Connect with us

ประกันเดินทางท่องเที่ยวสิงคโปร์

เดินทางท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์อย่างปลอดภัย ให้ประกันเดินทางช่วยดูแลคุณ

เช็คเบี้ยประกัน

ทำความรู้จักประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในอาเซียนและอยู่ใกล้กับประเทศไทยมาก ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ติดกับมาเซียและอินโดนีเซีย เวลาท้องถิ่นในประเทศไทยจะช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ประเทศสิงคโปร์มีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคน และมีภาษาราชการอยู่ด้วยกัน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาทมิฬ

และเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างก้าวหน้า คนไทยจึงนิยมไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์เพื่อช้อปปิ้ง และเยี่ยมชมบ้านเมือง โดยค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่แพงอย่างที่คิด สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมได้แก่ เมอร์ไลอ้อน เป็นต้น สิ่งที่ควรรู้เมื่อไปเที่ยวในประเทศสิงคโปร์คือ ประเทศสิงคโปร์ใช้เงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 23.05 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ประกันเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ คุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับการเลือกซื้อประกันเดินทางเพื่อไปยังประเทศสิงคโปร์ ผู้ซื้อประกันต้องตรวจสอบความคุ้มครองตามมาตรฐานประกันเดินทางในกรมธรรม์ของตนอย่างละเอียด สำหรับประกันการเดินทางไปยังประเทศนั้น จะครอบคลุมความคุ้มครองต่างๆ ดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต คือ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นฉุกเฉินขณะคุณอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์บริษัทประกันก็จะออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต คือ ผลประโยชน์วงเงินคุ้มครองที่จ่ายให้หากเสียชีวิตจาก “อุบัติเหตุ” ในประเทศสิงคโปร์ รวมไปถึงคุ้มครองภาวะทุพพลภาพถาวร

การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในประเทศสิงคโปร์ ให้กลับมารักษาที่ประเทศไทย รวมไปถึงการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทยด้วย

สัมภาระและทรัพย์สินรวมไปถึงคุ้มครองกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้า คือ การชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่สัมภาระหรือทรัพย์สูญหายได้แก่ กระเป๋าสัมภาระ หรือสิ่งของมีค่าหายไปจากการถูกโจรกรรมในประเทศสิงคโปร์ ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำให้เที่ยวบินถูกยกเลิก หรือเที่ยวบินล่าช้ามากๆ และส่งผลกระทบต่อตัวคุณ เช่น มีผลกระทบต่อธุรกิจ หรือทำให้คุณเสียโอกาสหลายๆ คุณสามารถเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากเที่ยวบินถูกยกเลิก หรือล่าช้าได้

ประกันเดินทางท่องเที่ยวที่ Tadoo อยากแนะนำ

ประกันเดินทางไปต่างประเทศนั้น คุณสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่คุณเดินทางไปประเทศนั้น

ประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว

เป็นการจ่ายเบี้ยประกันสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศต่อครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทาง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ

เพิ่มเติม

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

เป็นหลักประกันให้คุณขณะเดินทางท่องเที่ยวเมืองนอก ครอบคลุมเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างเดินทาง ยกเลิกเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า เพื่อให้ทริปของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันเดินทางท่องเที่ยวสิงคโปร์กับ Tadoo

เพราะ Tadoo เห็นความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ได้อย่างอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล เพียงแค่คุณกดซื้อประกันเดินทางออนไลน์กับ Tadoo เท่านี้คุณก็จะได้รับประกันเดินทางท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เช็คเบี้ยประกัน

วีซ่าที่ควรรู้สำหรับการเดินทางไปประเทศสิงคโปร์

ถึงแม้ว่าคนไทยจะได้รับการยกเว้นวีซ่าแต่การเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ก็ต้องขอวีซ่า ถ้าอาศัยอยู่เกิน 30 วัน ประเทศสิงคโปร์มีวีซ่าหรือที่เรียกว่า บัตรผ่าน (Pass) หลายประเภทแยกตามจุดประสงค์ของการเข้าประเทศ ซึ่ง Tadoo.co ได้ยกบัตรผ่านที่สำคัญมาดังนี้

Social Visit Pass – บัตรผ่านสำหรับนักท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าและอยู่ในสิงคโปร์ได้ไม่เกิน 30 วัน ผู้ที่ถือบัตรผ่านนี้จะไม่สามารถทำงานได้ หากลักลอบทำงานถือว่าผิดกฎหมาย ต้องเสียค่าปรับแพงเลยทีเดียว

Student’s Pass – บัตรผ่านสำหรับนักเรียน โดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานเท่าระยะเวลาที่เรียน นักเรียนที่ถือบัตรนี้ต้องมาเพื่อเรียนเป็นหลัก สามารถทำงาน Part Time ได้ ไม่เกิน 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานเต็มเวลาได้เฉพาะช่วงปิดเทอมเท่านั้น

Work Permit – บัตรสำหรับแรงงานไร้ฝีมือที่บริษัทจะทำให้พนักงานต่างชาติแต่บัตรประเภทนี้มีโควตาจำกัดต่อบริษัท หากครบโควตาแล้วจะไม่สามารถทำเพิ่มได้

Employment Pass (EP) – บัตรสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในสิงคโปร์และมีเงินเดือน 3,300 ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำงานระดับผู้จัดการ หรือผู้บริหาร บัตรประเภทนี้ไม่มีการเสียภาษีและไม่มีโควตาต่อบริษัท

Short Term Visit Pass – บัตรผ่านที่อนุญาตให้อยู่ในสิงคโปร์ได้ 1-3 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในสิงคโปร์นานกว่า 30 วัน เช่น ผู้ป่วย

Permanent Resident (PR) – บัตรประเภทนี้มีไว้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ถาวร ผู้ถือบัตรจะมีสิทธิ์เทียบเท่าคนสิงคโปร์เกือบทั้งหมด สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและสามารถขอยื่นย้ายสัญชาติได้ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
– มีคู่สมรสเป็นชาวสิงคโปร์หรือถือบัตร PR และมีลูกอายุไม่เกิน 21 ปีและยังไม่ได้แต่งงาน
– ผู้ที่ถือบัตร EP หรือ S Pass
– เป็นผู้สูงอายุที่มีลูกเป็นชาวสิงคโปร์
– นักลงทุน

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ





4.8/5

24,321 รีวิว

เหตุการณ์แบบไหนที่ประกันเดินทางไม่คุ้มครอง

เมื่อเราต้องเดินทางไปต่างประเทศ การซื้อประกันเดินทางเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยคุ้มครองคุณ เพื่อความสบายใจตลอดการเดินทาง แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีบางเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นในการคุ้มครองด้วย มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ประมาท

เหตุการณ์ที่เกิดจากผู้เอาประกัน เช่นผู้เอาประกันภัยได้กระทำให้เกิดความเสียหายขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด นอกจากนี้บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้ประกันฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง และยังไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดแท้งลูกขณะเดินทางไปต่างประเทศด้วย

สงคราม

เหตุการณ์ที่เกิดจากสถานการณ์ภายนอก ได้แก่ในกรณีที่ประเทศที่กำลังเดินทางเกิดสงคราม หรือการปฏิวัติ หรือเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล และการแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง

เหตุการณ์ที่เสี่ยงภัย ได้แก่ การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ นอกจากนี้ยังไม่คุ้มครองในกรณีที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น

ดูแลตัวเองให้ดี พร้อมให้ Tadoo เลือกแบบประกันให้คุณ

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว หรือเป็นการเดินทางเพื่อเจรจาธุรกิจ การมีประกันการเดินทางสำหรับประเทศสิงคโปร์ จะช่วยทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้รับความคุ้มครองแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องเดินทางคือ ต้องดูแลตัวเองให้ดี เพราะคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น ถ้าคุณดูแลตัวเองอย่างดี พร้อมทั้งมีประกันการเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เอาไว้ ก็จะดีกับตัวคุณแน่นอน

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคาประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน