Connect with us

ประกันชีวิตครอบครัว

สร้างความมั่นคงต่อสถานภาพทางการเงินของครอบครัววันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของคนที่คุณรัก

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันชีวิตครอบครัวคืออะไร

ประกันชีวิตครอบครัว หมายถึง ประกันที่ทำไว้เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลในครอบครัวเป็นหลักและ เพื่อสร้างความมั่นคงต่อครอบครัวในระยะยาว ประกันจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับบุคคลในครอบครัว สถานภาพของครอบครัวจะไม่แย่ลง ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตที่หัวหน้าครอบครัวทำประกันเพื่อคุ้มครองบุตร และภรรยาหากตนเองได้เสียชีวิตไป หรือการทำประกันให้ลูก เพื่อวางแผนอนาคตของพวกเขา หรือการทำประกันชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อเป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลาน ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต

แผนประกันที่ทุกครอบครัวควรมี

เมื่อเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันและสนใจที่จะทำประกัน ควรศึกษาถึงรูปแบบการทำประกัน เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้ได้กรมธรรม์และความคุ้มครองที่เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัว

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเป็นแผนที่คุ้มครองสุขภาพของผู้ทำประกัน ช่วยจัดการเรื่องค่ารักษาพยาบาล และจ่ายเงินก้อนเมื่อมีการเสียชีวิตด้วยโรค

เพิ่มเติม

ประกันชีวิต

เน้นการจ่ายเงินเมื่อมีการเสียชีวิต ทายาทหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินก้อนหลังจากการเสียชีวิตของผู้ทำประกัน เพื่อมาใช้จัดการศพ

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกันที่รองรับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ดูแลค่ารักษาพยาบาลและพร้อมให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเติม

เลือกประกันชีวิต เพื่ออนาคต

ประกันชีวิตครอบครัวเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สถานภาพทางการเงินของครอบครัวมีความมั่นคงในระยะยาว เพราะหากวันใดวันนึงคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวได้เสียชีวิตไปแล้ว บุคคลที่อยู่เบื้องหลังอาจได้รับผลกระทบอย่างหนัก ประกันชีวิตจะชดเชยเงินก้อนให้กับผู้รับผลประโยชน์เพื่อใช้เป็นเงินมรดกและค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในครัวเรือนได้ การทำประกันชีวิตครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม เลือกแผนประกันชีวิตครอบครัวออนไลน์ที่เหมาะกับคุณ

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันแบบไหนที่เหมาะกับสมาชิกในครอบครัว

ประกันชีวิตนอกจากจะช่วยลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครอบครัวได้อุ่นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เลวร้ายให้กับคุณ การเลือกประกันชีวิตที่เหมาะสมกับแต่ละวัยเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้เบี้ยประกันถูกลงแล้วยังได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าขึ้นอีกด้วย

1. ช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่น (0-20 ปี)
ช่วงวัยเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นช่วงที่ภูมิต้านทานโรคยังต่ำ มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่าย พ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรพิจารณาทำประกันสุขภาพให้แก่เด็ก เพื่อช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลเวลาที่ลูกเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล ส่วนถ้าโตขึ้นมาหน่อยจนถึงช่วงวัยรุ่น ก็อาจทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมด้วยก็ได้ เพราะวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ใช้ชีวิตโลดโผน เสี่ยงอันตรายด้วยอยู่แล้ว

2. ช่วงวัยทำงานตอนต้น (21-30 ปี)
ช่วงเริ่มต้นของวัยทำงาน เป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มมีรายได้ อยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัว จึงควรให้ความสำคัญกับการออมเป็นหลัก รวมถึงเมื่อเริ่มมีรายได้ ก็อาจจะเริ่มมีการเสียภาษี ช่วงวัยนี้จึงเหมาะกับการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อสร้างวินัยในการออม รวมถึงได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วย

3. ช่วงวัยทำงานตอนกลางและเริ่มสร้างครอบครัว (31-45 ปี)
การทำประกันสำหรับคนในช่วงนี้ ควรทำประกันชีวิตแบบเน้นความคุ้มครองชีวิต เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวเกิดเสียชีวิตไปอย่างกะทันหัน ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา โดยควรเลือกช่วงเวลาคุ้มครองให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของเรา

4. ช่วงวัยทำงานตอนปลายจนถึงเวลาเกษียณ (46-60 ปี)
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ภาระเลี้ยงดูครอบครัวจะค่อยๆ ลดลง (เนื่องจากลูกเริ่มโตขึ้น เริ่มมีความสามารถในการหาเงินเองได้) เรื่องสำคัญที่จะเข้ามาแทนจึงกลายเป็นเรื่องการเตรียมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ ประกันที่เหมาะสมกับช่วงวัยนี้จึงควรเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อสร้างเงินบำนาญหลังเกษียณที่เป็นเงินการันตี

5. ช่วงหลังเกษียณ (61 ปี เป็นต้นไป)
ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต บางคนอาจจะเริ่มนึกถึงการทำพินัยกรรม หรือการเตรียมทรัพย์สิน เตรียมเงินมรดกเพื่อส่งมอบให้ลูกหลาน อาจจะพิจารณาทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ เพราะไม่จำเป็นต้องตรวจหรือต้องตอบคำถามสุขภาพ ทำให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวก็สามารถทำประกันชีวิตได้ ( จะได้รับเงินชดเชยจากการเสียชีวิตเมื่ออายุกรมธรรม์มากกว่า 2 ปี )

** ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงคำแนะนำประกอบการตัดสินใจ การทำประกันที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความเหมาะสมของแต่ละบุคคลด้วย

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6/5

16,562 รีวิว

ข้อยกเว้นการจ่ายสินไหมทดแทนทำประกันชีวิตครอบครัว

นอกการการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เงื่อนไขข้อยกเว้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการศึกษาให้รอบคอบก่อนการทำประกันด้วยเช่นกัน เพราะบริษัทสามารถนำมาเป็นข้อต่อรองในการปฎิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำประกันได้

ฆ่าตัวตาย

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

ฆาตกรรม

กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

โกงอายุ

กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำ สัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ทำประกันชีวิตครอบครัวดีอย่างไร?

การทำประกันชีวิตครอบครัวได้เปรียบในเรื่องค่าเบี้ยประกันเพราะในบางบริษัทคุณจะได้รับส่วนลดเมื่อทำประกันชีวิต ตั้งแต่ 2 หรือ 3 คนขึ้นไป มูลค่าส่วนลดเริ่มต้นที่ 10% – 25% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ควรศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าจากบริษัทประกันที่คุณสนใจ และข้อดีอีกอย่างของการทำประกันชีวิตครอบครัวคือ เมื่อต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบโดยการขอตรวจสุขภาพหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท ผู้ทำประกันวัยเด็กส่วนใหญ่จะมีสุขภาพดีกว่าผู้ใหญ่ การมีสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันในอัตราพิเศษ และผู้สูงอายุวัยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ก็ยังสามารถทำประกันชีวิตผู้สูงอายุได้โดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทของประกันชีวิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต

รับใบเสนอราคาประกันชีวิต

เช็คเบี้ยประกัน