Connect with us

ประกันชีวิตกับสภาพที่เป็นมาก่อน

รู้จักสภาพ โรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน มีสิทธิ์ทำประกันชีวิตในบางเงื่อนไขได้

เช็คเบี้ยประกัน

4.6/5

ทำไมควรซื้อประกันชีวิตผ่าน Tadoo

การซื้อประกันชีวิตคือการออมทรัพย์เพื่ออนาคตทางหนึ่ง บริหารความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดฝัน อย่างน้อย หากเกิดอะไรขึ้นกับเรา คนที่รักก็ยังได้รับเงินชดเชยจากประกันที่ซื้อไว้ ประกันชีวิตจาก Tadoo มีแผนความคุ้มครองหลากหลาย ให้คุณเลือกสรรได้ตามใจ

สภาพที่เป็นมาก่อนกับการทำประกันชีวิต

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ที่มีสภาพความเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัวมาก่อนการเอาประกันภัย ตามสถิติเป็นบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงจากโรคสูง ซึ่งการที่บริษัทประกันจะยอมรับความเสี่ยงนั้นถือเป็นเรื่องยาก แต่ประตูก็ไม่ได้ปิดตายเสียทีเดียว บุคคลเหล่านี้ยังมีโอกาสทำประกันชีวิตอยู่ เพราะมีเงื่อนไขข้อยกเว้นให้ผู้มีโรคประจำตัวสามารถทำประกันชีวิตได้ เช่น แจ้งสภาพของโรคก่อนทำประกันให้บริษัทพิจารณา, การทำประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

สิ่งที่ผู้มีสภาพที่เป็นมาก่อนควรจะต้องคำนึงเมื่อจะทำประกันชีวิตคือ บริษัทมีเงื่อนไขข้อยกเว้นจะไม่จ่ายเงินชดเชยการเสียชีวิตจากสภาพที่เป็นมาก่อน เว้นแต่จะได้รับการยินยอมการรับประกันภัยจากทางบริษัทซึ่งต้องระบุในกรมธรรม์ก่อนการทำประกันชีวิต ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำประกันชนิดอื่นๆ เสริมจากประกันชีวิตไปด้วย เช่น ประกันโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

เช็คเบี้ยประกัน

วิธีเช็คเบี้ยประกันชีวิต

เช็คราคาเบี้ยประกันชีวิตพร้อมเปรียบเทียบความคุ้มครองและรูปแบบของกรมธรรม์ได้ดังนี้

เลือกแผนประกันที่ตรงใจ

กดเลือกได้เลยว่าอยากได้ความคุ้มครองแบบไหน

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ระบุข้อมูลซื้อกรมธรรม์ เช่น วัน/เดือน/ปีเกิด, อายุ, ข้อมูลการติดต่อ

กรอกข้อมูลสุขภาพ

กรอกข้อมูลที่จำเป็นและตอบคำถามสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงข้อมูลสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกัน

ข้อควรพิจารณาในการซื้อประกันชีวิตกับสภาพที่เป็นมาก่อน

หากเรามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อประกันชีวิตอย่างชาญฉลาด จะทำให้ให้ผู้ทำประกันได้รับกรมธรรม์ที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่าย และไม่ต้องจ่ายเงินซื้อประกันที่เกินความจำเป็น มารู้จักกับวิธีที่ช่วยให้ซื้อประกันที่ถูกลงกันเลย

อย่าทำประกันมากจนเกินความจำเป็น

ให้คำนึงถึงความต้องการได้รับเงินชดเชยหากคุณเสียชีวิต เช่นค่าใช้จ่ายค่าทำศพ ค่าเงินมรดก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีประกันที่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนแล้วหรือไม่

คุณอาจมีประกันที่คุ้มครองโรคหรือสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันอยู่แล้ว เช่น ประกันสังคม การทำประกันชีวิตอาจไม่จำเป็น

เช็คโรคที่ตนเองเป็นกับความคุ้มครองของกรมธรรม์

พิจารณาว่าประกันชีวิตที่ต้องการซื้อโรคที่เป็นมาก่อนสามารถทำได้หรือไม่ ให้ความคุ้มครองจากกาเสียชีวิตจากโรคเหล่านั้นหรือไม่ เพื่อความคุ้มค่าเบี้ยประกัน

ซื้อเมื่ออายุน้อย

การประกันชีวิตจะถูกกว่าเมื่อคุณอายุน้อยกว่า รีบทำประกันตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะเป็นโรค เพราะชีวิตทุกช่วงเวลาล้วนแต่มีความเสี่ยงจากการอุบัติของโรค

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6/5

8,247 รีวิว

รูปแบบของการทำประกันชีวิตกับสภาพที่เป็นมาก่อน

สภาพที่เป็นมาก่อน อธิบายเข้าใจง่าย ๆ คือความผิดปกติของร่างกาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงความเจ็บป่วย โรคประจำตัวที่แพทย์วินิจฉัยแล้ว หรือเคยป่วยจากโรคนั้น ๆ ก่อนมาทำประกันชีวิต

การทำประกันชีวิตสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจมีเงื่อนไขการเอาประกันที่แตกต่างกับผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ดังนั้นหากคุณไม่แน่ใจว่าโรคของคุณมีผลต่อการทำหรือรับประโยชน์จากประกันชีวิตอย่างไรควรสอบถามจากบริษัทประกันที่ต้องการจะซื้อ

ถึงแม้ปัจจุบันจะเปิดโอกาสให้ผู้มีโรคประจำตัวสามารถทำประกันชีวิตได้ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โดยจะแบ่งการทำประกันชีวิตออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้

ผู้มีโรคประจำตัวไม่ต้องกังวล บางบริษัทคุณสามารถซื้อประกันชีวิตรูปแบบปกติได้ แต่สำคัญคือ ต้องแจ้งสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันให้บริษัทประกันทราบ โดยระบุในใบคำขอทำประกัน เช่น ป่วยเป็นความดัน เบาหวาน ไซนัส แ

ข้อมูลของโรคบริษัทจะเอาไปพิจารณา หากสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทประกันรับไหว หรือปัญหาสุขภาพที่ป่วยนั้นไม่ถึงขั้นร้ายแรง บริษัทก็จะพิจารณาอนุมัติ ปกติจะมี 4 กรณี คือ
1) อนุมัติ แต่เบี้ยประกันจะแพงขึ้นกว่าปกติ เพราะถือว่าคุณมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไป บางคนเบี้ยประกันแพงขึ้น 20% บางคนแพงขึ้นเท่าตัว
2) อนุมัติ แต่ไม่คุ้มครองโรคที่เราเป็นมาก่อน
3) เลื่อนการรับประกัน เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ซื้อประกันเพิ่งหายจากโรคมาหมาด ๆ บริษัทต้องการเฝ้าดูอาการของโรคอีกสักระยะว่าจะกำเริบหรือไม่ อาจใช้เวลาครึ่งปีหรือหนึ่งปี ผู้ซื้อประกันค่อยลองยื่นของทำประกันชีวิตใหม่
4) ปฏิเสธทำประกัน ผู้ซื้ออาจต้องหาแผนประกันหรือบริษัทประกันใหม่

จุดเด่น

  • แจ้งบริษัทถึงสภาพที่เป็นมาก่อน ก่อนการทำประกันชีวิตทุกครั้ง
  • การปกปิดข้อมูลสภาพที่เป็นมาก่อนอาจทำให้ประกันเป็นโมฆะ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ เป็นแผนประกันชีวิตทางเลือกสำหรับผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 50-75 ปี (ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท) ประกันชีวิตผู้สูงอายุทำได้ง่ายแม้แต่ผู้ที่มีโรคประจำตัวเพราะไม่ต้องตรวจสุขภาพ และเบี้ยประกันค่อนข้างถูกกว่าประกันภัยชนิดอื่นๆ พิจารณาสินไหมทดแทนจากระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกัน

ทั้งนี้ผู้สูงอายุโปรดเช็กเงื่อนไขของโรคให้ดีว่า สภาพโรคแบบไหน ป่วยเมื่อใด ที่ประกันผู้สูงอายุไม่คุ้มครอง เพื่อว่าเมื่อถึงคราวป่วยจะได้เคลมประกันได้

จุดเด่น

  • ประกันชีวิตผู้สูงวัยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยสภาพที่เป็นมาก่อน
  • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

สภาพไหนก็ทำประกันได้ หายห่วง

ไม่ว่าจะมีสภาพแบบไหนมาก่อนก็สามารถทำประกันชีวิตได้ แต่ทั้งนี้ประกันจะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขและข้อกำหนด

Top tip: การทำประกันชีวิตกับสภาพที่เป็นมาก่อนนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่แตกต่างจากผู้ซื้อประกันที่มีสุขภาพแข็งแรง

 

ราคาเบี้ยประกันชีวิต

tadoo.co ได้รวบรวมข้อมูลของกรมธรรม์ประกันชีวิตพร้อมเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันและความคุ้มครองเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณ ทั้งนี้ ราคาเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับอายุของผู้ทำประกันเช่นกัน สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวที่มีอายุ 50-75 ปี สามารถทำประกันชีวิตได้ทันโดยไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโดยสามารถทำได้ 2 รูปแบบดังนี้

ประกันรูปแบบที่ 1 ประกันแบบรับมรดกหลังจากการเสียชีวิต หรือหมดสัญญา
ทุนประกันเริ่มต้นที่ 75,000 ถึงหลักแสนบาท
ตัวอย่าง ทุนประกัน 100,000 บาท
อายุ 50 ปี ผู้หญิง 5,xxx ผู้ชาย 6,xxx

ประกันรูปแบบที่ 2 ประกันแบบได้รับเงินคืนระหว่างสัญญา
ทุนประกันเริ่มต้นที่ 50,000 ถึงหลักแสนบาท
ตัวอย่าง ทุนประกัน 100,000 บาท
อายุ 50 ปี ผู้หญิง 6,xxx ผู้ชาย 7,xxx

** ผู้มีโรคประจำตัวที่ต้องการทำประกันในรูปแบบปกติ ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มและเงื่อนไขการเพิ่มเบี้ยประกันจากบริษัท

ป่วยเป็นโรค สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกัน ก็มีสิทธิ์ซื้อประกันชีวิตได้ในบางกรณี

รูปแบบของประกันชีวิต

ประกันชีวิตมีมากมายหลายรูปแบบซึ่งแต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป โดยเบื้องต้นประกันชีวิตจะมีอยู่ 4 แบบ ได้แก่

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

แผนประกันที่คุ้มครองยาวนานมาก ถึงอายุ 90 ปี 99 ปี เรียกว่าตลอดชีพคงไม่ผิดนัก วิธีได้เงินผลประโยชน์คือเมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต ผู้ที่ถูกระบุชื่อรับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ก็จะได้รับเงินก้อนนั้นไป

เพิ่มเติม

ประกันชีวิตกับการชดเชยเมื่อทุพพลภาพ

รับเงินชดเชยเมื่อได้รับบาดเจ็บที่ส่งผลให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ประกอบอาชีพไม่ได้

เพิ่มเติม

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

ประกันจะคุ้มครองแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่นาน เช่น 5 ปี 10 ปี เมื่อเสียชีวิตในเวลานั้น ผู้รับผลประโยชน์จะได้เงินคืน แต่ถ้าครบกำหนดสัญญาแล้วไม่เสียชีวิต จะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลย เบี้ยประกันจึงถูก ข้อดึคือความคุ้มครองสูง

เพิ่มเติม

ประกันผู้สูงอายุ

ประชีวิตที่คุ้มครองผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้

เพิ่มเติม

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย กับ ระยะเวลารอคอย แตกต่างกันอย่างไร

สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกัน (Pre-existing Condition) คือสภาพความผิดปกติทางร่างกายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ กำลังรักษากับแพทย์อยู่ เข้าใจง่าย ๆ คือความป่วยไข้ของโรคที่กำลังเป็นอยู่ก่อนที่จะซื้อประกัน คนละส่วนกับระยะเวลารอคอย (Waiting period) เพราะระยะเวลารอคอย เป็นเงื่อนไขของประกันที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากซื้อประกัน โดยบริษัทประกันชีวิต จะกำหนดระยะเวลารอคอยขึ้นมา เพื่อเฝ้าระวังว่าช่วงเวลาดังกล่าวผู้ซื้อประกันจะมีอาการป่วยหรือกำเริบของโรคเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าเกิดในช่วงเวลานี้ บริษัทประกันจะไม่คุ้มครอง

โดยทั่วไประยะเวลารอคอยแตกต่างกันตามแต่บริษัท บางที่ 20 วัน บางที่ 40 วัน หลังจากพ้นช่วงระยะรอคอยไปแล้ว กรมธรรม์จะคุ้มครองผู้ซื้อประกันตามปกติ

แต่สิ่งที่เหมือนกันในทางประกันภัยของสองเงื่อนไขนี้คือ บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะการรอคอย หรือ จากสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน

เช็คเบี้ยประกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันชีวิตและโรคที่เป็นมาก่อน

กรณีที่เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน จะต้องได้รับการพิจารณาจากทางฝ่ายพิจารณารับประกันโดยจะประเมินความเสี่ยงจากประวัติการรักษาภายในระยะเวลา 5 ปีและเอกสารยืนยันทางการแพทย์ ในการอนุมัติการซื้อประกัน

ความคุ้มครองที่เกี่ยวกับโรคภัยจะเริ่มมีผลหลังจากเลยช่วงที่เรียกว่า “ระยะเวลารอคอย”เพราะบริษัทอาจมีความเสี่ยงที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อมูลสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลารอคอยที่เหมาะสม ซึ่งระยะเวลารอคอยก็มีตั้งแต่ 30 วัน จนถึง 120 วัน

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทของประกันชีวิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต

รับใบเสนอราคาประกันชีวิต

เช็คเบี้ยประกัน