Connect with us

ประกันเดินทางท่องเที่ยวกัมพูชา

เที่ยวประเทศกัมพูชาอย่างสบายใจ ให้ประกันเดินทางช่วยดูแล

เช็คเบี้ยประกัน

ทำความรู้จักประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยทางทิศตะวันออก รวมถึงมีวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายกับบ้านเรา ประเทศกัมพูชามีสภาพอากาศคล้ายกับประเทศไทย คือเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แต่จะค่อนข้างแห้งและร้อนกว่า อุณหภูมิประมาณ 24-35 องศาเซลเซียส การเดินทางท่องเที่ยวในกัมพูชาสามารถทำได้โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า และอยู่ได้ 14 วัน สิ่งที่ควรรู้เมื่อไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาคือ ประเทศกัมพูชาใช้เงินสกุลเรียล โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 บาท เท่ากับประมาณ 130.62 เรียล (อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ประกันเดินทางไปประเทศกัมพูชา คุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับการเลือกซื้อประกันเดินทางเพื่อไปยังประเทศกัมพูชา ผู้ซื้อประกันต้องตรวจสอบความคุ้มครองตามมาตรฐานประกันเดินทางในกรมธรรม์ของตนอย่างละเอียด สำหรับประกันการเดินทางไปยังประเทศกัมพูชานั้น จะครอบคลุมความคุ้มครองต่างๆ ดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต คือ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นฉุกเฉินขณะคุณอยู่ที่ประเทศกัมพูชาบริษัทประกันก็จะออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต คือ ผลประโยชน์วงเงินคุ้มครองที่จ่ายให้หากเสียชีวิตจาก “อุบัติเหตุ” ในประเทศกัมพูชา รวมไปถึงคุ้มครองภาวะทุพพลภาพถาวร

การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในประเทศกัมพูชา ให้กลับมารักษาที่ประเทศไทย รวมไปถึงการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทยด้วย

สัมภาระและทรัพย์สินรวมไปถึงคุ้มครองกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้า คือ การชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่สัมภาระหรือทรัพย์สูญหายได้แก่ กระเป๋าสัมภาระ หรือสิ่งของมีค่าหายไปจากการถูกโจรกรรมในประเทศกัมพูชา ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำให้เที่ยวบินถูกยกเลิก หรือเที่ยวบินล่าช้ามากๆ และส่งผลกระทบต่อตัวคุณ เช่น มีผลกระทบต่อธุรกิจ หรือทำให้คุณเสียโอกาสหลายๆ คุณสามารถเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากเที่ยวบินถูกยกเลิก หรือล่าช้าได้

ประกันเดินทางท่องเที่ยวที่ Tadoo อยากแนะนำ

ประกันเดินทางไปต่างประเทศนั้น คุณสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่คุณเดินทางไปประเทศนั้น

ประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว

เป็นการจ่ายเบี้ยประกันสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศต่อครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทาง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ

เพิ่มเติม

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

เป็นหลักประกันให้คุณขณะเดินทางท่องเที่ยวเมืองนอก ครอบคลุมเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างเดินทาง ยกเลิกเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า เพื่อให้ทริปของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันเดินทางท่องเที่ยวกัมพูชากับ Tadoo

เพราะ Tadoo เห็นความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาได้อย่างอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล เพียงแค่คุณกดซื้อประกันเดินทางออนไลน์กับ Tadoo เท่านี้คุณก็จะได้รับประกันเดินทางท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เช็คเบี้ยประกัน

ประเภทวีซ่าของกัมพูชา

การเดินทางมายังประเทศกัมพูชานั้น สามารถขอวีซ่าตามประเภทของการเดินทาง สำหรับคนไทยที่ไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาไม่เกิน 14 วัน ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า แต่ถ้าอยู่นานกว่านั้นก็จะต้องขอวีซ่าด้วย ซึ่งวีซ่าแต่ละประเภทมีดังนี้

-วีซ่าท่องเที่ยว (T Visa) เป็นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยคนไทยได้รับการยกเว้นวีซ่า 14 วัน

-วีซ่าธุรกิจ (EB Visa) เป็นวีซ่าสำหรับนักธุรกิจที่มีกิจการหรือลงทุนในประเทศกัมพูชา

-วีซ่าทำงาน (EG Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพในบริษัทของกัมพูชา หรือบริษัทต่างชาติที่ตั้งอยู่ที่กัมพูชา

-วีซ่าสำหรับเกษียณ (ER Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้เกษียณอายุ

-วีซ่าสำหรับนักเรียน นักศึกษา (ES Visa) เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในประเทศกัมพูชา

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

16,325 รีวิว

เหตุการณ์แบบไหนที่ประกันเดินทางไม่คุ้มครอง

ถึงแม้ว่าประกันการเดินทางไปประเทศกัมพูชา จะมีความคุ้มครองสูง แต่ในบางกรณี บริษัทประกันได้มีข้อยกเว้นที่บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองการประกันภัยการเดินทางในเหตุการณ์บางอย่าง อาทิเช่น

ประมาท

เหตุการณ์ที่เกิดจากผู้เอาประกัน เช่นผู้เอาประกันภัยได้กระทำให้เกิดความเสียหายขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด นอกจากนี้บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้ประกันฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง และยังไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดแท้งลูกขณะเดินทางไปต่างประเทศด้วย

สงคราม

เหตุการณ์ที่เกิดจากสถานการณ์ภายนอก ได้แก่ในกรณีที่ประเทศที่กำลังเดินทางเกิดสงคราม หรือการปฏิวัติ หรือเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล และการแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง

เหตุการณ์ที่เสี่ยงภัย ได้แก่ การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ นอกจากนี้ยังไม่คุ้มครองในกรณีที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น

ดูแลตัวเองให้ดี พร้อมให้ Tadoo เลือกแบบประกันให้คุณ

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเดินทางไปยังประเทศกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว หรือเป็นการเดินทางเพื่อเจรจาธุรกิจ การมีประกันการเดินทางสำหรับประเทศกัมพูชา จะช่วยทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้รับความคุ้มครองแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องเดินทางคือ ต้องดูแลตัวเองให้ดี เพราะคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น ถ้าคุณดูแลตัวเองอย่างดี พร้อมทั้งมีประกันการเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเอาไว้ ก็จะดีกับตัวคุณแน่นอน

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคาประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน