Connect with us

ประกันการเดินทางผู้ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป

ไม่ว่าใครก็สามารถท่องเที่ยวได้เพราะอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญหากร่างกายและจิตใจมีความพร้อม

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันการเดินทางกับผู้ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบการเดินทางในช่วงบั้นปลายของชีวิตในช่วงวัย 70 ปีขึ้นไป อาจจะเดินทางกับลูกหลานหรือบุคคลในครอบครัวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามก็เป็นเรื่องปกติ เพราะสำหรับบางคนแล้ว ยังมีความแข็งแรง และมีความคล่องตัวสูง ผู้ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 75 ปี สามารถทำประกันการเดินทางแบบรายเที่ยวตามเงื่อนไขปกติได้เพราะส่วนใหญ่บริษัทประกันภัยกำหนดอายุผู้ทำประกันเดินทาง ตั้งแต่ 1-75 ปี หรือบางบริษัทยังขยายความคุ้มครองไปจนถึงอายุ 85 ปี

เงื่อนไขการทำประกันเดินทางผู้ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป

การเดินทางในช่วงวัย 70 ปีขึ้นไป อาจมีเงื่อนไขบางอย่างที่อยู่ทำประกันควรทราบก่อนการซื้อประกัน เพราะวัยนี้ยังคงเป็นวัยที่มีความเสี่ยงกว่าวัยหนุ่มสาว

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 1- 75 ปี ลักษณะการทำประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว
2. สำหรับแผนรายเที่ยวให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
3. ไม่ต้องตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ แต่อาจมีการตอบคำถามสุขภาพ
4. เลือกทุนประกันได้จำกัดไม่เกินจำนวนทุนที่บริษัทกำหนด
5. ไม่คุ้มครองต่อสภาพที่เป็นมาก่อน
6. ต้องเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ทางเลือกในการซื้อประกันการเดินทางผู้สูงอายุ

ไม่ว่าผู้สูงอายุจะเดินทางไปที่ใดควรได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ผู้สูงอายุสามารถเลือกทำประกันตามจุดหมายที่เดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประกันเดินทางในประเทศ (รายเที่ยว)

แผนประกันเดินทางในประเทศ ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงตอนกลับถึงบ้าน

เพิ่มเติม

ประกันเดินทางต่างประเทศ (รายเที่ยว)

แผนประกันเดินทางต่างประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนถึงกลับถึงประเทศไทย

เพิ่มเติม

เลือกประกันการเดินทาง ทำไมต้อง Tadoo

ถ้าร่างกายพร้อมใจพร้อมไม่ว่าใครก็เที่ยวแบบอุ่นใจได้ด้วยประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 85 ปี เลือกซื้อประกันการเดินทางออนไลน์กับ Tadoo ง่ายๆ สามารถพิมพ์กรมธรรม์เองได้ทันที

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันเดินทางสำหรับผู้สูงอายุคุ้มครองอะไรบ้าง

1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยเนื่องจากอุบัติเหตุ
3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน / ส่งศพกลับประเทศ
4. คุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
5. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
6. คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนบุคคล (ความรับผิดส่วนแรก xxx บาท ของความเสียหายแต่ละครั้ง และทุกๆความเสียหาย)
8. คุ้มครองความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.9/5

14,957 รีวิว

ข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันสำหรับผู้สูงอายุ

บริษัทประกันการเดินทางมีข้อจำกัดในการเลือกทุนทำประกันสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 75 ปี โดยผู้สูงอายุสามารถเลือกทุนประกันได้สูงสุดไม่เกินที่บริษัทกำหนด ก่อนทำประกันการเดินทางควรศึกษาให้ละเอียดถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นต่างๆที่คุณอาจไม่ได้รับความคุ้มครองไม่อย่างนั้นคุณอาจจะทำประกันไว้อย่างไร้ประโยชน์ ข้อยกเว้นใดบ้างที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันการเดินทาง

สภาพที่เป็นมาก่อน

สภาวะทางการแพทย์ หรือโรคประจำตัวใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการเดินทาง เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ภายในช่วงเวลาที่เราเรียกว่า Look back period ซึ่งส่วนมากจะนับอยู่ที่ 180 วันก่อนการเดินทาง หากภายในช่วงนี้คุณมีอาการป่วยใดๆ และในระหว่างการเดินทางจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเพราะอาการหรือโรคนั้นๆ รวมถึงอาการแทรกซ้อนที่แพทย์วินิจฉัยว่าเกิดขึ้นจากโรคนั้น ประกันการเดินทางที่คุณมีบริษัทประกันจะปฏิเสธความคุ้มครองต่อโรคประจำตัวนั้น เพราะถือว่าเป็นความเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุอื่นๆ ขณะเดินทางนั่นเอง

ปัจจัยอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่บริษัทไม่ให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุภายใต้สาเหตุดังต่อไปนี้
– ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ฤทธิ์สุรา และสารเสพติดให้โทษ
– การฆ่าตัวตาย
– กิจกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ ล่าสัตว์, แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด, แข่งม้า, เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี, แข่งสเก็ต, ชกมวย, โดดร่ม (เว้นแต่เป็นการโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต), ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน, เครื่องร่อน, เล่นบันจี้จั๊มพ์, ปีนหรือไต่เขา, ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ
– การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ( ทั้งในขณะเดินทางและระหว่างการท่องเที่ยว )
– ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และไม่ได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์

เคล็ดลับการพาผู้สูงวัยไปท่องเที่ยว

1. เลือกสถานที่ท่องเที่ยว – ควรเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับผู้สูงวัย ไม่ควรเป็นสถานที่ที่ต้องเดินมาก หรือเส้นทางที่ลำบากควรเลือกสถานที่ผ่อนคลายนั่งสบายๆ เหมาะแก่การพักผ่อน

2. ทำประกันภัย – การทำประกันการเกิดทางถือเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

3. ตรวจสุขภาพ – ควรคำนึงถึงสุขภาพร่างกายก่อนออกไปท่องเที่ยว อย่าลืมตรวจวัดอุณหภูมิ เช็คความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทาง

4. เลือกที่พัก – เลือกที่พักที่เดินทางสะดวก มีลิฟท์ในการขึ้นชั้นบน เพราะเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องการพักก็ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางกลับที่พักให้ลำบาก ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่โดยไม่เหนื่อยจนเกินไป

5. พกน้ำ อาหาร ยารักษาโรคไว้ – ไม่ลืมที่จะเตรียมยาสามัญประจำบ้านติดตัวไป หรือน้ำดื่มและอาหาร เผื่อกรณีฉุกเฉินจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน