Connect with us

ทำอย่างไรหากทำเครื่องประดับหายบนเครื่องบิน

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการเดินทางว่าเครื่องประดับอันมีค่าติดตัวคุณได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยใดๆแล้วหรือยัง

ทำอย่างไรหากทำเครื่องประดับหายบนเครื่องบิน

หากผู้เดินทางได้ทำเครื่องประดับหายบนเครื่องบิน สามารถติดต่อสำนักงานติดตามทรัพย์สินสูญหาย ณ สนามบินนั้นๆ ซึ่งหากสายการบินได้พบเจอเครื่องประดับของท่านบนเครื่องบินสิ่งของที่ถูกพบบนเครื่องนั้นจะถูกนำไปไว้ที่สำนักงานติดตามทรัพย์สินสูญหายในสนามบิน ณ อาคารผู้โดยสาร และจะได้รับการดูแลโดยหน่วยงานของท่าอากาศยาน แต่หากสายการบินไม่พบเครื่องประดับของท่านบนเครื่องบินก็ไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบจากสายการบินได้

จุดเด่น

  • สายการบินไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของเครื่องประดับ
  • หากเครื่องประดับหายติดต่อตามหาของหายได้ที่อาคารผู้โดยสาร
  • ปัจจุบันได้มีประกันภัยสำหรับอัญมณีและของมีค่าโดยเฉพาะ

สายการบินรับผิดชอบต่อเครื่องประดับที่หายบนเครื่องบินหรือไม่

โดยปกติแล้วสายการบินจะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางได้ทำเครื่องประดับรวมไปถึงสิ่งของส่วนตัวหายบนเที่ยวบินหรือในอาคารผู้โดยสาร โดยถือว่าเครื่องประดับหรือสิ่งของที่นำติดตัวมาขณะเดินทางนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางเอง แต่หากผู้เดินทางทำเครื่องประดับหายสามารถแจ้งเรื่องติดตามของหายจากสนามบินได้ โดยหากสายการบินพบเจอเครื่องประดับของผู้เดินทางก็จะทำการส่งไปไว้ ณ อาคารผู้โดยสาร แต่ให้เข้าใจว่าสายการบินไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เดินทาง ซึ่งถ้าไม่เจอทรัพย์สินที่สูญหายก็ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางเอง

ประกันเดินทางให้ความคุ้มครองต่อเครื่องประดับมีค่าไหม

ถึงแม้ประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองต่อกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินของผู้เดินทางแต่ต้องเป็นทรัพย์สินเครื่องใช้ที่จำเป็นในการเดินทางเท่านั้น เช่น เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว เป็นต้น ซึ่งเครื่องประดับนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มิได้จำเป็นต่อการเดินทางและมีมูลค่าสูงซึ่งประกันการเดินทางในแผนปกติทั่วไปได้มีข้อยกเว้นต่อความคุ้มครองต่อเครื่องประดับมีค่าอันหมายถึง สิ่งของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กำไล ต่างหู จี้ และนาฬิกาที่สวมใส่เป็นเครื่องประดับ ตามร่างกาย

“หากเครื่องประดับหายบนเครื่องบินแล้วสายการบินตรวจเจอ สามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่อาคารผู้โดยสาร ณ สนามบินนั้นๆ”

มีประกันภัยบ้างอะไรที่คุ้มครองต่อเครื่องประดับมีค่า

ปัจจุบันได้มีประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อเครื่องประดับมือค่าโดยเฉพาะที่เรียกว่า ประกันภัยประกันภัยอัญมณีและของมีค่า เป็นกรมธรรม์ที่ได้ขยายความคุ้มครองเพื่อให้ครอบคลุมต่อทรัพย์สินที่มีค่า เช่น อัญมณี, นาฬิกา, ทองคำ, เครื่องเงิน, ทองคำขาว, ไข่มุก, ฯลฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ถูกยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ทรัพย์สินทั่วไป ไม่ว่าอัญมณีหรือทรัพย์สินอันมีค่าดังกล่าวจะเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล, ตั้งอยู่ในร้านค้า, โรงงานผลิต, หรืออยู่ในความครอบครองและรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่างๆ ความคุ้มครองในกรมธรรม์เป็นแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ในการเดินทางมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายได้ง่าย ทางที่ดีที่สุดขณะเดินทางทุกครั้งควรหลีกเลี่ยงการใส่เครื่องประดับที่มีราคาสูงจนเกินไปหรือใส่ให้น้อยที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญหาย

ประกันเดินทางคุ้มครองต่อการสูญหายของทรัพย์สินอย่างไร

หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์หรือกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ของใช้ส่วนตัว กระเป๋าใส่เงิน เงินสด และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดิน บริษัทจะพิจารณาคุ้มครองจากสภาพความเสียหาย เช่น ซ่อมให้ตามความเสียหายที่แท้จริง,หาของที่คล้ายกันมาทดแทนให้ทั้งในแง่สภาพและราคาในกรณีที่ของนั้นๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยจะจ่ายเป็นเงินทดแทนมูลค่าตามความจริง ชดใช้การสูญหายหรือความเสียหายของสิ่งของไม่เกินจำนวนเงินต่อชิ้น คู่ หรือชุดและไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

วิธีป้องกันการสูญหายของเครื่องประดับ

เครื่องประดับนอกจากจะเป็นสิ่งของที่สวยงามแล้ว ยังเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูง เป็นที่ต้องการของคนทั่วไป เพราะสามารถขายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญหายได้สูง หากคุณได้ใส่เครื่องประดับขณะเดินทางวิธีการอย่างไรให้ปลอดภัยต่อการสูญหาย

1. ขณะเดินทางไม่ควรใส่เครื่องประดับที่เด่นชัดจนเกินไป เพราะในการเดินทางแต่ละครั้งต้องเจอผู้คนมากมาย หากบนตัวของผู้เดินทางมีเครื่องประดับที่โดดเด่นนั้นย่อมเป็นจุดสนใจ และเสี่ยงต่อการชิงทรัพย์

2. ควรเลือกเครื่องประดับที่พอดีกับอวัยวะที่ใส่ เช่น เลือกแหวนที่พอดีกับนิ้วมือ ไม่หลวมหรือหลุดง่าย นาฬิกาข้อมือที่พอดีกับข้อมือ ป้องกันการหล่นหายขณะเดินทางโดยไม่รู้ตัว

3. ห้ามเผลอหลับในพื้นที่เสี่ยง หากเราอยู่ในสนามบิน หรือบนเครื่องบินก็ตามการเผลอหลับไปทำให้ง่ายต่อการถูกชิงทรัพย์หรือโจรกรรม

4. ระวังตัวอยู่เสมอ การระวังตัวนอกจากจะป้องกันการสูญหายของเครื่องประดับแล้ว ยังช่วยป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินอื่นๆด้วย

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง