Connect with us

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการไปท่องเที่ยวต่างประเทศ

ไปเที่ยวต่างประเทศทั้งทีจะต้องเตรียมตัว เตรียมเอกสารอย่างไร ทาง Tadoo มีคำตอบ

ไปเที่ยวต่างประเทศมีเอกสารสำคัญอะไรบ้าง

นอกจากการเตรียมตัว มีสุขภาพที่แข็งแรง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้ว ยังมีเรื่องเอกสารที่เป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปเที่ยวยังต่างประเทศ เพราะการเดินทางข้ามพรมแดน ย่อมมีกฎ มีระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ มากกว่าปกติ และเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วย มาเริ่มต้นกันที่เอกสารแรก คือ

บัตรประชาชน – เอกสารเบสิกเลยที่คุณควรพกติดตัวอยู่เสมอ เพราะบัตรประชาชนเป็นเครื่องยืนยันตัวตนของเรา ถึงแม้ว่าอยู่ต่างประเทศเราไม่จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชน แต่ถ้าคุณต้องต่อสายการบินภายในประเทศไทยก็ควรพกไว้เพื่อแสดงต่อสายการบิน

จุดเด่น

  • เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
  • ประกันเดินทางสำคัญมาก เผื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดระหว่างการท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • อย่าให้การท่องเที่ยวสะดุด เพียงเพราะคุณไม่ได้ตรวจเช็คเรื่องเอกสาร

พาสปอร์ต

สำหรับคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางคือสิ่งที่ห้ามลืม และห้ามทำหายเด็ดขาด เพราะใช้แสดงตัวตนของคุณยังต่างประเทศ และยังต้องใช้ในหลายๆ สถานการณ์ เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม การติดต่อกับแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง ไปจนถึงการติดต่อหน่วยงานราชการ หรือโรงพยาบาล หากเกิดเหตุฉุกเฉิน และในกรณีที่ทำพาสปอร์ตหายระหว่างอยู่ต่างประเทศ ต้องรีบติดต่อสถานทูตไทยประจำประเทศนั้นๆ โดยเร็วที่สุด

ประกันเดินทาง

ประกันการเดินทางเป็นเอกสารสำคัญมากตั้งแต่ขั้นตอนการขอวีซ่า เพราะบางประเทศจะเข้าได้คุณต้องมีวีซ่า และเอกสารในการทำวีซ่าคุณต้องมีเอกสารในการมีประกันเดินทาง เพื่อเป็นการการันตีว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นประกันเดินทางจะได้ช่วยดูแลได้ ประกันเดินทางรายเที่ยว เหมาะกับคนที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไม่บ่อย ประกันเดินทางรายปี เป็นแผนประกันที่จ่ายครั้งเดียวแต่คุ้มครอง 1 ปี เหมาะกับคนที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆ และประกันเดินทางเพื่อศึกษาต่อ สำหรับข้อดีของการทำประกันเดินทาง มีดังนี้

– คุ้มครองชีวิต กรณีผู้ทำประกันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ มือ สายตา ไปจนถึงทุพพลภาพ บริษัทจะจ่ายเงินก้อนให้แก่ผู้เอาประกัน
– ค่ารักษาพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทจะช่วยชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้แก่คุณไม่เกินจำนวนทุนประกัน
– คุ้มครองทรัพย์สิน เช่น กระเป๋าเดินทาง ชดเชยเงินสด หนังสือเดินทาง เมื่อทรัพย์สินที่คุณนำติดตัวไปได้รับความเสียหาย หรือถูกโจรกรรม บางกรมธรรม์ยังชดเชยค่าเสียหายของทรัพย์ตามมูลค่าทรัพย์สินจริงไม่เกินทุนประกัน
– คุ้มครองค่าเสียเวลา เช่น เที่ยวบินล่าช้า การถูกยกเลิกเที่ยวบิน การลดจำนวนวันเดินทาง การหยุดชะงักทางการศึกษา และอาจมีเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

“พาสปอร์ตสำคัญมากในการเดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศ หากทำหายต้องติดต่อสถานทูตทันที”

วีซ่า

การไปท่องเที่ยวในบางประเทศอาจฟรีวีซ่า ทำให้เราเดินทางไปท่องเที่ยวได้สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินทำวีซ่า แต่บางครั้งหากคุณต้องการอยู่นานเกินกว่าที่ระเบียบการยกเว้นวีซ่ากำหนด คุณก็ต้องทำวีซ่า รวมถึงการไปเที่ยวในประเทศที่ไม่ได้ฟรีวีซ่า คุณก็ต้องทำวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนการเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ โดยยื่นเรื่องขอวีซ่าตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนถึงกำหนดเดินทาง นอกจากนี้อย่าลืมรักษากฎด้วยการเดินทางท่องเที่ยวภายในระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด

หากเกิดเจ็บป่วยตอนไปเที่ยวต่างประเทศ มีประกันเดินทางช่วยดูแล

บอร์ดดิ้งพาสหรือเอกสารจองเที่ยวบินและโรงแรม

บอร์ดดิ้งพาสหรือเอกสารจองเที่ยวบิน – เป็นเอกสารที่ยืนยันว่าเรามีตั๋วเครื่องบินทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ในด่านตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะไม่อยู่พำนักในประเทศนั้นเกินกำหนดของที่กฎหมายอนุญาต

เอกสารจองโรงแรม – วัตถุประสงค์ของเอกสารก็เช่นเดียวกันกับเอกสารจองเที่ยวบินหรือบอร์ดดิ้งพาส คือ เพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ในด่านตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะไม่อยู่พำนักในประเทศนั้นเกินกำหนดของที่กฎหมายอนุญาต และเพื่อยืนยันว่าเราเข้ามาท่องเที่ยวจริงๆ ไม่ได้มาเพื่อหลบหนีเข้าเมือง

เอกสารอื่นๆ

สำหรับเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ สำหรับใครที่มีโรคประจำตัวหรือหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ หรือในปัจจุบัน จะเดินทางไปต่างประเทศต้องมีใบรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ได้เป็น covid-19 เพื่อยืนยันว่าคุณสามารถเดินทางโดยเที่ยวบินนั้นๆ โดยไม่ส่งผลกระทบทั้งต่อตัวคุณเองและผู้อื่น

และนี่คือเอกสารที่ควรเตรียมและพกไว้ระหว่างการท่องเที่ยว นอกจากเอกสารตัวจริงแล้วควรมีสำเนาเผื่อไว้ 2-3 ฉบับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำประกันเดินทาง หากคุณสนใจสามารถเลือกทำประกันผ่าน tadoo.co

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง