Connect with us

ประกันเดินทางท่องเที่ยวพม่า

เที่ยวประเทศพม่าอย่างสบายใจ ให้ประกันเดินทางช่วยดูแล

เช็คเบี้ยประกัน

ทำความรู้จักประเทศพม่า

ประเทศเมียนมาร์หรือประเทศพม่าที่เรารู้จักกันดี พม่าเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยสามารถเดินทางได้ง่าย ๆ โดยรถยนต์ ช่วงหลังมานี้ประเทศพม่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตที่คนไทยนิยมไปกันในช่วงวันหยุด ทั้งไปสักการะเจดีย์ชเวดากอง ไปขอพรเทพทันใจ หรือไปขึ้นบอลลูนชมวิวที่เมืองพุกาม

พม่ามีประชากรอยู่ประมาณ 53 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ แต่ก็ใช้ภาษาท้องถิ่นกันอย่างแพร่หลาย เช่น ภาษามอญ ภาษากะเหรี่ยง เป็นต้น เมืองหลวงของพม่าคือ กรุงเนปิดอ แต่เมืองสำคัญที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ เมืองย่างกุ้ง ด้วยความที่พม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้กับประเทศไทย จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปท่องเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยแล้วเดินทางเข้าประเทศพม่าทางเครื่องบินจะได้รับการยกเว้นวีซ่าและสามารถอาศัยอยู่ในพม่าได้นาน 14 วัน ส่วนช่องทางอื่น ๆ นั้นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ
สิ่งที่ควรรู้เมื่อไปเที่ยวในประเทศพม่าคือ ประเทศพม่าใช้เงินสกุลจ๊าด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 บาท เท่ากับประมาณ 41.92 จ๊าด (อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ประกันเดินทางไปประเทศพม่าคุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับการเลือกซื้อประกันเดินทางเพื่อไปยังประเทศพม่า ประกันเดินทางท่องเที่ยวพม่า ผู้ซื้อประกันต้องตรวจสอบความคุ้มครองตามมาตรฐานประกันเดินทางในกรมธรรม์ของตนอย่างละเอียด สำหรับประกันการเดินทางไปยังประเทศนั้น จะครอบคลุมความคุ้มครองต่างๆ ดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต คือ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นฉุกเฉินขณะคุณอยู่ที่ประเทศพม่าบริษัทประกันก็จะออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต คือ ผลประโยชน์วงเงินคุ้มครองที่จ่ายให้หากเสียชีวิตจาก “อุบัติเหตุ” ในประเทศพม่า รวมไปถึงคุ้มครองภาวะทุพพลภาพถาวร

การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในประเทศพม่า ให้กลับมารักษาที่ประเทศไทย รวมไปถึงการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทยด้วย

สัมภาระและทรัพย์สินรวมไปถึงคุ้มครองกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้า คือ การชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่สัมภาระหรือทรัพย์สูญหายได้แก่ กระเป๋าสัมภาระ หรือสิ่งของมีค่าหายไปจากการถูกโจรกรรมในประเทศพม่า ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำให้เที่ยวบินถูกยกเลิก หรือเที่ยวบินล่าช้ามากๆ และส่งผลกระทบต่อตัวคุณ เช่น มีผลกระทบต่อธุรกิจ หรือทำให้คุณเสียโอกาสหลายๆ คุณสามารถเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากเที่ยวบินถูกยกเลิก หรือล่าช้าได้

ประกันเดินทางท่องเที่ยวที่ Tadoo อยากแนะนำ

ประกันเดินทางไปต่างประเทศนั้น คุณสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่คุณเดินทางไปประเทศนั้น

ประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว

เป็นการจ่ายเบี้ยประกันสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศต่อครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทาง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ

เพิ่มเติม

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

เป็นหลักประกันให้คุณขณะเดินทางท่องเที่ยวเมืองนอก ครอบคลุมเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างเดินทาง ยกเลิกเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า เพื่อให้ทริปของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันเดินทางท่องเที่ยวพม่ากับ Tadoo

เพราะ Tadoo เห็นความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณเดินทางท่องเที่ยวในประเทศพม่าได้อย่างอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล เพียงแค่คุณกดซื้อประกันเดินทางออนไลน์กับ Tadoo เท่านี้คุณก็จะได้รับประกันเดินทางท่องเที่ยวประเทศพม่า อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เช็คเบี้ยประกัน

ประเภทวีซ่าที่สำคัญของพม่า

สำหรับคนไทยที่ต้องการท่องเที่ยวในประเทศพม่านั้นไม่ต้องขอวีซ่านาน 14 วัน แต่ถ้าอยู่นานกว่านั้นหรือเดินทางไปยังประเทศพม่าด้วยจุดประสงค์อื่น จำเป็นจะต้องยืนวีซ่าด้วย

-วีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศพม่าได้ 28 วัน และวีซ่ามีอายุ 3 เดือนนับตั้งแต่ได้รับวีซ่า และไม่สามารถต่อวีซ่าได้

-วีซ่าทำงาน เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในประเทศพม่าได้ 70 วัน และวีซ่ามีอายุ 3 เดือน

-วีซ่าธุรกิจ เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจในประเทศพม่าได้ 710 วัน และวีซ่ามีอายุ 3 เดือน

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6/5

16,236 รีวิว

เหตุการณ์แบบไหนที่ประกันเดินทางไม่คุ้มครอง

เมื่อเราต้องเดินทางไปต่างประเทศ การซื้อประกันเดินทางเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยคุ้มครองคุณ เพื่อความสบายใจตลอดการเดินทาง แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีบางเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นในการคุ้มครองด้วย มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ประมาท

เหตุการณ์ที่เกิดจากผู้เอาประกัน เช่นผู้เอาประกันภัยได้กระทำให้เกิดความเสียหายขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด นอกจากนี้บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้ประกันฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง และยังไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดแท้งลูกขณะเดินทางไปต่างประเทศด้วย

สงคราม

เหตุการณ์ที่เกิดจากสถานการณ์ภายนอก ได้แก่ในกรณีที่ประเทศที่กำลังเดินทางเกิดสงคราม หรือการปฏิวัติ หรือเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล และการแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง

เหตุการณ์ที่เสี่ยงภัย ได้แก่ การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ นอกจากนี้ยังไม่คุ้มครองในกรณีที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

-ผู้ซื้อประกันเดินทางต้องมีอายุระหว่าง 1 – 75 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ซื้อประกัน (บางแผนอาจขยายอายุถึง 85 ปี)

-ผู้ซื้อประกันเดินทางต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

-ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการซื้อประกันเดินทาง (สำหรับผู้สูงอายุ ในบางกรณีต้องตรวจสุขภาพด้วย)

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคาประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน