Connect with us

ทำอย่างไรหากกระเป๋าเดินทางหายระหว่างการขนส่ง

ให้ทริปในฝันของคุณไม่สะดุดด้วยการทำประกันการเดินทางที่คุ้มครองการสูญหายของกระเป๋าเดินทางของคุณ

กระเป๋าเดินทางหายได้ด้วยสาเหตุใดบ้าง

การสูญหายของกระเป๋าเดินทางนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ จาก 2 กรณี ด้วยกัน

1. การสูญหายระหว่างขนส่งกระเป๋า หรือ การส่งกระเป๋าไปผิดสถานที่ หรือ ผิดประเทศ โดยสายการบินซึ่งทางสายการบินต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบินนั้นๆ

2. กระเป๋าเดินทางหายจากการถูกขโมย ซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่กระเป๋าเดินทางเราอาจจะไปเหมือนคนอื่นจนทำให้อาจมีคนหยิบผิด หรือ ถูกขโมยไปได้เช่นเดียวกัน หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ซึ่งเราสามารถเคลมกับประกันเดินทางได้ทั้ง 2 กรณี

จุดเด่น

  • โดยปกติแล้วหากกระเป๋าหายระหว่างการขนส่งสายการบินจะรับผิดชอบ
  • ประกันการเดินทางรับผิดชอบการสูญหายต่อกระเป๋าเดินทางด้วย
  • ก่อนการเดินทางควรเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบจากกระเป๋าเดินทางสูญหาย

ทำอย่างไรหากกระเป๋าหายตรงสายพานรอรับกระเป๋าที่สนามบิน

ติดต่อเจ้าหน้าที่เรื่องกระเป๋าหาย ซึ่งปกติแล้วจะมีสำนักงานคอยบริการอยู่ในบริเวณที่รอรับกระเป๋าจากสายพานหรือหากคุณหาสำนักงานบริการไม่พบก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สนามบินบริเวณนั้น สิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมในการติดต่อเจ้าหน้าที่คือข้อมูลบาร์โค้ดซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินให้เรามาตอนโหลดกระเป๋า บางสายการบินจะแปะไว้กับพาสสปอร์ต หรือ boarding Pass ดังนั้นผู้เดินทางควรเก็บรักษาไว้ให้ดีอย่าทิ้งก่อนที่จะได้รับกระเป๋าคืน

การเตรียมตัวเพื่อลดผลกระทบจากกระเป๋าเดินทางหาย

แน่นอนว่ากระเป๋าเดินทางของเราย่อมมีสิ่งสำคัญที่ใช้ในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือของใช้ส่วนตัว ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดกายสูญหายขึ้น แต่เราสามารถเตรียมตัวเพื่อลดผลกระทบ และเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นี้

– เตรียมเสื้อผ้า ชุดชั้นใน อุปกรณ์ใช้ส่วนตัวที่จำเป็นใส่กระเป๋าใบเล็กแยกตอนเดินทาง
– ในกรณีที่เดินทางพร้อมกัน หลายคน อาจนำอุปกรณ์ที่จำเป็นของทุกคนมาไว้ในกระเป๋าแยกไว้
– อย่าลืมถ่ายภาพกระเป๋าเก็บไว้เพื่อให้เป็นหลักฐานให้การตามหากระเป๋าได้ง่ายขึ้น
– เก็บใบแท็กกระเป๋าไว้ให้ดี หรือถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตามหากระเป๋าให้
– จดที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของโรงแรมที่จะเข้าพักตลอดทริปติดตัวไว้ เพื่อใช้แจ้งการส่งคืนกระเป๋าไปยังโรงแรมได้รวดเร็วและถูกต้อง

“การวางแผนการเดินทางและการเตรียมความพร้อมรับมือต่อความเสี่ยงอยู่เสมอ จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการสูญหายของกระเป๋าเดินทางได้”

หากกระเป๋าเดินทางหายและสายการบินไม่รับผิดชอบแต่มีประกันเดินทางทำอย่างไร

หากสายการบินไม่รับผิดชอบและเรามีประกันเดินทางในบางสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของสายการบิน เช่น การถูก โจรกรรม เป็นต้น สามารถเคลมค่าสินไหมทดแทนเอากับประกันเดินทางได้ สำหรับกระเป๋าเดินทางสูญหาย หากต้องการเคลมประกันต้องมีเอกสารการยืนยันจากทางสายการบินอย่างเป็นทางการ ว่ากระเป๋าเดินทางของคุณได้มีการ “สูญหาย” โดยในเอกสารนั้นจะมีการระบุอีกด้วยว่าทางสายการบินได้ชดเชยความเสียหายให้คุณมูลค่าเท่าไหร่แล้วบ้างจากนั้นบริษัทประกันจะต้องรับผิดชอบต่อ แต่หากสูญหายระหว่างการเดินทางที่พ้นจากสนามบินไปแล้ว ก็ต้องใช้เอกสารเป็นหลักฐานการแจ้งความด้วยนั่นเอง

บางกรมธรรม์ประกันการเดินทางอาจไม่ครอบคลุมการสูญหายของกระเป๋าเดินทางคุณจึงต้องซื้อความคุ้มครองเสริมประเภทนี้เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ประกันการเดินทางคุ้มครองกระเป๋าสูญหายอย่างไร

หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์หรือกระเป๋าเดินทาง บริษัทจะพิจารณาคุ้มครองจากสภาพความเสียหาย เช่น ซ่อมให้ตามความเสียหายที่แท้จริง,หาของที่คล้ายกันมาทดแทนให้ทั้งในแง่สภาพและราคาในกรณีที่ของนั้นๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยจะจ่ายเป็นเงินทดแทนมูลค่าตามความจริง ชดใช้การสูญหายหรือความเสียหายของสิ่งของไม่เกินจำนวนเงินต่อชิ้น คู่ หรือชุดและไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

เอกสารที่ต้องใช้ในการเคลมกระเป๋าสูญหายกับบริษัทประกัน

– เอกสารเป็นทางการของสายการบินเพื่อยืนยันว่ากระเป๋าเดินทางสูญหาย แบบเป็นลายลักษณ์อักษร
– ใบเสร็จของสิ่งของที่คุณต้องการเคลมประกัน
– รูปสิ่งของที่หายไปเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ (ถ้าหากมี)
– เอกสารบรรลุข้อตกลง ในเรื่องมูลค่าที่สายการบินได้จ่ายคุณไปแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายไปแล้วเท่าไหร่จากสายการบิน

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง