Connect with us

ความคุ้มครองค่าเล่าเรียน

ไม่อยากให้ค่าเรียนที่จ่ายเสียไปฟรีๆใช่ไหม ให้ประกันการเดินทางเพื่อการศึกษาชดเชยค่าเล่าเรียนให้คุณ

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันเดินทางคุ้มครองค่าเล่าเรียนอย่างไร

ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าธรรมเนียมของสถาบันการศึกษาที่ผู้เอาประกันภัยได้สมัครเรียน
ไว้ ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ได้แก่ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรและ ค่าอุปกรณ์ในหลักสูตรดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับห้องพัก อาหาร และ/หรือหนังสือนอกตำรา (ไม่ว่าจะจำเป็นหรือไม่ก็ตาม) โดยบริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ทำประกันดังนี้

1.การพักรักษาตัวจากการเจ็บป่วย
ผู้ทำประกันจะได้รับเงินชดเชยค่าเล่าเรียนในกรณีที่การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่มีระยะเวลาติดต่อกันนานเกินกว่าหนึ่งเดือน การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย การถูกเคลื่อนย้ายหรือถูกส่งกลับเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ มรณกรรมของคู่สมรส บิดา มารดา บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย

2.ค่าเดินทางมาดูแลผู้ทำประกันของญาติ 1 คน
ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน ที่เดินทางไปเยี่ยมหรือดูแลผู้ทำประกันในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 5 วัน ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย

3. กรณีมรณกรรมของสมาชิกของครอบครัว
การเดินทางกลับภูมิลำเนาเนื่องด้วยสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต อันเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่อาจศึกษาต่อได้ในภาคเรียนที่ได้จ่ายค่าเล่าเรียนไปแล้ว บริษัทจะชดเชยแก่ผู้เอาประกันภัย
สำหรับค่าเล่าเรียนในส่วนที่ขอคืนไม่ได้เท่านั้น บริษัทจะจ่ายค่าผลประโยชน์ชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันเดินทางที่ Tadoo อยากแนะนำ

ประกันเดินทางไปต่างประเทศนั้น คุณสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่คุณเดินทางไปประเทศนั้น

ประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว

เป็นการจ่ายเบี้ยประกันสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศต่อครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทาง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ

เพิ่มเติม

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

เป็นหลักประกันให้คุณขณะเดินทางท่องเที่ยวเมืองนอก ครอบคลุมเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างเดินทาง ยกเลิกเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า เพื่อให้ทริปของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

เราอยากช่วยให้คุณเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไร้กังวล เติมเต็มแผนการศึกษาของคุณ ให้มีความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุจนทำให้ไม่สามารถศึกษาต่อได้ยังได้รับเงินชดเชยค่าเล่าเรียน เริ่มต้นง่าย ๆ เพียงกดซื้อประกันเดินทางออนไลน์ผ่าน tadoo.co คุณจะได้รับทั้งความสะดวก รวดเร็ว และการบริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

เช็คเบี้ยประกัน

วิธีการเรียกร้องสินไหมทดแทนค่าเล่าเรียน

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ให้ผู้ทำประกัน หรือผู้แทนทำตามวิธีการเพื่อขอเบิกค่าสินไหมทดแทนดังนี้ให้เร็วที่สุด

1. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

2.ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายแก่สถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนนั้นๆ

3.รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา (ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ เจ็บป่วย ถูกส่งกลับ เพื่อทำการรักษาตามคำ วินิจฉัยของแพทย์ที่ทำการรักษา หรือเจ็บป่วยระยะสุดท้าย)

4.หลักฐานการหยุดพักการเรียนจากสถาบันการศึกษา

5.สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ กรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บิดา มารดาบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

6.สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส บิดา มารดา บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิต

7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของคู่สมรสบิดา มารดา บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิต

8 สำเนาบันทึกประจำ วันจากสถานีตำรวจท้องที่

9.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.9/5

22,567 รีวิว

ข้อยกเว้นใดที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

ก่อนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุบัติเหตุของคุณ ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่เช่นนั้นคุณอาจถูกปฏิเสธการขอเบิกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยข้อยกเว้นทั่วไปของประกันการเดินทางเพื่อการศึกษามีอะไรบ้างดังนี้

การเจ็บป่วยด้วยสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน

การเจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ถึงความเจ็บป่วยนั้นก่อนการเอาประกันการเดินทาง รวมไปถึงการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร การทำแท้ง

ความประมาทของผู้เอาประกัน

การกระทำใดๆ ที่เป็นความประมาทที่มีความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บที่ได้รับจากการเข้าร่วมเล่นกีฬาอาชีพ การเข้าร่วมในการแข่งขันใดก็ตาม ซึ่งใช้ยานยนต์ทางบก ทางน้ำ หรือ ทางอากาศ การเล่นเครื่องร่อน การปีนเขา การไต่เขา การกระโดดหน้าผา การดิ่งพสุธา การแข่งรถเป็นอาชีพหรือสมัครเล่น

การรักษาแพทย์ทางเลือก

การทำศัลยกรรมเสริมความงาม หรือศัลยกรรมพลาสติก เว้นแต่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ การบำบัดรักษาโรคที่กระทำกันเองโดยสมาชิกของครอบครัว หรือการรักษาสิ่งบกพร่องของร่างกายที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนขณะอยู่ต่างประเทศ

ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องสินไหมทดแทนในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ โดยให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ มายังบริษัทด้วยตนเอง , ผ่านตัวแทนหรือผู้ปกครอง และบริษัทจะจ่ายเช็คในนามของผู้รับผลประโยชน์หรือชื่อบุคคลอื่นตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร และหากต้องการเดินกลับไปรักษาตัวที่ประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย กรณีที่เดินทางกลับเป็นการชั่วคราวภายใน 90 วัน และต้องเดินทางกลับไปศึกษาต่อ (เฉพาะกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองมากกว่า 1 ปี )

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคาประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน