Connect with us

วิธีการยื่นขอวีซ่าประเทศเกาหลีใต้

วางแผนท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ อย่าลืมซื้อประกันการเดินทาง เพื่อความคุ้มครองตลอดทริป

เช็คเบี้ยประกัน

ประเทศเกาหลีใต้

เกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในใจของใครหลายคน ยิ่งแฟนซีรีส์หรือแฟนคลับนักร้องเกาหลียิ่งพลาดไม่ได้ หลายคนต้องเคยอยากลองไปนั่งกินต๊อกบกกีริมถนน ต่อด้วยปั่นจักรยานริมแม่น้ำฮันสักครั้ง นอกจากอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเกาหลีใต้ยังเป็นแหล่งชอปปิงที่ขาชอปทั้งหลายหมายมั่นว่าจะต้องไปถลุงเงินที่นั่นให้ได้

ในส่วนของการ ขอวีซ่าประเทศเกาหลีใต้ สำหรับคนไทยหรือคนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าและอยู่เที่ยวได้นานถึง 90 วัน แต่หากเป็นการเดินทางด้วยจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การท่องเที่ยว เช่น เรียน ฝึกงาน ทำงาน แข่งกีฬา หรือทำการใด ๆ ที่ได้รับค่าตอบแทน จำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้าเพื่อเข้าประเทศ

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

แผนท่องเที่ยวของเราจะรัดกุมยิ่งขึ้นเมื่อซื้อประกันสำหรับการเดินทางเพราะแม้เราจะเตรียมตัวดีขนาดไหนแต่เหตุฉุกเฉินก็เกิดขึ้นได้เสมอ

ประกันการเดินทาง

คุ้มครองการเดินทางให้เราท่องเที่ยวได้อย่างไรกังวล ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลและชดเชยค่าเสียหาย เช่น เงินหาย กระเป๋าเสียหาย หรือเที่ยวบินล่าช้า

เพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ

หลักประกันด้านสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก, อุบัติเหตุฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

เพราะเราอยากจะช่วยเติมเต็มแผนการท่องเที่ยวของคุณในด้านความปลอดภัยให้คุณเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างไร้กังวล โดยเริ่มต้นง่าย ๆ เพียงแค่กดซื้อประกันเดินทางออนไลน์ผ่าน tadoo.co คุณจะได้รับทั้งความสะดวก รวดเร็ว และการบริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจของคุณเป็นสำคัญ

เช็คเบี้ยประกัน

การขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้อนุญาตให้คนไทยหรือคนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวและสามารถอยู่ได้นาน 90 วัน แต่หากต้องการ ขอวีซ่าประเทศเกาหลีใต้ เพื่ออยู่นานกว่า 90 วัน เราสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวได้โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมไปยื่นที่สถานทูตดังนี้

– แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและติดรูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 6 เดือน 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– หนังสือเดินทางทั้งตัวจริงและสำเนาที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
– เอกสารส่วนตัวทั้งตัวจริงและสำเนา เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ เอกสารควรแปลเป็นภาษาอังกฤษ
– ใบมอบอำนาจภาษาอังกฤษและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้มายื่นวีซ่า
– เอกสารรับรอง เช่น จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันลาหยุด รวมถึงใบอนุญาตทำงาน (Work Permit), จดหมายรับรองความเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัทสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
– หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารที่เป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยธนาคาร พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้าย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
– หนังสือเชิญหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ประเทศเกาหลี
– หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบินขาไปและขากลับ, ใบจองโรงแรม หรือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง
– แผนการท่องเที่ยวโดยละเอียด ระบุเป็นภาษาอังกฤษ

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ





4.8/5

19,855 รีวิว

เอกสารที่จำเป็นสำหรับผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

หลายคนอาจจะกลัวตม.หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้เพราะมีรีวิวหนาหูว่าตม.โหด ให้ผ่านยาก และมีคนไทยถูกส่งกลับบ่อย แต่หากเราไปเที่ยวจริง ๆ ไม่ได้ลักลอบไปทำงาน และเตรียมเอกสารมาพร้อมก็ไม่ต้องกังวล รับรองว่าผ่านแน่นอน

เอกสารส่วนตัว

หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต รวมถึงใบเปลี่ยนชื่อ เอกสารต้องเป็นปัจจุบันและยังไม่หมดอายุ

ตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับ

เพราะว่าเกาหลีใต้ให้ฟรีวีซ่ากับคนไทยถึง 90 วันจึงจำเป็นต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ เราควรแสดงตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับเพื่อพิสูจน์ว่าเรามาเที่ยวจริง ๆ และมีกำหนดกลับประเทศไทย

หลักฐานการจองที่พัก

ไม่ว่าจะโรงแรม โฮสเทล หรือบ้านของคนเกาหลี เราควรระบุที่อยู่ ชื่อคนที่ติดต่อได้และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจนและต้องมีที่พักครบตามจำนวนวันที่ไปเที่ยวด้วย

หนังสือรับรอง

ใบรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันลาชัดเจน รวมถึงจดหมายรับรองความเป็นนักเรียน นักศึกษาเพื่อยืนยันสถานะของเรา

เอกสารการเงิน

หน้าสมุดบัญชีและประวัติการเดินบัญชีย้อนหลัง รวมถึงเงินสดและบัตรเครดิตที่มีติดตัวในตอนนั้นด้วย เราควรมีทั้งเงินบาท เงินสกุลท้องถิ่น และเงินสกุลใหญ่ เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินยูโร เพื่อยืนยันว่าเราสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้

แผนการท่องเที่ยว

แผนการท่องเที่ยวที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษและควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน หากมีตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวหรือตั๋วคอนเสิร์ตที่ซื้อมาแล้วก็สามารถเอาแสดงได้ รวมถึงหนังสือเชิญจากประเทศเกาหลีเช่นกัน

เที่ยวเกาหลีใต้อย่างไรให้ปลอดภัย?

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวมากเพราะเดินทางสะดวก บ้านเมืองสะอาด แล้วยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยคอยช่วยเหลืออยู่ทุกที่ แต่เหตุฉุกเฉินก็เกิดขึ้นได้เสมอแม้ว่าสถานที่ที่เราไปจะได้ชื่อว่าปลอดภัยมากเพียงใดก็ตาม หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวสาวไทยหมดสติในผับที่เกาหลี ซึ่งเคสนั้นไม่ได้ทำประกันหรือมีความคุ้มครองใด ๆ รองรับทำให้ครอบครัวต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากจนเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โต

จากเคสนี้เองหลายคนจึงตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันการเดินทางเพราะว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นนี้อาจเกิดขึ้นกับเราได้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบคือเราและครอบครัว แต่หากเลือกทำประกันการเดินทางไว้ก่อนไปเที่ยว ภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยความเสียหายต่าง ๆ ประกันจะช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณรับผิดชอบทุกอย่างน้อยที่สุด

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน