Connect with us

วิธีการยื่นขอวีซ่าประเทศพม่า

วางแผนท่องเที่ยวประเทศพม่า อย่าลืมซื้อประกันการเดินทาง เพื่อความคุ้มครองตลอดทริป

เช็คเบี้ยประกัน

การขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า

ประเทศเมียนมาร์หรือประเทศพม่าที่เรารู้จักกันดี พม่าเป็นประเทศที่มีเขตแดนติดกับไทยสามารถเดินทางได้ง่าย ๆ โดยรถยนต์ผ่านด่านแม่สอด จ.ตาก หรือด่านท่าขี้เหล็ก จ.เชียงราย หรือถ้าใครไม่สะดวกขับรถก็สามารถนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินนานาชาติ ประเทศเมียนมาร์ได้เลย

อย่างไรก็ตาม ช่วงหลังมานี้ประเทศพม่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตที่คนไทยนิยมไปเที่ยวกันมาก เราอาจจะได้เห็นภาพตามโซเชียลมีเดียที่เพื่อน ๆ เช็คอินเมืองย่างกุ้ง ไปสักการะเจดีย์ชเวดากอง ไปขอพรเทพทันใจ หรือไปขึ้นบอลลูนชมวิวที่เมืองพุกาม

ขอวีซ่าประเทศพม่า สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยแล้วเดินทางเข้าประเทศพม่าทางเครื่องบินจะได้รับการยกเว้นวีซ่าและสามารถอาศัยอยู่ในพม่าได้นาน 14 วัน ส่วนช่องทางอื่น ๆ นั้นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็ตาม เราควรวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อม รวมถึงควรซื้อประกันเพื่อกระจายความเสี่ยงและรองรับเหตุไม่คาดฝันขณะท่องเที่ยว

ประกันการเดินทาง

จ่ายเบี้ยประกันไม่แพงแต่ช่วยคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยอื่นๆ ดูแลทั้งทรัพย์สินและการเดินทาง รวมไปถึงสามารถเป็นเอกสารใช้ขอวีซ่าได้

เพิ่มเติม

ประกันรถยนต์

หากใครต้องการเดินทางไปประเทศพม่าทางรถยนต์ ควรตรวจสอบสภาพรถและทำประกันรถยนต์ไว้เพื่อความปลอดภัยทั้งของรถและของคุณ

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

เพราะเราอยากจะช่วยให้คุณเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างไร้กังวล เราจะช่วยเติมเต็มแผนการท่องเที่ยวของคุณในด้านความปลอดภัยโดยเริ่มต้นง่าย ๆ เพียงแค่กดซื้อประกันเดินทางออนไลน์ผ่าน tadoo.co คุณจะได้รับทั้งความสะดวก รวดเร็ว และการบริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจของคุณเป็นสำคัญ

เช็คเบี้ยประกัน

ประเภทของวีซ่า

คนไทย หรือผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถเข้าประเทศพม่าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าหากเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินและสามารถพำนักอยู่ได้ 14 วัน ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศพม่าผ่านช่องทางอื่นยังคงต้อง ขอวีซ่าประเทศพม่า ตามเดิมซึ่งสามารถขอได้ตามประเภท คือ วีซ่าท่องเที่ยว สามารถอยู่ในพม่าได้ 4 สัปดาห์ และวีซ่าธุรกิจ สามารถอยู่ได้ 10 สัปดาห์

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถทำ Visa On Arrival ได้ที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง, สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ และสนามบินนานาชาติเนปิดอว์ ซึ่งจะได้เป็นวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าธุรกิจ

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทาง พม่าเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศพม่าทำวีซ่าผ่านทางออนไลน์ หรือ อี-วีซ่า (E-visa) ได้แล้ว เพียงแค่กรอกข้อมูลและยื่นเอกสารในเว็บไซต์พร้อมชำระค่าธรรมเนียม จากนั้นก็รอการอนุมัติและรับวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลได้เลย เราสามารถนำวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดงที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองพร้อมหนังสือเดินทาง

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ





4.6/5

14,265 รีวิว

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

ประเทศพม่ายังไม่ได้ยกเว้นวีซ่าเต็มรูปแบบให้กับคนไทย ดังนั้นคนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าพม่าทางรถยนต์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เครื่องบินก็ยังคงต้องขอวีซ่าอยู่ สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อไปยื่นขอวีซ่ามีดังนี้

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางของเรา

รูปถ่าย

รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว แต่งตัวสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป การใช้รูปที่ผิดระเบียบนั้นอาจทำให้ขอวีซ่าไม่ผ่านได้

แบบฟอร์มการขอวีซ่า

เราต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการขอวีซ่า

หนังสือเชิญ

กรณีที่ขอวีซ่าธุรกิจจำเป็นต้องแนบหนังสือเชิญจากหน่วยงานในประเทศพม่าเป็นหลักฐานด้วย และต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียน หรือหลักฐานการเสียภาษีล่าสุดของบริษัทที่เชิญแนบมาด้วย

ซื้อประกันการเดินทางก่อนไปเที่ยว

แม้ว่าประเทศพม่าจะอยู่ใกล้ประเทศไทยมากและการเดินทางในปัจจุบันก็สะดวกรวดเร็วแต่เราควรซื้อประกันการเดินทางเอาไว้ทุกครั้งที่จัดทริปเที่ยวเพราะเหตุไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ประกันการเดินทางจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนชดเชยค่าเสียหายจากกรณีต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ช่วยเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยให้คุณอุ่นใจตลอดทั้งทริป

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน