Connect with us

ประกันเดินทางท่องเที่ยวยุโรป

เที่ยวประเทศสหภาพยุโรปอย่างสบายใจ ให้ประกันเดินทางช่วยดูแล

เช็คเบี้ยประกัน

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร

วีซ่าเชงเก้นคือ บัตรผ่านเข้าท่องเที่ยวในประเทศโซนยุโรป 26 ประเทศ ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เหมาะสำหรับคนที่เดินทางไปหลายๆ ประเทศในสหภาพยุโรป โดยที่เรายื่นวีซ่าครั้งเดียวแล้วจบและขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ง 26 ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ก็มีดังต่อไปนี้ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตช์เซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์

วีซ่าเชงเก้นนั้นถือได้ว่าเป็นวีซ่าที่สะดวกและคุ้มค่ามากๆ โดยคุณสามารถขอวีซ่าเชงเก้นทำได้ที่สถานทูตประเทศในประเทศใดก็ได้ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น

ประกันเดินทางไปประเทศสหภาพยุโรป คุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับการเลือกซื้อ ประกันเดินทางท่องเที่ยวยุโรป ผู้ซื้อประกันต้องตรวจสอบความคุ้มครองตามมาตรฐานประกันเดินทางในกรมธรรม์ของตนอย่างละเอียด สำหรับประกันการเดินทางไปยังประเทศนั้น จะครอบคลุมความคุ้มครองต่างๆ ดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต คือ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นฉุกเฉินขณะคุณอยู่ที่ประเทศสหภาพยุโรปบริษัทประกันก็จะออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต คือ ผลประโยชน์วงเงินคุ้มครองที่จ่ายให้หากเสียชีวิตจาก “อุบัติเหตุ” ในประเทศสหภาพยุโรป รวมไปถึงคุ้มครองภาวะทุพพลภาพถาวร

การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในประเทศสหภาพยุโรป ให้กลับมารักษาที่ประเทศไทย รวมไปถึงการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทยด้วย

สัมภาระและทรัพย์สินรวมไปถึงคุ้มครองกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้า คือ การชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่สัมภาระหรือทรัพย์สูญหายได้แก่ กระเป๋าสัมภาระ หรือสิ่งของมีค่าหายไปจากการถูกโจรกรรมในประเทศสหภาพยุโรป ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำให้เที่ยวบินถูกยกเลิก หรือเที่ยวบินล่าช้ามากๆ และส่งผลกระทบต่อตัวคุณ เช่น มีผลกระทบต่อธุรกิจ หรือทำให้คุณเสียโอกาสหลายๆ คุณสามารถเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากเที่ยวบินถูกยกเลิก หรือล่าช้าได้

ประกันเดินทางท่องเที่ยวที่ Tadoo อยากแนะนำ

ประกันเดินทางไปต่างประเทศนั้น คุณสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่คุณเดินทางไปประเทศนั้น

ประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว

เป็นการจ่ายเบี้ยประกันสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศต่อครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทาง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ

เพิ่มเติม

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

เป็นหลักประกันให้คุณขณะเดินทางท่องเที่ยวเมืองนอก ครอบคลุมเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างเดินทาง ยกเลิกเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า เพื่อให้ทริปของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันเดินทางท่องเที่ยวยุโรปกับ Tadoo

เพราะ Tadoo เห็นความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหภาพยุโรปได้อย่างอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล เพียงแค่คุณกดซื้อประกันเดินทางออนไลน์กับ Tadoo เท่านี้คุณก็จะได้รับประกันเดินทางท่องเที่ยวประเทศสหภาพยุโรปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

เช็คเบี้ยประกัน

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น

การเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป หรือเชงเก้นนั้น จำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าในการเดินทางทุกครั้ง โดยวีซ่าส่วนใหญ่จะมีดังนี้
1. วีซ่าเชงเก้นประเภท A เป็นวีซ่าสำหรับการเปลี่ยนเครื่องในกรณีที่เดินทางโดยเครื่องบิน และได้แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศกลุ่มเชงเก้น ก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศปลายทาง ซึ่งถ้ามีการออกนอกสนามบินไปยังพื้นที่อื่นภายในประเทศนั้นๆในช่วงเวลาหนึ่งก็จำเป็นต้องทำวีซ่าประเภท A เช่น ในกรณีที่แวะเปลี่ยนเครื่อง และต้องการออกไปช้อปปิ้งเวลา 3 ชั่วโมง ก็ต้องทำวีซ่านี้ แต่ถ้าไม่ได้ออกนอกสนามบิน ก็ไม่ต้องทำวีซ่าประเภทนี้

2. วีซ่าเชงเก้นประเภท B จะคล้ายกับวีซ่าเชงเก้นประเภท A วีซ่าประเภทนี้จะมีอายุไม่เกิน 5 วัน ซึ่งจะออกให้แก่บุคคลที่เดินทางและแวะในประเทศเชงเก้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน แล้วจึงเดินทางไปยังประเทศปลายทาง เช่น คนที่ต้องการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา แต่ต้องการท่องเที่ยวหรือทำธุระในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 5 วัน เป็นต้น

3. วีซ่าเชงเก้นประเภท C หรือวีซ่าระยะสั้น ส่วนใหญ่ผู้ที่ต้องการไปท่องเที่ยวหรือทำธุระในประเทศกลุ่มเชงเก้นจะนิยมขอวีซ่าประเภทนี้ โดยจะออกให้เดินทาง 1-2 ครั้งหรือมากกว่านั้น ส่วนระยะเวลาพำนักก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี ส่วนใหญ่กำหนดระยะเวลาในการพำนักไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน เช่นอยู่ครั้งแรก 30 วัน ครั้งที่ 2 อยู่ 30 วัน และครั้งที่ 3 ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายใน 6 เดือน

4.วีซ่าเชงเก้นประเภท D หรือวีซ่าแบบระยะยาวสำหรับผู้ที่อยู่เกิน 90 วัน วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นนานกว่า 90 วัน และจะจำกัดให้พำนักอยู่ที่ประเทศที่ขอวีซ่าเท่านั้น ไม่สามารถใช้วีซ่านี้เข้าประเทศอื่นได้ แต่ถ้าเป็นกรณีเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศอื่นๆเพียงชั่วคราวนั้น ก็ขึ้นอยู่กับระเบียบ ข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันไปของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นกรณีไป ตัวอย่าง ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ฝรั่งเศส ก็จะได้รับวีซ่าประเภท D ซึ่งเป็นวีซ่านักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆในกลุ่มเชงเก้นได้ แต่ต้องพักอาศัยในประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

16,789 รีวิว

เหตุการณ์แบบไหนที่ประกันเดินทางไม่คุ้มครอง

ถึงแม้ว่าประกันการเดินทางไปประเทศสหภาพยุโรป จะมีความคุ้มครองสูง แต่ในบางกรณี บริษัทประกันได้มีข้อยกเว้นที่บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองการประกันภัยการเดินทางในเหตุการณ์บางอย่าง อาทิเช่น

เหตุการณ์ที่เกิดจากผู้เอาประกัน

เช่นผู้เอาประกันภัยได้กระทำให้เกิดความเสียหายขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด นอกจากนี้บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้ประกันฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง และยังไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดแท้งลูกขณะเดินทางไปต่างประเทศด้วย

เหตุการณ์ที่เกิดจากสถานการณ์ภายนอก

ได้แก่ในกรณีที่ประเทศที่กำลังเดินทางเกิดสงคราม หรือการปฏิวัติ หรือเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล และการแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์

เหตุการณ์ที่เสี่ยงภัย

ได้แก่ การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ นอกจากนี้ยังไม่คุ้มครองในกรณีที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น

ดูแลตัวเองให้ดี พร้อมให้ Tadoo เลือกแบบประกันให้คุณ

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเดินทางไปยังประเทศสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว หรือเป็นการเดินทางเพื่อเจรจาธุรกิจ การมีประกันการเดินทางสำหรับประเทศสหภาพยุโรป จะช่วยทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้รับความคุ้มครองแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องเดินทางคือ ต้องดูแลตัวเองให้ดี เพราะคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น ถ้าคุณดูแลตัวเองอย่างดี พร้อมทั้งมีประกันการเดินทางไปยังประเทศสหภาพยุโรปเอาไว้ ก็จะดีกับตัวคุณแน่นอน

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคาประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน