Connect with us

ประกันเดินทางท่องเที่ยวอินเดีย เนปาลและศรีลังกา

ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย อุ่นใจด้วยประกันเดินทาง ยื่นขอวีซ่าได้ทันที

เช็คเบี้ยประกัน

ทำความรู้จักประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกา

สำหรับอินเดีย เนปาล และศรีลังกานั้นคนไทยไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าทำให้ก่อนเดินทางเข้าประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกา ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่า ซึ่งสามารถขอได้ทั้งทางออนไลน์ หรือไปยื่นที่สถานทูตโดยตรง

ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล และประเทศศรีลังกานั้นถือเป็นจุดหมายปลายทางของคนไทยกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะสายบุญและสายวัฒนธรรม การเดินทางไปประเทศเหล่านี้จำเป็นต้องวางแผนการเดินทางอย่างรัดกุมและควรซื้อประกันไว้เสมอก่อนออกเดินทาง
-ประเทศอินเดียใช้เงินสกุลรูปีอินเดีย โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 บาท เท่ากับประมาณ 2.34 รูปีอินเดีย
-ประเทศเนปาลใช้เงินสกุลรูปีเนปาล โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 บาท เท่ากับประมาณ 3.75 รูปีเนปาล
-ประเทศศรีลังกาใช้เงินสกุลรูปีศรีลังกา โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 บาท เท่ากับประมาณ 2.34 รูปีศรีลังกา
ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ประกันเดินทางไปประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกา คุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับการเลือกซื้อ ประกันเดินทางท่องเที่ยวอินเดีย เนปาลและศรีลังกา ผู้ซื้อประกันต้องตรวจสอบความคุ้มครองตามมาตรฐานประกันเดินทางในกรมธรรม์ของตนอย่างละเอียด สำหรับประกันการเดินทางไปยังประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกานั้น จะครอบคลุมความคุ้มครองต่างๆ ดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต คือ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นฉุกเฉินขณะคุณอยู่ที่ประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกาบริษัทประกันก็จะออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต คือ ผลประโยชน์วงเงินคุ้มครองที่จ่ายให้หากเสียชีวิตจาก “อุบัติเหตุ” ในประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกา รวมไปถึงคุ้มครองภาวะทุพพลภาพถาวร

การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกา ให้กลับมารักษาที่ประเทศไทย รวมไปถึงการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทยด้วย

สัมภาระและทรัพย์สินรวมไปถึงคุ้มครองกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้า คือ การชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่สัมภาระหรือทรัพย์สูญหายได้แก่ กระเป๋าสัมภาระ หรือสิ่งของมีค่าหายไปจากการถูกโจรกรรมในประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกา ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำให้เที่ยวบินถูกยกเลิก หรือเที่ยวบินล่าช้ามากๆ และส่งผลกระทบต่อตัวคุณ เช่น มีผลกระทบต่อธุรกิจ หรือทำให้คุณเสียโอกาสหลายๆ คุณสามารถเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากเที่ยวบินถูกยกเลิก หรือล่าช้าได้

ประกันเดินทางท่องเที่ยวที่ Tadoo อยากแนะนำ

ประกันเดินทางไปต่างประเทศนั้น คุณสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่คุณเดินทางไปประเทศนั้น

ประกันเดินทางแบบรายเที่ยว

เป็นการจ่ายเบี้ยประกันสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศต่อครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทาง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ

เพิ่มเติม

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

เป็นหลักประกันให้คุณขณะเดินทางท่องเที่ยวเมืองนอก ครอบคลุมเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างเดินทาง ยกเลิกเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า เพื่อให้ทริปของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันเดินทางท่องเที่ยวอินเดีย เนปาลและศรีลังกากับ Tadoo

เพราะ Tadoo เห็นความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกาได้อย่างอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล เพียงแค่คุณกดซื้อประกันเดินทางออนไลน์กับ Tadoo เท่านี้คุณก็จะได้รับประกันเดินทางท่องเที่ยวประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกา อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เช็คเบี้ยประกัน

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นขอวีซ่า

การเดินทางเข้าประเทศอินเดีย เนปาล และศรีลังกานั้น จำเป็นจะต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศทุกครั้ง เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น คุณจำเป็นต้องเตรียมเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้

-หนังสือเดินทาง ต้องเป็นทั้งตัวจริงและสำเนา โดยหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

-รูปถ่ายหน้าตรง ต้องเป็นรูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว ถ่ายบนพื้นหลังสีขาว โดยรูปถ่ายต้องเป็นดวงตาเปิด ไม่สวมแว่นตาหรือสวมหมวก (ยกเว้นเหตุผลทางศาสนา) และใบหน้าต้องครอบคลุ่มพื้นที่ภาพประมาณ 70-80%

-สำเนาเอกสารแสดงตัวผู้ปกครอง กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีการประทับนิ้วโป้งข้างขวาลงในเอกสารคำร้องขอ พร้อมลงชื่อของผู้ปกครองของผู้เดินทางที่หน้า 2 และแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

-สำเนาตั๋วเครื่องบินหรือใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางไปยังประเทศอินเดีย เนปาล และศรีลังกา ทั้งขาไปและขากลับ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

-ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก ต้องเป็นใบยืนยันที่พักของโรงแรมภายในประเทศอินเดีย และต้องมีการเข้าพักในช่วงเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

-เราสามารถเตรียมแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าว่าจะไปท่องเที่ยวสถานทีไหนบ้างในประเทศอินเดีย เนปาล และศรีลังกา เช่น ไปเที่ยวเมืองไหน สถานที่ใด พักที่ไหน โดยต้องเขียนแผนการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6/5

14,578 รีวิว

เหตุการณ์แบบไหนที่ประกันเดินทางไม่คุ้มครอง

ถึงแม้ว่าประกันการเดินทางไปต่างประเทศ จะมีความคุ้มครองสูง แต่ในบางกรณี บริษัทประกันได้มีข้อยกเว้นที่บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองการประกันภัยการเดินทางในเหตุการณ์บางอย่าง อาทิเช่น

ประมาท

เหตุการณ์ที่เกิดจากผู้เอาประกัน เช่นผู้เอาประกันภัยได้กระทำให้เกิดความเสียหายขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด นอกจากนี้บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้ประกันฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง และยังไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดแท้งลูกขณะเดินทางไปต่างประเทศด้วย

สงคราม

เหตุการณ์ที่เกิดจากสถานการณ์ภายนอก ได้แก่ในกรณีที่ประเทศที่กำลังเดินทางเกิดสงคราม หรือการปฏิวัติ หรือเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล และการแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง

เหตุการณ์ที่เสี่ยงภัย ได้แก่ การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ นอกจากนี้ยังไม่คุ้มครองในกรณีที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น

ดูแลตัวเองให้ดี แล้วให้ Tadoo ดูแลเรื่องประกันให้คุณ

ประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกา ได้รับการขนานนามเป็นดินแดนภารตะ ซึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า มีมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ถ้าคุณมีประกันการเดินทางสำหรับประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกา จะช่วยทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้รับความคุ้มครองแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องเดินทางคือ ต้องดูแลตัวเองให้ดี เพราะคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น ถ้าคุณดูแลตัวเองอย่างดี พร้อมทั้งมีประกันการเดินทางไปยังประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลังกาเอาไว้ ก็จะดีกับตัวคุณแน่นอน

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคาประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน