Connect with us

การปั่นจักรยานในวันหยุด

เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานในวันหยุดด้วยการอัปเกรดประกันการเดินทางให้ครอบคลุมกิจกรรมของคุณ

ทำไมการปั่นจักรยานในวันหยุดจึงจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง

ถึงแม้การปั่นจักรยานในวันหยุดจะเป็นการเดินทางด้วยยานพาหนะที่มีความคล่องตัวและเคลื่อนตัวได้ช้ากว่ายานพาหนะประเภทอื่นๆ ทำให้หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าจักรยานมีความปลอดภัยสูง แต่ความเป็นจริงแล้วในบางประเทศหรือบางเส้นทางอาจไม่ได้เหมาะกับการปั่นจักรยานเท่าที่ควร ทำให้อุบัติเหตุที่เกิดจากการขี่จักรยานนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายผู้ขับขี่ได้ไม่น้อยไปกว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์เลย ดังนั้นจึงจำเป็นที่คุณจะต้องได้รับความคุ้มครองจากประกันการเดินทาง ที่คุณจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ให้การเดินทางไปพักผ่อนของคุณหมดกังวล

จุดเด่น

  • ประกันเดินทางทั่วไปไม่ให้ความคุ้มครองต่อการเล่นปั่นจักรยานผาดโผน
  • การเดินทางเพื่อปั่นจักรยานในวันหยุดซื้อประกันการเดินทางที่ขยายความคุ้มครอง
  • ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้นย่อมทำให้เบี้ยประกันสูงขึ้น

ประกันการเดินทางคุ้มครองต่อการบาดเจ็บจากการปั่นจักรยานไหม

โดยทั่วไปของประกันการเดินทางในกรมธรรม์ปกติมีข้อยกเว้นต่อความคุ้มครองการเล่นกีฬาผาดโผนและกีฬาเสี่ยงภัย ซึ่งการปั่นจักรยานก็ถือเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุต่อการปั่นจักรยานและจักรยานผาดโผนจากกรมธรรม์ประกันการเดินทางในแผนปกติ คุณจึงควรพิจารณาการอัปเกรดประกันการเดินทางของคุณในการซื้อประกันที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกิจกรรมประเภทนี้โดยเฉพาะ

ทางเลือกความคุ้มครองการเดินทางเพื่อปั่นจักรยานในวันหยุด

ปัจจุบันได้มีประกันเดินทางหลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนเรา ผู้ที่เดินทางที่มีความชอบในกิจกรรมการปั่นจักรยานในวันหยุดเป็นชีวิตจิตใจ และต้องการความคุ้มครองจากประกันการเดินทาง ซึ่งในแผนแบบปกติคุณอาจไม่ได้รับความคุ้มต่อกิจกรรมประเภทนี้ ก็สามารถเลือกรับความคุ้มครองจากประกันการเดินทางเพื่อกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงได้เรียกว่า ประกันการเดินทางเพื่อการกีฬา ประกันประเภทนี้ได้ขยายความคุ้มครองไปยังกิจกรรมเสี่ยงภัย และกีฬาผาดโผนอื่นๆด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่ผู้เดินทางเลือกรับความคุ้มครองต่อกิจกรรมเสี่ยงภัยเหล่านี้ย่อมทำให้เบี้ยประกันการเดินทางของคุณเพิ่มสูงขึ้นตามความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น

“เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นผู้ปั่นจักรยานควรเสริมความปลอดภัยให้ตนเองด้วยการสวมใส่หมวกกันน็อก และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่นๆในการปั่นจักรยานเสมอ”

ประกันการเดินทางเพื่อการกีฬาให้คุ้มครองอย่างไร

นอกเหนือจากข้อมูลความคุ้มครองการบาดเจ็บของร่างกายจากอุบัติเหตุของการปั่นจักรยานแล้ว ผู้ทำประกันควรศึกษาให้ละเอียดถึงประเภทกีฬาอื่นๆ ว่าอยู่ในรายชื่อที่ประกันให้ความคุ้มครองหรือไม่ ซึ่งเงื่อนไขต้องเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันที่บริษัทกำหนดขึ้น แต่ละบริษัทประกันก็จะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป

– คุ้มครองเสียชีวิต ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ เช่น สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
– อุบัติเหตุ ที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารโดยรถจักรยานยนต์
– คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากกีฬาผาดโผนที่ได้รวมไปถึงการปั่นจักรยานผาดโผนด้วย
– การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
– คุ้มครองเงินค่าพยาบาล ขณะบาดเจ็บจากการเดินป่า
– คุ้มครองทรัพย์สิน ที่เสียหายระหว่างการเดินทาง

นอกจากการอัพเกรดกรมธรรม์ประกันการเดินทางเพื่อให้ความคุ้มครองต่อการปั่นจักรยานแล้ว ควรพิจารณาถึงการทำประกันอุบัติเหตุจากการปั่นจักรยานด้วยเช่นกันเพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เหตุผลที่ต้องซื้อประกันเดินทางเพื่อการปั่นจักรยานในวันหยุด

หากคุณเป็นนักเดินทางที่ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการกีฬานั้น แน่นอนว่าคุณไม่สามารถทำประกันการเดินทางตามปกติได้ เพราะบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ไม่ให้ความคุ้มครองต่อการบาดเจ็บเนื่องจากการเล่นกีฬา จึงจำเป็นต้องมีการซื้อประกันการเดินทางที่ขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่อการเล่นกีฬาด้วยเช่นกัน โดยมีเหตุผลหลักๆดังนี้

1. ขยายความคุ้มครอง – ประกันการเดินทางทั่วๆไปจะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุจากกีฬา การปั่นจักรยานผาดโผน จึงจำเป็นที่จะซื้อประกันเพิ่มเติมเพื่อขยายความคุ้มครองการบาดเจ็บจากกีฬาผาดโผน

2. ตอบโจทย์คนชอบเล่นกีฬา – หากผู้ซื้อประกันมีพฤติกรรมชอบเล่นกีฬาผาดโผน ยังได้รับความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สร้างความอุ่นใจ และคุ้มค่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

3. ป้องกันความเสี่ยง – เป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับตนเองเมื่อเกิดความผิดพลาดจากการเล่นกีฬา ยิ่งเป็นช่วงที่เล่นกีฬาผาดโผนถือว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการมีประกันสำหรับกีฬาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรมีไว้เมื่อออกเดินทาง

เงื่อนไขการเคลมสำหรับประกันเดินทางเพื่อการกีฬา

1. คุ้มครองผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี จนถึง 65 ปีบริบูรณ์

2. เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลในต่างประเทศกรณีเป็นผู้ป่วยใน ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยให้ผู้เอาประกันภัยติดต่อมาทางฝ่าย Claim ประเทศไทย ของบริษัทประกันนั้นๆ หากเป็นผู้ป่วยนอกต้องสำรองจ่ายก่อน และเก็บใบเสร็จพร้อมใบรับรองแพทย์ไว้

3. ถ้าไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ แต่ต้องแจ้งเลื่อนวันก่อนวันเริ่มคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง