Connect with us

ค่าใช้จ่ายการจัดการศพ

การทำประกันชีวิตเป็นการวางแผนเพื่ออนาคต ที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการเสียชีวิตของคุณไม่ทิ้งภาระให้คนข้างหลัง

เช็คเบี้ยประกัน

การจัดการศพคืออะไร?

หากผู้ทำประกันชีวิตเสียชีวิตลงด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม เป็นหน้าที่ของทายาทตามกฎหมายหรือผู้รับประโยชน์ประกันภัย ที่ต้องดำเนินการในการจัดการศพให้เรียบร้อย รวมไปถึงการรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศพ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินเตรียมเอกสารการขอเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายในการทำการฌาปนกิจศพ และถึงแม้ว่าประกันชีวิตจะไม่จ่ายค่าจัดการศพให้โดยตรงเมื่อผู้ทำประกันได้เสียชีวิตในอายุกรมธรรม์ แต่แน่นอนว่ารับผลประโยชน์สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินก้อน และใช้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศพได้ ตามเงื่อนไขและทุนประกันที่ได้ทำไว้

ประกันที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการจัดการศพ

ประกันภัยโดยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่ได้คุ้มครองค่าการจัดการศพ แต่จะให้เป็นเงินก้อนหลังจากการเสียชีวิต เพื่อให้ทายาทหรือผู้รับประโยชน์สามารถนำเงินมาจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ ประกันภัยที่ให้เงินเงินก้อนหลังจากการเสียชีวิตมีดังนี้

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเป็นแผนที่คุ้มครองสุขภาพของผู้ทำประกัน ช่วยจัดการเรื่องค่ารักษาพยาบาล และจ่ายเงินก้อนเมื่อมีการเสียชีวิตด้วยโรค

เพิ่มเติม

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต ส่วนใหญ่เน้นการจ่ายเงินเมื่อมีการเสียชีวิต ทายาทหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินก้อนหลังจากการเสียชีวิตของผู้ทำประกัน เพื่อมาใช้จัดการศพ

เพิ่มเติม

เลือกประกันชีวิต ทำไมต้อง Tadoo

จะดีกว่าไหมถ้าคนที่คุณรักไม่ต้องรับภาระค่าจัดการศพของคุณหลังจากที่คุณได้เสียชีวิตไปแล้ว แถมยังมี เงินก้อนเหลือไว้เป็นมรดก เช็คเบี้ยประกันชีวิตออนไลน์เพื่อเลือกความคุ้มครองที่ดีที่สุดให้แก่คุณได้ที่นี่

เช็คเบี้ยประกัน

ข้อยกเว้นที่อาจทำให้คุณไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทน

ถึงแม้ประกันภัยส่วนใหญ่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีเสียชีวิต แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่บริษัทประกันชีวิตยกเว้นการจ่ายเงินเอาประกัน จากสาเหตุการตายดังนี้

1.ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันตาย – การที่ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้ทำประกัน เป็นเงื่อนไขหลักของกรมธรรม์ที่ยกเว้นการจ่ายเงินชดเชย

2.ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย – ความตายที่เกิดจากสาเหตุการฆ่าตัวตายบริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น

3.การเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่ผิดเงื่อนไขความคุ้มครอง – อาจมีเงื่อนไขในประกันภัยบางประเภท ที่จะจ่ายเงินชดเชยเมื่อได้เสียชีวิตจากสาเหตุที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ประกันผู้สูงอายุ จะไม่จ่ายเงินเมื่อเสียชีวิตจากโรคในระยะเวลา 2 ปี หรือ ประกันอุบัติเหตุไม่จ่ายเงินกรณีเสียชีวิตด้วยโรคร้าย เป็นต้น

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.8/5

13,467 รีวิว

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศพของผู้ทำประกัน

หลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อผู้ทำประกันชีวิตคนหนึ่งได้เสียชีวิตแล้ว มีค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ผู้เป็นทายาทตามกฎหมายหรือผู้รับประโยชน์ประกันภัย จะต้องรับผิดชอบหลังจากที่ผู้ทำประกันเสียชีวิต เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักศาสนาและหลักการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยแต่ละเคสอาจมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์ต่อสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย เช่น บางกรมธรรม์อาจยกเว้นค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ทำประกันหากเสียชีวิตด้วยการ ฆ่าตัวตาย จึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพื่อการพิสูจน์ศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตดังกล่าว เป็นต้น และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้

ค่าฌาปนกิจศพ

เป็นการจัดการทั่วไปที่ผู้จัดการศพต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียชีวิตไม่ว่าผู้เสียชีวิตจะทำประกันหรือไม่ก็ตาม

ค่าชันสูตรพลิกศพ

อาจต้องใช้ในประกันภัยบางประเภทไม่คุ้มครองต่อการเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้ในกรมธรรม์ การชันสูตรศพถือเป็นสิ่งที่จะยืนยันถึงสาเหตุการเสียชีวิต

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสาร

ในการดำเนินการขอเบิกค่าสินไหมทดแทนต่อประกันภัยผู้ประกัน ผู้รับประโยชน์ต้องใช้เตรียมเอกสารทางราชการ ไม่ว่าจะเป็น ใบบันทึกประจำวัน ใบรับรองการเสียชีวิตโดยเจ้าพนักงานตำรวจ อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องต่อศาลหากบริษัทประกันภัยปฏิเสธความรับผิดชอบในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน คุณสามารถดำเนินการได้หากคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมจากบริษัทประกันภัย มิเช่นนั้นคุณอาจจะเสียค่าใช้จ่ายไปฟรีๆ เลยก็ได้

วิธีเช็คข้อมูลประกันชีวิตหากผู้ทำประกันเสียชีวิตหรือหายสาบสูญ

– เสียชีวิต ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดเลยทราบว่า “ผู้เสียชีวิตได้ทำประกันชีวิตไว้หรือไม่อย่างไร”
ทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบการทำประกันชีวิตได้ที่ “สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)” ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยเมื่อ คปภ. ตรวจสอบแล้ว จะแจ้งว่าผู้เสียชีวิตได้ทำประกันหรือไม่ ทำไว้กับบริษัทประกัน ใดบ้าง
เอกสารประกอบคำร้องขอตรวจสอบการทำประกันชีวิต
– ใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตที่ต้องการตรวจสอบ
– สำเนาทะเบียนบ้านและบัตร ปชช. ของผู้ยื่นคำร้อง
ทั้งนี้ คปภ. จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ 2-3 สัปดาห์

– หายสาบสูญ กรณีที่คาดว่า ผู้ทำประกันเสียชีวิตแล้วแต่ “ยังไม่พบศพหรือมีชีวิตอยู่แต่สูญหายไป”
ทายาทจะต้องมีการแจ้งความสูญหาย และรอจนกว่าจะพบศพ แต่หากเมื่อเวลาผ่านพ้นไปกว่า 3 ปีแล้ว ยังไม่มีการพบตัวหรือพบศพ ทายาทสามารถดำเนินการทำเรื่องขอเคลมประกันได้ทันที หลังพ้นระยะเวลาดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทของประกันชีวิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต

รับใบเสนอราคา ประกันชีวิต

เช็คเบี้ยประกัน