Connect with us

ESTA ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ESTA คือโปรแกรมลงทะเบียนสำหรับกลุ่มประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า

ESTA คืออะไร

โปรแกรมอัตโนมัติ ที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับกลุ่มประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า โดยผู้เดินทางจากประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่านั้นจะต้องยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติการเดินทาง ผ่านระบบอนุมัติการเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESTA) หลังจากนั้นจะต้องผ่านการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง หากไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า ESTA registration สายการบินจะปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบิน หรือหากบังเอิญขึ้นเครื่องไปได้ ก็อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าอเมริกา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจุดต่างๆในอเมริกา ซึ่งผู้ที่ได้ผ่านการลงทะเบียนในระบบ ESTA แล้วสามารถเดินทางเข้า-ออก ประเทศสหรัฐอเมริกากี่ครั้งก็ได้เป็นเวลา 2 ปี และอาศัยอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง

จุดเด่น

  • ESTA คือระบบลงทะเบียนสำหรับประเทศที่ยกเว้นวีซ่า
  • ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในประเทศที่ยกเว้นวีซ่าสหรัฐอเมริกา
  • คนไทยที่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาต้องยื่นวีซ่าตามปกติ

ประเทศใดบ้างที่สามารถลงทะเบียน ESTA ได้

อันดอร์รา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, บรูไน,ชิลี , สาธารณรัฐเช็ค, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิธัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, นิวซีแลนด์,โปแลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สาธารณรัฐเกาหลี, ซาน มาริโน, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ไต้หวัน, เนเธอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร

ESTA มีอายุนานแค่ไหน

ใบสมัคร ESTA ที่ได้รับการอนุมัติจะมีอายุสองปีหรือจนกว่าหนังสือเดินทางจะหมดอายุขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดถึงก่อนและการเดินทางหลายครั้งไปยังสหรัฐอเมริกาโดยที่ผู้เดินทางไม่ต้องสมัคร ESTA ใหม่อีกครั้ง เมื่อเดินทางไปสหรัฐอเมริกาด้วย ESTA ที่ได้รับการอนุมัติคุณสามารถอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วันและควรมีเวลาระหว่างการอยู่ในประเทศ ที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ CBP คิดว่าคุณกำลังพยายามอยู่ระยะยาว

“ถึงแม้จะทำการขออนุญาตผ่านระบบ ESTA แล้วก็ตามแต่ผู้เดินทางยังต้องผ่านการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะเข้าไปยังประเทศสหรัฐอมเริกา”

คนไทยสามารถสมัคร ESTA ได้ไหม

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เป็นประเทศที่อยู่ในรายชื่อของกลุ่มประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นคนไทยจึงไม่สามารถลงทะเบียน ESTA ได้ แต่หากต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาก็ให้ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตามปกติ

การสัมภาษณ์เพื่อยื่นขอวีซ่าที่สถานทูต หรือสถานกงสุลอเมริกาต้องเดินทางไปตามวันและเวลาที่ได้ทำการนัดหมายสัมภาษณ์ไว้ เพื่อสัมภาษณ์และยื่นเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่กงสุลซึ่งเป็นชาวอเมริกันจะสัมภาษณ์ประมาณ 5-10 นาที ถ้าวีซ่าของบุคคลใดผ่าน ทางการกงสุลก็จะแจ้ง ณ ตอนนั้นเลยว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”

คนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาต้องทำอย่างไร

ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นคนไทยจะไปเที่ยวอเมริกาต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าการท่องเที่ยวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเดินทาง ซึ่งวีซ่าแบ่งตามวัตถุประสงค์การเดินทางได้ 3 ประเภทหลัก ดังนี้

– วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว-เยี่ยมเยียน (B-2 Tourist Visa)
– วีซ่าสำหรับนักเรียนอเมริกา และนักเรียนแลกเปลี่ยน (F-1 Student Visa)
– วีซ่าทางธุรกิจในอเมริกา (B-1 Business Visa)

โดยขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกาด้วยตัวเอง มีด้วยกัน 2 ขั้นตอนหลักดังนี้

1. กรอกคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ Online Nonimmigrant Visa Application (DS-160) แล้วทำตามขั้นตอนตามที่เว็บไซต์ระบุไว้ เมื่อกรอกข้อมูลครบก็จะเป็นขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา ราคา 160 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 5,440 บาท) ค่าธรรมเนียมนี้ขอคืนไม่ได้ ไม่ว่าวีซ่านั้นจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม

2. การกรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าอเมริกาขั้นตอนนี้ให้ผู้ขอวีซ่าเข้าไปที่เว็บไซต์ APPLY FOR A U.S. VISA เพื่อกรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้อง และนัดหมายวันเข้าสัมภาษณ์ (จะต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อน ถึงจะทำการนัดหมายวันได้) โดยผู้ขอวีซ่ามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และถ้าหากไม่สามารถมาสัมภาษณ์ ได้ตามวันเวลาที่นัดหมายก็ไม่สามารถขอคืนเงินได้ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารสำหรับการไปสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูต หรือสถานกงสุลอเมริกา

เอกสารที่ต้องใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

– หนังสือเดินทาง(Passport) ที่ใช้สำหรับเดินทางไปสหรัฐอเมริกา(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ผู้ขอวีซ่าตั้งใจจะไปอย่างน้อย 6 เดือน)
– แบบฟอร์มขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160) ที่กรอกสำเร็จแล้วในข้อ 1
– รูปถ่ายสีขนาด 5 x 5 เซนติเมตร 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
– ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าตัวจริง (จะต้องชำระที่ไปรษณีย์ไทยล่วงหน้าก่อน)
– ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์
– รายการบัญชีย้อนหลัง (Statement)
– ใบรับรองการทำงาน
– เอกสารจองตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับ
– เอกสารการจองที่พัก
-ประกันการเดินทาง เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในยื่นการขอวีซ่า โดยทุนประกันการเดินทางที่สถานทูตกำหนดให้ผู้เดินทางต้องมีคือมีทุนประกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง