Connect with us

ประกันเดินทางท่องเที่ยวจีน

เที่ยวประเทศจีนอย่างสบายใจ ให้ประกันเดินทางช่วยดูแล

เช็คเบี้ยประกัน

ทำความรู้จักประเทศจีน

ประเทศจีนถือเป็นจุดหมายปลายทางที่คนไทยนิยมไปเที่ยวกันมากขึ้นในช่วงหลังมานี้แต่การเดินทางเข้าประเทศจีนนั้นจำเป็นต้องขอวีซ่า ถึงอย่างนั้นการขอวีซ่าก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เพียงแค่คุณเตรียมตัวและเตรียมเอกสารไปให้พร้อมก็สามารถยื่นขอวีซ่าได้ผ่านฉลุยแล้ว

สำหรับวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจีนนั้นมีหลายประเภท ก่อนยื่นขอวีซ่าทุกครั้งเราควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขของสถานทูตเพื่อเลือกประเภทของวีซ่าให้เหมาะสมกับตัวเราและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

สิ่งที่ควรรู้เมื่อไปเที่ยวในประเทศจีนคือ ประเทศจีนใช้เงินสกุลหยวน โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 หยวน เท่ากับประมาณ 4.64 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ประกันเดินทางไปประเทศจีน คุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับการเลือกซื้อประกันเดินทางเพื่อไปยังประเทศจีน ผู้ซื้อประกันต้องตรวจสอบความคุ้มครองตามมาตรฐานประกันเดินทางในกรมธรรม์ของตนอย่างละเอียด สำหรับประกันการเดินทางไปยังประเทศนั้น จะครอบคลุมความคุ้มครองต่างๆ ดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต คือ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นฉุกเฉินขณะคุณอยู่ที่ประเทศจีนบริษัทประกันก็จะออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต คือ ผลประโยชน์วงเงินคุ้มครองที่จ่ายให้หากเสียชีวิตจาก “อุบัติเหตุ” ในประเทศจีน รวมไปถึงคุ้มครองภาวะทุพพลภาพถาวร

การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในประเทศจีน ให้กลับมารักษาที่ประเทศไทย รวมไปถึงการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทยด้วย

สัมภาระและทรัพย์สินรวมไปถึงคุ้มครองกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้า คือ การชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่สัมภาระหรือทรัพย์สูญหายได้แก่ กระเป๋าสัมภาระ หรือสิ่งของมีค่าหายไปจากการถูกโจรกรรมในประเทศจีน ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำให้เที่ยวบินถูกยกเลิก หรือเที่ยวบินล่าช้ามากๆ และส่งผลกระทบต่อตัวคุณ เช่น มีผลกระทบต่อธุรกิจ หรือทำให้คุณเสียโอกาสหลายๆ คุณสามารถเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากเที่ยวบินถูกยกเลิก หรือล่าช้าได้

ประกันเดินทางท่องเที่ยวที่ Tadoo อยากแนะนำ

ประกันเดินทางไปต่างประเทศนั้น คุณสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่คุณเดินทางไปประเทศนั้น

ประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว

เป็นการจ่ายเบี้ยประกันสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศต่อครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทาง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ

เพิ่มเติม

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

เป็นหลักประกันให้คุณขณะเดินทางท่องเที่ยวเมืองนอก ครอบคลุมเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างเดินทาง ยกเลิกเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า เพื่อให้ทริปของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันเดินทางท่องเที่ยวจีนกับ Tadoo

เพราะ Tadoo เห็นความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนได้อย่างอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล เพียงแค่คุณกดซื้อประกันเดินทางออนไลน์กับ Tadoo เท่านี้คุณก็จะได้รับประกันเดินทางท่องเที่ยวประเทศจีน อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เช็คเบี้ยประกัน

ประเภทวีซ่าของประเทศจีน

การขอวีซ่าในการเข้าประเทศจีนนั้นสามารถแบ่งได้ตามสถานะหรือบุคคล และแบ่งตามวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ วีซ่าของประเทศจีนยังแบ่งตามจำนวนครั้งที่เข้า – ออกด้วย ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับคนไทยนั้น สามารถยืนได้ตามจำนวนครั้งที่เข้าออกประเทศ ดังนี้

-วีซ่าสำหรับการเข้า-ออก 1 ครั้ง สำหรับการเดินทางเข้าและออกประเทศจีนเพียง 1 ครั้ง ภายใน 3 เดือน

-วีซ่าสำหรับเข้า-ออก 2 ครั้ง สำหรับการเดินทางเข้าและออกจากประเทศจีนได้ 2 ครั้ง ภายใน 6 เดือน

-วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้ง ภายใน 6 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าและออกประเทศจีนหลายครั้งภายในเวลา 6 เดือน สามารถยื่นทำวีซ่าประเภทนี้ได้

-วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้ง ภายใน 12 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่มีแผนการเดินทางแล้วทั้งปีหรือมีแนวโน้มว่าจะต้องเดินทางเข้าและออกจากประเทศจีนหลายครั้งในเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปี

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.9/5

22,975 รีวิว

เหตุการณ์แบบไหนที่ประกันเดินทางไม่คุ้มครอง

เมื่อเราต้องเดินทางไปต่างประเทศ การซื้อประกันเดินทางเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยคุ้มครองคุณ เพื่อความสบายใจตลอดการเดินทาง แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีบางเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นในการคุ้มครองด้วย มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ประมาท

เหตุการณ์ที่เกิดจากผู้เอาประกัน เช่นผู้เอาประกันภัยได้กระทำให้เกิดความเสียหายขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด นอกจากนี้บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้ประกันฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง และยังไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดแท้งลูกขณะเดินทางไปต่างประเทศด้วย

สงคราม

เหตุการณ์ที่เกิดจากสถานการณ์ภายนอก ได้แก่ในกรณีที่ประเทศที่กำลังเดินทางเกิดสงคราม หรือการปฏิวัติ หรือเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล และการแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง

เหตุการณ์ที่เสี่ยงภัย ได้แก่ การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ นอกจากนี้ยังไม่คุ้มครองในกรณีที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น

คุณต้องดูแลตัวเองให้ดี แล้วให้ Tadoo ดูแลเรื่องประกันให้คุณ

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเดินทางไปยังประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว หรือเป็นการเดินทางเพื่อเจรจาธุรกิจ การมีประกันการเดินทางสำหรับประเทศจีน จะช่วยทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้รับความคุ้มครองแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องเดินทางคือ ต้องดูแลตัวเองให้ดี เพราะคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น ถ้าคุณดูแลตัวเองอย่างดี พร้อมทั้งมีประกันการเดินทางไปยังประเทศจีนเอาไว้ ก็จะดีกับตัวคุณแน่นอน

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคาประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน