Connect with us

เทคนิคการซื้อประกันชีวิตให้คุ้มค่า

คุณอาจไม่ต้องจ่ายแพงเพื่อซื้อประกันชีวิตออนไลน์ที่ดีที่สุด แต่หากคุณรู้จักวางแผนก่อนการซื้อประกันทุกครั้ง คุณก็จะเจอแผนความคุ้มครองที่ดีที่สุดให้กับคุณ

ประกันชีวิตที่คุ้มค่าหมายถึงอะไร

เมื่อพูดถึงการทำประกันชีวิตเราอาจไม่ได้เลือกจากประกันที่ ‘ราคาถูก’ เสมอไป แต่คุณอาจต้องดูให้รอบคอบตลอดจนถึงแผนความคุ้มครองที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคุณในราคาที่เหมาะสม หากคุณเจอประกันที่ชีวิตที่ตรงใจคุณโดยเปรียบเทียบทั้งราคาและความคุ้มครอง และนั่นอาจหมายถึงคุณได้เลือกซื้อประกันชีวิตออนไลน์ที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับคุณแล้ว ซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบราคาประกันชีวิตที่ดีที่สุดได้จาก Tadoo เรามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยคุณตัดสินใจในการเปรียบเทียบราคา และมีราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความคุ้มครองอีกด้วย

จุดเด่น

  • ประกันชีวิตแพงที่สุดอาจไม่ได้ดีที่สุด
  • ประกันชีวิตที่ถูกอาจคุ้มค่าถ้าตรงกับลักษณะของผู้ซื้อประกัน
  • การเลือกซื้อประกันที่ดีต้องเปรียบเทียบทั้งความคุ้มค่าและราคาถูก

เทคนิคในการซื้อประกันชีวิตให้คุ้มค่ามีอะไรบ้าง

การศึกษาถึงเทคนิคการเลือกซื้อประกันชีวิตก่อนการเลือกประกันสักตัวหนึ่งถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เพราะประกันชีวิตหมายถึงเบี้ยก้อนสุดท้ายที่ได้รับหลังจากการเสียชีวิตเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าบุคคลข้างหลังจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่า

อย่าเลือกประกันชีวิตที่คุ้มครองมากเกินความจำเป็น

หากคุณเลือกทุนประกันที่สูงคุณอาจต้องจ่ายเบี้ยประกันที่สูง ซึ่งในระยะเวลานานไปเงินที่ได้รับอาจไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป ให้พิจารณาว่า ครอบครัวคุณมีความมั่นคงทางการเงินในระดับไหน และเลือกระดับที่พอดีต่อความคุ้มครองครอบครัวคุณ

“ประกันชีวิตที่คุ้มค่าอาจไม่ได้เป็นประกันที่ถูกที่สุด แต่เป็นประกันที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้ทำประกันมากที่สุด”

เลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสม

ประเภทของนโยบายที่คุณเลือกมีผลต่อราคาที่คุณเลือกจ่าย

ประกันชีวิตตลอดชีพ: เป็นประกันชีวิตที่คุณต้องจ่ายเบี้ยประกันสูงกว่าประกันอื่น ต้องจ่ายในระยะเวลาหนึ่งแต่ได้รับความคุ้มครองยาวนาน คุณต้องมั่นใจต่อสถานะทางการเงินของคุณว่าคุณมีความสามารถจ่ายทุกปีหรือไม่

การประกันชั่วระยะเวลา: ตัวเลือกที่ถูกกว่า (และประเภทของการประกันชีวิตที่พบมากที่สุด) ให้ความคุ้มครองคุณเพียงช่วงระยะเวลาของกรมธรรม์ช่วงใดช่วงหนึ่งหลังจากนั้นคุณก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองเมื่อพ้นระยะเวลาประกันภัยแล้ว

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ประกันชีวิตถือเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่ได้รับผลตอบแทนเป็นค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน ดังนั้นการเลือกประกันชีวิตผิดประเภทอาจได้รับความคุ้มครองที่ไม่คุ้มค่า

พิจารณาเปลี่ยนบริษัทหรือเปลี่ยนแผนประกัน

การเปลี่ยนแผนประกันนั้นมีอาจทำให้เบี้ยประกันของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ขึ้นอยู่อยู่กับสถานะที่คุณเปลี่ยนแผนประกันนั้นมีเงื่อนไขอย่างไร คุณสามารถเลือกเปลี่ยนแผนประกันหรือบริษัทประกันได้หากพิจารณาแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์มากกว่า หรือได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันที่จ่ายไป ผู้ทำประกันควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ก่อนมีการเปลี่ยนแผนประกันชีวิต

– เมื่อคุณอายุมากขึ้นหรือคุณมีปัญหาสุขภาพ การเลือกบริษัทประกันชีวิตของคุณจะถูกจำกัด มากขึ้นและเบี้ยประกันภัยจะสูงขึ้น คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะยกเลิกนโยบายที่คุณใช้เมื่อคุณยังเด็กหรือมีสุขภาพดี
– หากคุณใช้วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นขอให้บริษัทประกันของคุณลดค่าเบี้ยประกันภัยของคุณได้
– สิ่งอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาก่อนเปลี่ยน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการออกการรักษาความคุ้มครองที่มีอยู่ของคุณจนกว่านโยบายใหม่จะมีผลบังคับใช้และตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายใหม่

เทคนิคเพิ่มเติม

ระวังบริการพิเศษที่อาจเพิ่มเบี้ยประกัน
นโยบายหลายอย่างเสนอคุณสมบัติเช่น มีของพรีเมี่ยม การให้คำปรึกษาพิเศษ ตรวจสอบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้เบี้ยประกันของคุณเพิ่มขึ้น

พิจารณานโยบายที่ช่วยลดภาษี
ในการจ่ายเงินประกันชีวิตไม่ต้องเสียภาษีรายได้หรือกำไรจากการลงทุน แต่ยังมีบางประกันที่ไม่มีผลต่อการลดภาษี

ซื้อประกันชีวิตเมื่อคุณอายุน้อย
ส่วนใหญ่แล้วเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้ทำประกันเป็นหลักยิ่งอายุน้อยเบี้ยของคุณก็จะถูกลง

รักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ
ผู้ที่มีสุขภาพที่ดี คือผู้ที่บริษัทถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำ ทำให้คุณสามารถจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกลงได้
เช่นการเลิกสูบบุหรี่ ลดการดื่มเหล้า ปรับน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ปล่อยให้ระดับความคุ้มครองของคุณลดลงปีต่อปี
หากคุณมีลูกเล็กหรือหนี้สินจำนวนมาก คุณจะต้องมีนโยบายที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านั้นแค่ช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจต้องการความคุ้มครองน้อยลง ช่วยให้ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณต่ำลงได้

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทของประกันชีวิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต