Connect with us

ประกันชีวิตสำหรับเด็ก

ประกันชีวิตสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป แล้วประกันชีวิตแบบไหนที่เหมาะสำหรับเด็ก

ทำไมเด็กต้องทำประกันชีวิต

ชีวิตคนเราเกิดมาอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทุกช่วงวัยอายุ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเสียชีวิตได้ทุกคน การทำประกันชีวิตสำหรับบุคคลในครอบครัว เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลในครอบครัวเป็นหลักและเพื่อสร้างความมั่นคงต่อครอบครัวในระยะยาว ประกันนอกจากจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับบุคคลในครอบครัว สถานภาพของครอบครัวจะไม่แย่ลง และที่สำคัญประกันชีวิตบางประเภทก็ยังได้รับเงินก้อนเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นการทำประกันชีวิตในวัยเด็ก เพื่อวางแผนอนาคตของพวกเขา ที่จะได้รับเงินก้อนเมื่อโตขึ้น

จุดเด่น

  • ประกันชีวิตตลอดชีพสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือน ขึ้นไป
  • ยิ่งอายุน้อยเบี้ยประกันยิ่งถูก
  • ทุกช่วงอายุมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เสมอ

ประกันชีวิตแบบไหนที่เหมาะกับวัยเด็ก

ประกันชีวิตที่เด็กสามารถตั้งแต่เด็กแรกเกิด 3 เดือนขึ้นไป ไปจนถึงผู้สูงวัยอายุ 70 ปี คือการทำประกันแบบตลอดชีพ เป็นการทำประกันที่วางแผนอนาคตให้เด็กในระยะยาวเพื่อคุ้มครองตลอดชีวิต จ่ายเบี้ยประกันระยะสั้น เช่น 7 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี เบี้ยประกันคงที่ตามอายุของผู้ทำประกัน ยิ่งอายุน้อย เบี้ยประกันยิ่งถูก ผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองตลอดชีพจนถึงอายุ 90 – 99 ปี และประกันชีวิตบางประเภทยังจ่ายเงินก้อนเมื่อจ่ายเบี้ยครบปีที่กรมธรรม์กำหนด เช่น ครบ 15 ปี ได้รับเงินก้อน และประโยชน์หลักของประกันชีวิตคือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินชดเชยเมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตในปีไหน

เลือกประกันชีวิตแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ

ประกันชีวิตนอกจากจะช่วยลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครอบครัวได้อุ่นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เลวร้ายให้กับคุณ การเลือกประกันชีวิตที่เหมาะสมกับแต่ละวัยเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้เบี้ยประกันถูกลงแล้วยังได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าขึ้นอีกด้วย คือการเลือกตามระดับความเสี่ยงของวิถีชีวิตของแต่ละวัย หากวัยเด็กที่ไม่มีความเสี่ยงมากก็อาจเลือกทุนประกันต่ำและสามารถอัปเกรดทุนประกันเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น

“สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการทำประกันชีวิตให้ลูกหลานควรพิจารณาการซื้อประกันชีวิตพ่วงประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุด้วย เพราะช่วงวัยเด็กมีความเสี่ยงของอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยได้ง่าย”

การทำประกันชีวิตในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่น (0-20 ปี)

ช่วงวัยเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นช่วงที่ภูมิต้านทานโรคยังต่ำ มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่าย พ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรพิจารณาทำประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์พ่วงกับประกันสุขภาพให้แก่เด็ก เพื่อช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลเวลาที่ลูกเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล ส่วนถ้าโตขึ้นมาหน่อยจนถึงช่วงวัยรุ่น ก็อาจทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมด้วยก็ได้ เพราะวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ใช้ชีวิตโลดโผน เสี่ยงอันตรายด้วยอยู่แล้ว

การทำประกันชีวิตสำหรับลูกเพื่อการคุ้มครองตลอดชีพ เป็นการวางแผนส่งต่อมรดกระยะยาวไปถึงรุ่นหลานที่เมื่อรุ่นลูกมีการเสียชีวิตแล้ว บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากประกันชีวิตคือรุ่นต่อไป คือรุ่นหลานนั่นเอง

การทำประกันชีวิตช่วงวัยทำงานตอนต้น (21-30 ปี)

ช่วงเริ่มต้นของวัยทำงาน เป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มมีรายได้ อยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัว จึงควรให้ความสำคัญกับการออมเป็นหลัก รวมถึงเมื่อเริ่มมีรายได้ ก็อาจจะเริ่มมีการเสียภาษี ช่วงวัยนี้จึงเหมาะกับการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อสร้างวินัยในการออม รวมถึงได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วย

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิตวัยเด็ก

การทำประกันชีวิตครอบครัวหากพ่อแม่ทำประกันชีวิตให้ลูกนั้น ย่อมได้เปรียบในเรื่องค่าเบี้ยประกันเพราะในบางบริษัทคุณจะได้รับส่วนลดเมื่อทำประกันชีวิต ตั้งแต่ 2 หรือ 3 คนขึ้นไป มูลค่าส่วนลดเริ่มต้นที่ 10% – 25% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ควรศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าจากบริษัทประกันที่คุณสนใจ และข้อดีอีกอย่างของการทำประกันชีวิตครอบครัวคือ เมื่อต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบโดยการขอตรวจสุขภาพหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท ผู้ทำประกันวัยเด็กส่วนใหญ่จะมีสุขภาพดีกว่าผู้ใหญ่ การมีสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันในอัตราพิเศษ ดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยเหมาะสมในการทำประกันชีวิตเพราะได้เปรียบในเรื่องเบี้ยประกันที่ถูกกว่า

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทของประกันชีวิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต