Connect with us

คุ้มครองการหยุดชะงักของการเดินทาง

แผนการเดินทางต้องชุดชะงักเพราะอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ประกันการเดินทางช่วยชดเชยค่าเสียหาย

เช็คเบี้ยประกัน

การเดินทางหยุดชะงักคืออะไร?

เมื่อคนเราจะเดินทางไปยังที่ใดที่หนึ่ง ต้องมีการวางแผนก่อนเสมอ ไม่ว่าจะแผนการวางแผนในการซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองห้องพัก ซึ่งแผนเหล่านี้มักเป็นแผนที่ต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว แต่เมื่อถึงวันจริง เกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดอย่างกะทันหัน ส่งผลแผนการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักไป แล้วเงินที่จ่ายไปแล้วละ ต้องทำอย่างไร การซื้อประกันการเดินทาง นอกจากการคุ้มครองอุบัติเหตุที่กระทบต่อร่างกาย และทรัพย์สิน กระเป๋าเดินทาง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และคุณยังได้รับความคุ้มครองต่อการหยุดชะงักของการเดินทางอีกด้วย

สิ่งที่คุณจะได้รับเงินคืนจากการหยุดชะงักการเดินทางมีดังนี้

1. เงินมัดจำล่วงหน้า – หากคุณได้ทำการมัดจำทริปต่างๆล่วงหน้าไปแล้ว แต่ต้องยกเลิกทริปนั้น ประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้กันคุณไม่เกิดทุนประกันที่กำหนดตามตารางทุนประกัน

2. ตั๋วเครื่องบิน – ถ้าหากคุณได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับทริปในฝันแล้วเกิดอุบัติเหตุที่มารบกวนแผนการเดินทางคุณยังได้รับเงินคืนค่าตั๋วอีกด้วย

3. ค่าห้องพักและการจองตั๋วการท่องเที่ยว – แน่นอนว่าเมื่อเดินทางไปยังที่ใดๆ สิ่งที่ทุกคนต้องจองคือห้องพัก และหากคุณไม่สามารถเรียกค่าห้องพักคืนจากโรงแรมได้บริษัทจะจ่ายค่าห้องพักและค่าตั๋วการท่องเที่ยวที่จองไว้

ทางเลือกความคุ้มครองที่ Tadoo แนะนำ

ในการเลือกรับความคุ้มครองในกรณีการหยุดชะงักเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ ในเงื่อนไขกรมธรรม์ สามารถเลือกทำประกันการเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ โดยระดับความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์กำหนด ทางเลือกประกันที่คุณจะได้รับความคุ้มครองดังนี้

ประกันการเดินทางในประเทศ

ท่องเที่ยวในประเทศอุ่นใจ เหนือจรดใต้ ให้ประกันการเดินทางคุ้มครองทริปคุณ ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างเดินทาง เพื่อให้ทริปของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด

เพิ่มเติม

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

เลือกประกันการเดินทางที่ตรงใจ คุ้มครองไกลถึงต่างประเทศ ครอบคลุมเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างเดินทาง ยกเลิกเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า เพื่อให้ทริปของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด

เพิ่มเติม

เลือกประกันการเดินทาง ทำไมต้อง Tadoo

จองทุกอย่างไว้พร้อมสำหรับการเดินทางแล้ว แต่เกิดอุบัติเหตุทำให้การเดินทางต้องหยุดชะงักไป คุณอาจไม่ได้รับเงินคืนจากโรงแรมหรือบริษัททัวร์ ให้คุณหมดห่วงเพราะประกันการเดินทางจ่ายเงินชดเชยเมื่อการเดินทางหยุดชะงัก

เช็คเบี้ยประกัน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันเกิดการยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. เอกสารยืนยันการจองใบเสร็จรับเงินจากบริษัททัวร์ หรือสายการบิน ค่าที่พัก อาหาร ซึ่งระบุจำนวนเงินที่เก็บ
3. ใบรับรองแพทย์(กรณีการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย หรือ สมาชิกในครอบครัว)
4. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือ สมาชิกในครอบครัว)
5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
6. เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

15,689 รีวิว

ลักษณะการหยุดชะงักการเดินทางที่ได้รับความคุ้มครอง

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำประกันภัย สำหรับการสูญเสียหรือเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางที่เกิดขึ้นภายใน 60 วันก่อนวันเริ่มต้นการเดินทาง เช่น เงินมัดจำค่าเดินทางค่าซื้อตั๋วล่วงหน้า ค่าที่พัก ค่าอาหารที่ผู้เอาประกันได้จ่ายไปล่วงหน้า เหตุการณ์ที่ส่งผลให้ให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการเดินทางได้มีดังนี้

ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต

การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้ประกันภัยที่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ระหว่างการเดินทาง โดยแพทย์ระบุว่าไม่สมควรจะเดินทาง

สมาชิกในครอบครัวบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต

การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคตามกฎหมายและได้รับการรับรองโดยแพทย์ว่าไม่สามารถเดินทางได้

การถูกเรียกให้ไปเป็นพยานในชั้นศาล

ในขณะที่คุณวางแผนการเดินทางไว้แล้ว แต่มีหมายศาลเรียกตัวคุณเพื่อเป็นบุคคลสำคัญในการเป็นพยานในชั้นศาล สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการหยุดชะงักการเดินทางในลักษณะนี้ได้

การจองที่พักหรือตั๋วการเดินทางแบบไหนที่ประกันไม่คุ้มครอง

การเคลมประกันเดินทางกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุจนทำให้การเดินทางหยุดชะงักผู้เอาประกันจะได้รับค่าสินไหมทดแทนค่าตั๋วที่จองล่วงหน้าไปแล้ว แต่การหยุดชะงักดังกล่าวต้องมาจากเหตุผลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ด้วย ใช่ว่าจะเคลมได้ทุกเหตุผลเสมอไป ฉะนั้นควรอ่านรายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทางให้ดีและเข้าใจตรงกัน เพราะการจองบางประเภทที่ประกันเดินทางไม่รับเคลม เช่น การจองที่พักโดยใช้โปรโมชั่นพิเศษในการแลกแต้มฟรี การจองเที่ยวบินในกรณีที่ใช้ไมล์สะสมแลก รวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆ ที่ได้รับจากการการจองก็ไม่สามารถเคลมประกันได้เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน