Connect with us

วิธีการยื่นขอวีซ่ายุโรป

วางแผนท่องเที่ยวยุโรป อย่าลืมซื้อประกันการเดินทาง เพื่อความคุ้มครองตลอดทริป

เช็คเบี้ยประกัน

ยุโรปและกลุ่มประเทศเชงเก้น

เที่ยวยุโรปเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคน แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะแพงมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศแต่ก็คุ้มค่าเมื่อแลกกับความอิ่มเอมใจที่ได้มา ส่วนใหญ่แล้วคนไทยมักจะวางแผนเที่ยวยุโรปกัน 10 วันขึ้นไปและเที่ยวทีเดียวหลาย ๆ ประเทศทำให้ต้องโยกย้ายที่พักหรือเดินทางตลอดเวลา การไปเที่ยวยุโรปนั้นจึงต้องวางแผนและใช้เวลาเตรียมตัวมากเป็นพิเศษ

คนไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศในทวีปยุโรปโดยสามารถ ขอวีซ่ายุโรป ได้ที่สถานทูตของประเทศที่เราจะไป หรือขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

กรมธรรม์ประกันเป็นเอกสารสำคัญในการยื่นขอวีซ่าโดยเฉพาะวีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) การทำประกันสำหรับการเดินทางจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ประกันการเดินทาง

เป็นเอกสารที่ต้องใช้เพื่อยื่นขอวีซ่าโดยเฉพาะวีซ่าเชงเก้นเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราสามารถรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้

เพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก รวมถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินและค่าบริการอื่น ๆ ในโรงพยาบาล รองรับความเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับเรา

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

เพราะเราอยากจะช่วยเติมเต็มแผนการท่องเที่ยวของคุณในด้านความปลอดภัยให้คุณเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างไร้กังวล โดยเริ่มต้นง่าย ๆ เพียงแค่กดซื้อประกันเดินทางออนไลน์ผ่าน tadoo.co คุณจะได้รับทั้งความสะดวก รวดเร็ว และการบริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจของคุณเป็นสำคัญ

เช็คเบี้ยประกัน

การขอวีซ่าเข้าประเทศในยุโรป

การเตรียมตัวเพื่อไปเที่ยวยุโรปนั้นมีทั้งการจองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก หาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทาง รวมถึงการขอวีซ่าเนื่องจากคนไทย หรือคนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศในยุโรปโดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่สถานทูตของประเทศที่เราจะไป

อีกกรณีคือยื่นขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับใช้ในกลุ่มประเทศเชงเก้น วีซ่าประเภทนี้สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้โดยขอวีซ่าเพียงครั้งเดียว คนที่ต้องการเดินทางไปประเทศเชงเก้นต้องไปยื่นเอกสารที่สถานทูตของประเทศแรกที่เราบินไปถึง หรือประเทศที่เราอยู่นานที่สุดในทริป

สำหรับเอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้เพื่อยื่น ขอวีซ่ายุโรป และวีซ่าเชงเก้นจะคล้ายคลึงกันโดยมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้

– แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและติดรูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 6 เดือน 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– หนังสือเดินทางทั้งตัวจริงและสำเนาที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
– เอกสารส่วนตัวทั้งตัวจริงและสำเนา เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ เอกสารควรแปลเป็นภาษาอังกฤษ
– เอกสารรับรอง เช่น จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันลาหยุด รวมถึงใบอนุญาตทำงาน (Work Permit), จดหมายรับรองความเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัทสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
– หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารที่เป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยธนาคาร พร้อมประวัติการเดินบัญชีย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และเงินฝากในบัญชีควรมีไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
– หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบินขาไปและขากลับ, ใบจองโรงแรม หรือใบจองรถเช่า
– ประกันการเดินทางที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,300,000 บาท สำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น
– แผนการท่องเที่ยวโดยละเอียด ระบุเป็นภาษาอังกฤษ
– เอกสารอื่น ๆ ตามที่สถานทูตกำหนด

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.9/5

27,485 รีวิว

ข้อควรรู้ก่อน ขอวีซ่ายุโรป

วีซ่าเข้าประเทศในยุโรปหรือวีซ่าเชงเก้นไม่ได้ขอยากอย่างที่คิด หากเราเตรียมตัวไปพร้อม เตรียมเอกสารถูกต้อง และเตรียมคำตอบมาเป็นอย่างดีก็ไม่ต้องกลัวการขอวีซ่าแล้ว

เอกสาร

แน่นอนว่าเอกสารคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขอวีซ่า เราควรจะเตรียมมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นเอกสารเล็กน้อยเพียงใด เกินได้ไม่ว่าแต่ห้ามขาดเพราะทางสถานทูตสามารถขอเรียกดูได้

ประกันการเดินทาง

หลายคนอาจไม่ทราบว่ากรมธรรม์ประกันการเดินทางเป็นเอกสารจำเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้น และในกรมธรรม์นั้นต้องมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,300,000 บาท

ยื่นที่ไหน

หากไปประเทศในทวีปยุโรปแต่ไม่ได้ไปเที่ยวในกลุ่มประเทศเชงเก้นก็สามารถไปยื่นที่สถานทูตประเทศนั้น ๆ ได้เลย เช่น ทริปไปอังกฤษก็ยื่นที่สถานทูตอังกฤษ แต่หากต้องการไปประเทศเชงเก้น เราควรยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตของประเทศที่เราอยู่นานที่สุดในทริป หรือหากจำนวนวันที่ไปเที่ยวเท่า ๆ กัน ให้ยื่นกับสถานทูตของประเทศแรกที่เราไปถึง

เตรียมตัวให้พร้อม

ถึงวันยื่นขอวีซ่า เราต้องเตรียมตัวให้พร้อม แต่งกายให้สุภาพ พร้อมตอบคำถามตามความเป็นจริง รวมถึงยืนยันด้วยว่าเราไปเที่ยวเท่านั้นและจะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างแน่นอน

ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง

วีซ่ายุโรปและวีซ่าเชงเก้นจำเป็นต้องยื่นด้วยตัวเอง ไม่สามารถมอบอำนาจให้ใครจัดการให้ได้เพราะต้องมีการถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือนั่นเอง

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเที่ยวยุโรป

ปัจจุบันนี้การไปเที่ยวยุโรปไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อก่อนเราอาจจะต้องไปกับทัวร์หรือจ้างไกด์เท่านั้นแต่ตอนนี้เราสามารถไปเที่ยวหลายประเทศเองได้จากการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แต่ถึงแม้เราจะเตรียมตัวมาดีขนาดไหน เหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้เสมอ ประกันการเดินทางจึงเป็นคำตอบของปัญหานี้ เพื่อเติมเต็มแผนการท่องเที่ยวของเราให้สมบูรณ์และรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะกับตัวเราหรือทรัพย์สิน รวมถึงดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่อาจกลายเป็นภาระหนักให้กับเราได้

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน