Connect with us

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันชีวิต

ทุกคำถามที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต มีคำตอบที่ Tadoo

ทำอย่างไรหากเอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิตหาย

เอกสารกรมธรรม์เป็นหลักฐานที่ผู้รับประกันออกให้แก่ผู้เอาประกันเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการซื้อประกันภัย โดยในกรมธรรม์จะระบุเงื่อนไขที่บริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมไปถึงการระบุรายชื่อผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์เมื่อผู้ทำประกันได้เสียชีวิต แต่หากเอกสารกรมธรรม์หายก็ไม่ต้องตกใจ ผู้เอาประกัน/ผู้แทน สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วนำสำเนา รายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหายจากเจ้าหน้าที่ไปแสดงแทน

จุดเด่น

  • ประกันชีวิตเน้นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต
  • ประกันชีวิตซื้อตอนอายุน้อยเบี้ยประกันถูกกว่า
  • ผู้หญิงซื้อประกันชีวิตถูกกว่าผู้ชาย

ผลการพิจารณาการขอเคลมประกันชีวิตใช้เวลากี่วัน

เมื่อมีการขอเคลมค่าสินไหมทดแทนโดยการส่งเอกสารไปยังบริษัทประกันเพื่อให้บริษัททำการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน หลังจากบริษัทได้รับเอกสารจากผู้เอาประกันแล้วหากเอกสารไม่สมบูรณ์ทางบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อเอกสารเพิ่มเติมภายในภายใน 5 วัน หลังจากบริษัทได้รับเอกสารสมบูรณ์แล้วจะแจ้งผลพิจารณาภายใน 15 วัน กรณีมีเหตุอันชวนสงสัย บริษัทฯ จะต้องพิสูจน์หลักฐาน ระยะเวลาอาจต้องขยายระยะเวลาตามความจำเป็น ทั้งนี้ไม่เกิน 90 วัน ดังนั้นหากผู้เอาประกันต้องการได้รับเงินทดแทนที่รวดเร็วควรจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนยื่นต่อบริษัทประกันภัย

ยิ่งอายุเยอะค่าเบี้ยประกันแพงมีทางเลือกอื่นๆสำหรับคนอายุเยอะหรือไม่

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการทำประกันชีวิตนั้น ผู้ที่มีอายุเยอะย่อมจ่ายเบี้ยประกันสูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อย และหากคุณเป็นบุคคลที่มีอายุเยอะและต้องการประกันชีวิตทางเลือกที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแพงแต่ได้รับความคุ้มครองสูง สามารถทำประกันสำหรับผู้สูงวัยได้โดยเฉพาะที่เรียกว่า “ประกันผู้สูงอายุ” สามารถทำได้ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป จนถึง 75 ปี ที่คุณจะได้รับเงินชดเชยหลังจากการเสียชีวิต ในปีที่ 2 เป็นต้นไปของอายุกรมธรรม์ หรือหากผู้ทำประกันอยู่จนครบสัญญาเมื่ออายุ 90 ปี ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อใช้เป็นเงินบำนาญให้กับตนเองได้อีกด้วย ประกันชนิดนี้ที่มีเบี้ยประกันถูก และไม่ต้องตรวจสุขภาพ

“การทำประกันชีวิตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการเงิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของครอบครัว อันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัว”

ประกันแบบชั่วระยะเวลาและประกันตลอดชีพแตกต่างกันอย่างไร

แบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ จ่ายเบี้ยประกันเพียงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 ปี 10 ปี แต่ให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายและค่าทำศพ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น

แบบชั่วระยะเวลา เป็นการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตตามระยะเวลาที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง ส่วนใหญ่จะทำไว้ในช่วงเวลาที่กังวลว่าหากเสียชีวิตในช่วงเวลานั้นคนข้างหลังจะได้รับความลำบาก เช่น แม่ลูกอ่อน คนที่ยังมีหนี้สินค้าง เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าแบบอื่น ๆ และไม่มีเงินเหลือคืนให้หากผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา

เนื่องจากรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิต ดังนั้น ผู้ที่ทำประกันชีวิตก็สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปใช้เป็นค่า ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับแบบทั่วไป และ 200,000 บาทสำหรับแบบบำนาญ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาสนใจการทำประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเพื่อความมั่นคงในชีวิต

เป็นแม่ลูกอ่อนควรทำประกันชีวิตแบบไหน

แม่ลูกอ่อนคือบุคคลที่มีภาระต้องเลี้ยงดูอีกหนึ่งชีวิตหรือมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นดูแลความเป็นอยู่ต่อชีวิตและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลเมื่อลูกเจ็บป่วย หากมองหาประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันถูกเหมาะสมกับความคุ้มครองเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง คือก่อนลูกจะโตเต็มวัย แนะนำให้เลือกทำประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เพราะจ่ายเบี้ยประกันถูก และได้รับความคุ้มครองเฉพาะช่วงที่มีความเสี่ยง ประกันประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่คุณต้องการ เช่น 5 ปี 10 ปี เป็นต้น ซึ่งหากผู้ทำประกันได้เสียชีวิตในระหว่างอายุกรมธรรม์ ทายาท หรือผู้แทน จะได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตชนิดนี้ ให้คุณหมดกังวลว่าบุคคลข้างหลังจะลำบากหากไม่มีคุณ

คำถามเพิ่มเติม

ประกันชีวิตสามารถใช้รักษาตัวในโรงพยาบาลได้ไหม
ตอบ: ต้องเข้าใจก่อนว่าประกันชีวิต คือประกันที่คุ้มครองเมื่อมีการเสียชีวิตเป็นหลัก โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อผู้ทำประกันได้เสียชีวิตภายใต้สาเหตุการเสียชีวิตที่กรมธรรม์คุ้มครอง

ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้ทำประกันตามจะได้รับความคุ้มครองจากประกันชีวิตหรือไม่
ตอบ: ข้อยกเว้นหลักของประกันชีวิตคือประกันจะไม่จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้รับประโยชน์หากพิสูจน์ได้ว่าการตามนั้นมีสาเหตุมาจากที่ผู้รับประโยชน์ฆ่า หรือจ้างวานฆ่า ผู้ทำประกัน

หากผู้ทำประกันชีวิตสูญหายไปทายาทสามารถขอเคลมประกันชีวิตได้หรือไม่
ตอบ: กรณีที่ผู้ทำประกันได้สูญหายไปและยังไม่พบศพหรือพบว่ายังมีชีวิตอยู่ ผู้รับประโยชน์หรือทายาทจะต้องมีการแจ้งความสูญหาย และรอจนกว่าจะพบศพ แต่หากเมื่อเวลาผ่านพ้นไปกว่า 3 ปีแล้ว ยังไม่มีการพบตัวหรือพบศพ ทายาทสามารถดำเนินการทำเรื่องขอเคลมประกันได้ทันที หลังพ้นระยะเวลาดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทของประกันชีวิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต