Connect with us

เหตุการณ์ใดบ้างที่ประกันการเดินทางไม่คุ้มครอง

ในขณะที่คุณอยู่ในระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ควรหลีกเลี่ยงการกระทำบางประการ ที่อาจทำให้คุณไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันการเดินทาง

ความเสียหายภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์

บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายภายใต้ฤทธิ์สุราหรือสารเสพติด ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าปริมาณที่พอเหมาะ จะทำให้คนเราขาดสติสัมปชัญญะ ในการกระทำ ตัดสินใจ และความรู้สึก เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท การเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งในทางประกันภัยแล้วจะปฏิเสธความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุในลักษณะการมึนเมา หรือการมีสารเสพติดในร่างกาย ดังนั้นในขณะเดินทาง หรืออยู่ในช่วงเวลาประกันนี้ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการถูกปฏิเสธการเคลมประกัน

จุดเด่น

  • ประกันไม่คุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทาง
  • ประกันเดินทางชดเชยค่าเสียหายเมื่อไม่สามารถเรียกร้องเอาจากที่อื่นได้
  • ผู้ทำประกันต้องเก็บใบเสร็จหรือหลักฐานต่างๆไว้เพื่อใช้แสดงต่อบริษัทประกัน

ความเสียหายจากการขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์

จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ที่มีความคล่องตัวสูง เนื่องจากมีขนาดเล็ก และง่ายต่อการขับขี่ในช่องแคบโดยเฉพาะในเมืองที่รถติด จักรยานยนต์ถือเป็นยานพาหนะยอดฮิตของนักท่องเที่ยวสายลุย แต่ในขณะเดียวกันจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็จะมีความรุนแรง และมีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง ในทางประกันภัยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการซ้อนหรือขับขี่จักรยานยนต์ดังนั้นผู้เดินทางควรหลีกเลี่ยงการขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์

การฆ่าตัวตาย

การฆ่าตัวตายถือเป็นการตายด้วยความสมัครใจของผู้ทำประกัน ที่ไม่ได้มาสาเหตุมาจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง ดังนั้นหากบริษัทตรวจสอบได้ว่าผู้ทำประกันได้เสียชีวิตด้วยสาเหตุการฆ่าตัวตาย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนผู้ทำประกัน จะไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตในกรณีนี้ ซึ่งการตายโดยการฆ่าตัวตายนั้นอยู่ในข้อยกเว้นทั่วไปของประกันภัยส่วนใหญ่

“ถึงแม้ว่าประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุขณะการเดินทางทั้งร่างกายและทรัพย์สิน แต่ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดด้วยเช่นกัน”

ความเสียหายจากทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

ในกรมธรรม์ประกันการเดินทางแผนปกตินั้นได้มีข้อยกเว้นต่ออุบัติที่เกิดจากการทำกิจกรรมเสี่ยงภัย ไม่ว่างจะเป็นการ ขับขี่รถวิบาก การกระโดดร่ม การขี่ ATV เป็นต้น ดังนั้นหากคุณได้ทำประกันการเดินทางในแผนปกติควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมดังกล่าว หรือหากคุณไม่อยากหลีกเลี่ยง ก็มีอีกหนึ่งทางเลือกคือซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่เฉพาะเจาะจงที่เรียกว่า ประกันการเดินทางกีฬาเอกสตรีม เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่อกิจกรรมเสี่ยงภัยเหล่านี้ ซึ่งประกันประเภทนี้อาจมีเบี้ยประกันที่สูงขึ้นตามความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น

นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่ประกันเดินทางไม่รับผิดชอบ ดังนั้นควรศึกษาจากกรมธรรม์ประกันการเดินทางของคุณให้รอบคอบอีกครั้ง

ความเสียหายที่ผู้ทำประกันได้รับการชดเชยจากที่อื่นแล้ว

ตามกรมธรรม์การเดินทางได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า บริษัทจะมีการชดเชยต่อความเสียหายนั้นก็ต่อเมื่อผู้ทำประกันไม่สามารถเรียกร้องเอาจากที่อื่นได้ เช่น หากผู้ทำประกันได้รับอุบัติเหตุ ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ แล้วบริษัทขนส่งนั้นได้มีการรับผิดชอบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ทำประกันแล้ว หรือหากกระเป๋าเดินทางของผู้ทำประกันได้รับความเสียหายขณะที่พนักงานโรงแรมหรือพนักงานสายการบินได้ทำให้เสียหาย และได้มีการรับผิดชอบจากทางโรงแรมแล้ว บริษัทประกันก็จะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้อีก เว้นแต่ว่าความรับผิดชอบส่วนแรกนั้นไม่เพียงพอหรือไม่ครอบคลุมบริษัทประกันก็จะจ่ายในส่วนต่างให้แก่ผู้ทำประกัน

การเจ็บป่วยด้วยสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน หมายถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ถึงความเจ็บป่วยนั้นก่อนการเอาประกันการเดินทาง รวมไปถึงการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร การทำแท้ง โดยประกันการเดินทางไม่ให้ความคุ้มครองต่อความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพที่เป็นมาก่อน

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง