Connect with us

วิธีการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น หมดกังวลเรื่องค่ารักษา กระเป๋าหาย เครื่องบินล่าช้าหรือการขอวีซ่า ให้ประกันการเดินทางดูแล

เช็คเบี้ยประกัน

การขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใครได้ไปแล้วก็ต้องตกหลุมรักกับธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะในฤดูอะไร วัฒนธรรมที่น่ารักและเอาใจใส่ของคนที่นั่น อาหารก็อร่อยถูกปากคนไทยทั้งคาวและหวาน แล้วยังเป็นแหล่งชอปปิงที่ถูกใจขาช็อปอีกต่างหาก ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทุกวันหยุดยาวต้องมีคนอัปโซเชียลอยู่ญี่ปุ่นกันเต็มไปหมด และเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนไทยนิยมไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก็คือการยกเว้นวีซ่านั่นเอง

นอกจาก ขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น แล้วยังมีเรื่องการเดินทางที่นักท่องเที่ยวหายห่วงได้เมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่น เพราะการคมนาคมที่นั่นสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะรถไฟ รถบัส หรือรถเมล์ ก็ตรงเวลาและทั่วถึง แม้ว่าตอนแรกที่เห็นแผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า เราอาจจะตกใจในความยุ่งเหยิงนิดหนึ่งแต่เมื่อศึกษาดูดี ๆ แล้วจะรู้ว่าเที่ยวญี่ปุ่นง่ายกว่าที่คิด

การวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นก็ไม่ยากเท่าไรเพราะรีวิวในอินเทอร์เน็ตเยอะมากและมีให้เลือกมากมาย จะเที่ยวแบบประหยัด หรือจะกินหรูอยู่สบาย ก็มีให้หมด สำหรับคนไทย หรือคนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่าและอยู่เที่ยวได้ 15 วัน เรียกได้ว่าระยะเวลาเหมาะสุด ๆ กับการท่องเที่ยว

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะมีระเบียบและความปลอดภัยสูงแต่เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ การซื้อประกันสำหรับการเดินทางจะช่วยรองรับความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

ประกันการเดินทาง

เลือกซื้อได้ทั้งแบบรายเที่ยวหรือรายปี ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยต่าง ๆ ในราคาเบี้ยประกันเพียงหลักร้อย

เพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เป็นหลักประกันด้านสุขภาพเพื่อความมั่นคงในอนาคต

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

เพราะเราอยากจะช่วยให้คุณเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างไร้กังวล เราจะช่วยเติมเต็มแผนการท่องเที่ยวของคุณในด้านความปลอดภัยโดยเริ่มต้นง่าย ๆ เพียงแค่กดซื้อประกันเดินทางออนไลน์ผ่าน tadoo.co คุณจะได้รับทั้งความสะดวก รวดเร็ว และการบริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจของคุณเป็นสำคัญ

เช็คเบี้ยประกัน

ประเภทของวีซ่า

ส่วนของการ ขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น อันที่จริงคนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถอยู่ได้ 15 วัน แต่หากต้องการอยู่เกินกว่านั้นก็จำเป็นต้องขอวีซ่า ซึ่งวีซ่าของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีหลายประเภทโดยแบ่งตามจุดประสงค์ของการเดินทาง ดังนี้

1. วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก
2. วีซ่าสำหรับเยี่ยมญาติ
3. วีซ่าธุรกิจ
4. วีซ่าธุรกิจแบบเดินทางหลายครั้ง (Multiple)
5. วีซ่าแบบเดินทางหลายครั้ง (Multiple) สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม
6. วีซ่าสำหรับทรานซิท
7. วีซ่าสำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติญี่ปุ่นในอดีต
8. วีซ่าพำนักระยะสั้นสำหรับคู่สมรสชาวญี่ปุ่น
9. วีซ่าสำหรับผู้ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (ยกเว้น Entertainer และ Skilled Labor)
10. วีซ่าสำหรับ “Entertainer และ “Skilled Labor” ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก
11. วีซ่าสำหรับ “Entertainer” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก เช่น การเข้าร่วมในฐานะนักกีฬาอาชีพหรือผู้ฝึกซ้อม เป็นต้น
12. วีซ่าสำหรับคู่สมรสชาวญี่ปุ่นที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก กรณีคู่สมรสอาศัยอยู่ในประเทศไทย
13. วีซ่าสำหรับ JICA และ AOTS
14. วีซ่าพำนักระยะสั้นแบบ Multiple เพื่อเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดา มารดาที่มีวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
15. วีซ่าพำนักระยะสั้น แบบ Multiple เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.9/5

21,142 รีวิว

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนยื่นวีซ่า

การยื่นวีซ่าเพื่อเข้าประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อม สำหรับเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมไปมีดังนี้

แบบฟอร์มของยื่นวีซ่าแบบสอบถาม

เราต้องกรอกแบบฟอร์มและแบบสอบถามต่าง ๆ ให้ครบ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง แต่งตัวสุภาพ พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้วตามกำหนด

หนังสือเดินทาง

พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป ควรพกหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปแสดงด้วย

ทะเบียนบ้าน

ทั้งฉบับจริงและสำเนา ทะเบียนบ้านใช้ยื่นเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว พร้อมหลักฐานส่วนตัว เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า เป็นต้น

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองการทำงานหรือรับรองความเป็นนักศึกษาจากสถาบัน รวมถึงหลักฐานการทำงานต่าง ๆ สำหรับผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวสามารถใช้หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ยื่นได้

สมุดบัญชีเงินฝาก

ทั้งตัวจริงและสำเนา โดยใช้ยื่นเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว

หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับ

หนังสือเชิญหรือตอบรับจากหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมระบุรายละเอียดการทำงาน เอกสารนี้ใช้ยื่นเพื่อขอวีซ่าธุรกิจ

คุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเดินทางไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในประเทศญี่ปุ่นแล้ว เราอาจต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันการเดินทางของเรา สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาโดยไม่ได้ขอวีซ่า จำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและหลักฐานที่แสดงว่าเรามาพำนักในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน เช่น ใบจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน หรือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง นอกจากนี้ควรยื่นหลักฐานการทำงานว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และเราต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติเคยถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่ใช้วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น จะต้องแสดงหลักฐานนอกเหนือจากด้านบนคือกำหนดการเดินทางระหว่างที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของคนรู้จักหรือที่พักของเราในประเทศญี่ปุ่น พร้อมตั๋วเครื่องบินขาไปและกลับ ทั้งยังต้องแสดงหลักฐานทางการเงินว่าเราสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอยู่ในญี่ปุ่นได้ เช่น เงินสด บัตรเครดิต หรือกรมธรรม์ประกัน

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน