Connect with us

ประกันการเดินทาง ชดเชยรายได้ขณะรักษาตัว

หมดกังวลเรื่องเจ็บป่วย บาดเจ็บ ระหว่างทริปในฝันของคุณ ซื้อประกันการเดินทางที่ชดเชยรายได้

เช็คเบี้ยประกัน

เงินชดเชยรายได้ขณะรักษาตัว คืออะไร?

ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลในประกันการเดินทางบางกรมธรรม์จะครอบคลุมถึงการชดเชยรายได้ขณะรักษาตัวของผู้เอาประกันด้วย เงินส่วนนี้คือเงินที่เราควรจะได้หากไม่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

บริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้ตามที่กำหนดในกรมธรรม์ เช่น กรมธรรม์ระบุไว้ว่าวงเงินชดเชยรายได้ 1,500 บาทต่อวัน รักษาตัว 10 วัน ก็จะได้เงินทั้งหมด 15,000 บาท

ส่วนใหญ่แล้วประกันจะคุ้มครองการชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่เกิน 30 วัน เงื่อนไขต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ที่เราเลือกซื้อ บางแผนประกันอาจชดเชยรายได้เฉพาะการท่องเที่ยวในต่างประเทศเท่านั้น เมื่อกลับมาถึงเมืองไทยแล้วต้องรักษาต่อ อาจเป็นความคุ้มครองอีกกรณี เช่น ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย เป็นต้น

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

เพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าเหตุไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ เราจึงควรมีประกันไว้รองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นขณะท่องเที่ยว

ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางจะช่วยดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะเดินทาง เช่น ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ชดเชยค่าเสียหายจากกรณีกระเป๋าหรือทรัพย์สินสูญหาย รวมถึงชดเชยกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก หรือล่าช้า

เพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ กรมธรรม์นี้สามารถช่วยดูแลเราหลังจากกลับมาจากการท่องเที่ยวต่างประเทศแล้ว หรือรองรับความเสี่ยงจากการท่องเที่ยวในประเทศได้

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

เพราะเราอยากให้คุณเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างไร้กังวล เติมเต็มแผนการเดินทางของคุณด้านความปลอดภัย ง่าย ๆ เพียงกดซื้อประกันเดินทางออนไลน์ผ่าน tadoo.co สะดวก รวดเร็ว เราคำนึงถึงความพึงพอใจของคุณเป็นสำคัญ

เช็คเบี้ยประกัน

การเคลมประกันกรณีการชดเชยรายได้

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือการเคลมประกันกรณีการชดเชยรายได้ขณะรักษาตัว ผู้เอาประกันสามารถยื่นเอกสารเคลมได้หากต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลระหว่างการท่องเที่ยวและเหตุที่เกิดเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

วิธีการยื่นเอกสารเคลมนั้น ผู้เอาประกัน ผู้ถือกรมธรรม์ หรือตัวแทน จะต้องแจ้งส่งเอกสารและหลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ โดยใช้เอกสารดังนี้

– แบบฟอร์มการเบิกเคลมที่บริษัทกำหนด
– ใบรับรองแพทย์
– ใบเสร็จรับเงินตัวจริงและสำเนาตั๋วเครื่องบิน
– สำเนาหนังสือเดินทางและหลักฐานการเดินทาง
– เอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6/5

19,335 รีวิว

กรณีใดบางที่ประกันการเดินทางจ่ายเงินชดเชย

เหตุผลที่เราควรซื้อประกันการเดินทางทุกครั้งที่ไปทริปท่องเที่ยวหรือออกเดินทางไปที่ต่าง ๆ เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ประกันการเดินทางที่ซื้อไว้จะคุ้มครอง แบ่งเบาค่าใช้จ่ายจากค่ารักษาพยาบาลและให้เงินชดเชยกรณีต่าง ๆ ดังนี้

ชดเชยกรณีพิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

คุ้มครองสูงสุดตามวงเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยประกันจะชดเชยให้กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง

ชดเชยรายได้จากการรักษาตัว

กรณีต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ประกันการเดินทางจะให้เงินชดเชยตามวงเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ส่วนใหญ่แล้วจะชดเชยไม่เกิน 30 วัน และอาจชดเชยกรณีรักษาตัวที่ต่างประเทศเท่านั้น

ชดเชยเงินสดถูกโจรกรรม

โจรมีอยู่ทุกที่บนโลก ประกันการเดินทางจะช่วยคุ้มครองกรณีเงินสดหายจากการถูกโจรกรรม มีหลักฐานยืนยันว่าถูกงัดแงะ ขโมย หากเงินหายจากความประมาท เช่น ลืมทิ้งไว้ ประกันไม่คุ้มครอง

ชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทางเสียหาย

จะประกันจะคุ้มครองหากเสียหายจากการขนส่งหรือถูกปล้นชิงทรัพย์ กระเป๋าเดินทางสูญหายก็คุ้มครอง

ชดเชยการเดินทาง

กรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกเที่ยวบิน ประกันเดินทางจะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เราเสียไป หรือเกิดเหตุกะทันหันตรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบิน ก็สามารถยื่นขอเคลมเงินได้เช่นกัน

การลดจำนวนวันเดินทาง

ความคุ้มครองด้านการลดจำนวนวันเดินทาง (Trip Curtailment) คือความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ระหว่างเดินทางในต่างประเทศทำให้ต้องยกเลิกแผนเที่ยวกะทันหันแล้วเข้ารักษาตัว หรือมีเหตุด่วนต้องเดินทางกลับประเทศ เช่น บิดา มารดา คู่สมรส เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัส

กรณีต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลระหว่างเดินทางท่องเที่ยวนั้น ประกันจะช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายของจำนวนวันที่เหลือในแผนเที่ยวเดิมของเรา เช่น ทริปเที่ยวเกาหลี 10 วัน แต่เราขาหักต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 5 ประกันการเดินทางที่ซื้อไว้จะชดเชยค่าใช้จ่ายอีก 5 วันที่เหลือที่เราออกไปแล้วให้โดยจะจ่ายตามจริงหรือตามวงเงินกำหนดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน