต่อการเดินทางเพื่อเล่นกีฬาทางน้ำของคุณ

กีฬาทางน้ำคืออะไร

กีฬาในน้ำคือกีฬาที่มีกิจกรรมต่างๆอยู่บนผิวน้ำหรืออยู่ใต้น้ำ โดยอาศัยน้ำเป็นแรงขับเคลื่อน อาจใช้อุปกรณ์ในการเล่นหรือไม่ก็ได้ ผู้เล่นกีฬาในน้ำจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการว่ายน้ำระดับหนึ่งเพราะหากเกิดอุบัติเหตุในน้ำจะสามารถเอาตัวรอดได้ กีฬาในน้ำมีอะไรบ้าง เช่น พายเรือคายัค , ล่องแก่ง, ดำน้ำตื้น, ฟลายบอร์ด, เวคบอร์ด, เจ็ทสกี, โฟลว์ไรเดอร์ เป็นต้น

จุดเด่น

  • ประกันเดินทางทั่วไปไม่ให้ความคุ้มครองต่อการเล่นกีฬาทางน้ำ
  • การเล่นกีฬาทางน้ำสามารถซื้อประกันการเดินทางที่อัปเกรดความคุ้มครองได้
  • ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้นย่อมทำให้เบี้ยประกันสูงขึ้น

ประกันการเดินทางคุ้มครองกีฬาทางน้ำไหม

โดยทั่วไปของประกันการเดินทางในกรมธรรม์ปกติมีข้อยกเว้นต่อความคุ้มครองการเล่นกีฬาผาดโผนและกีฬาเสี่ยงภัย ซึ่งการเล่นกีฬาในน้ำนั้นก็ถือเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุต่อการเล่นกีฬาในน้ำจากกรมธรรม์ประกันการเดินทางในแผนปกติ คุณจึงควรพิจารณาการอัปเกรดประกันการเดินทางของคุณในการซื้อประกันที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกิจกรรมประเภทนี้โดยเฉพาะ

ทางเลือกความคุ้มครองการเดินทางเพื่อเล่นกีฬาทางน้ำ

ปัจจุบันได้มีประกันเดินทางหลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนเรา ผู้ที่เดินทางที่มีความชอบในกิจกรรมทางน้ำเป็นชีวิตจิตใจ เช่น การเล่น ฟลายบอร์ด ล่องแก่ง ดำน้ำตื้น เป็นต้น และผู้เดินทางเพื่อทำกิจกรรมเหล่านี้ต้องการความคุ้มครองจากประกันการเดินทาง สามารถเลือกรับความคุ้มครองจากประกันการเดินทางเพื่อกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงได้เรียกว่า ประกันการเดินทางเพื่อการกีฬา ประกันประเภทนี้ได้ขยายความคุ้มครองไปยังกิจกรรมเสี่ยงภัย และกีฬาผาดโผนอื่นๆด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่ผู้เดินทางเลือกรับความคุ้มครองต่อกิจกรรมเสี่ยงภัยเหล่านี้ย่อมทำให้เบี้ยประกันการเดินทางของคุณเพิ่มสูงขึ้น

“ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำประเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นแต่ก็คุ้มค่ากับการได้รับความคุ้มครองกิจกรรมเสี่ยงภัยที่อาจก่อนให้เกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายได้”

ประกันการเดินทางเพื่อการกีฬาให้คุ้มครองอย่างไร

นอกเหนือจากข้อมูลความคุ้มครองการบาดเจ็บของร่างกายจากอุบัติเหตุของการเล่นกีฬาทางน้ำแล้ว ผู้ทำประกันควรศึกษาให้ละเอียดถึงประเภทกีฬาของท่านว่าได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ความคุ้มครองทั้งหมด ต้องเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันที่บริษัทกำหนดขึ้น ซึ่งแต่ละบริษัทประกันก็จะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป

– คุ้มครองเสียชีวิต ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ เช่น สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
– อุบัติเหตุ ที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารโดยรถจักรยานยนต์
– คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากกีฬาผาดโผนที่ได้รวมไปถึงการเล่นกีฬาทางน้ำด้วย
– การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
– คุ้มครองเงินค่าพยาบาล ขณะบาดเจ็บจากการเดินป่า
– คุ้มครองทรัพย์สิน ที่เสียหายระหว่างการเดินทาง

บางครั้งประกันการเดินทางอาจไม่ได้ให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาทางน้ำได้ครอบคลุมเท่าที่ควร ดังนั้นคุณจึงควรพิจารณาประกันภัยประเภทอื่นๆ ที่ทำควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้น

เหตุผลที่ต้องซื้อประกันเดินทางความคุ้มครองการเล่นกีฬาทางน้ำ

หากคุณเป็นนักเดินทางที่ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการกีฬาในน้ำนั้น แน่นอนว่าคุณไม่สามารถทำประกันการเดินทางตามปกติได้ เพราะบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ไม่ให้ความคุ้มครองต่อการบาดเจ็บเนื่องจากการเล่นกีฬา จึงจำเป็นต้องมีการซื้อประกันการเดินทางที่ขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่อการเล่นกีฬาด้วยเช่นกัน โดยมีเหตุผลหลักๆดังนี้

1. ขยายความคุ้มครอง – ประกันการเดินทางทั่วๆไปจะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุจากกีฬาผาดโผน จึงจำเป็นที่จะซื้อประกันเพิ่มเติมเพื่อขยายความคุ้มครองการบาดเจ็บจากกีฬาผาดโผน

2. ตอบโจทย์คนชอบเล่นกีฬา – หากผู้ซื้อประกันมีพฤติกรรมชอบเล่นกีฬาผาดโผน ยังได้รับความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สร้างความอุ่นใจ และคุ้มค่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น\

3. ป้องกันความเสี่ยง – เป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับตนเองเมื่อเกิดความผิดพลาดจากการเล่นกีฬา ยิ่งเป็นช่วงที่เล่นกีฬาผาดโผนถือว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการมีประกันสำหรับกีฬาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรมีไว้เมื่อออกเดินทาง

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับประกันเดินทางเพื่อการกีฬา

1. คุ้มครองผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี จนถึง 65 ปีบริบูรณ์

2. เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลในต่างประเทศกรณีเป็นผู้ป่วยใน ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยให้ผู้เอาประกันภัยติดต่อมาทางฝ่าย Claim ประเทศไทย ของบริษัทประกันนั้นๆ หากเป็นผู้ป่วยนอกต้องสำรองจ่ายก่อน และเก็บใบเสร็จพร้อมใบรับรองแพทย์ไว้

3. ถ้าไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ แต่ต้องแจ้งเลื่อนวันก่อนวันเริ่มคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง