Connect with us

ประกันชีวิตกับการชดเชยเมื่อทุพพลภาพ

รับเงินชดเชยเมื่อได้รับบาดเจ็บที่ส่งผลให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ประกอบอาชีพไม่ได้

เช็คเบี้ยประกัน

4.6/5

ทำไมควรซื้อประกันชีวิตคุ้มครองทุพพลภาพจาก Tadoo

เพราะการซื้อประกันชีวิตเหมือนกับการวางแผนการออมทรัพย์เพื่ออนาคต เป็นการบริหารความเสี่ยงเพราะหากเกิดอะไรขึ้นกับเรา คนที่เรารักก็ยังได้รับเงินชดเชยจากประกันที่เราซื้อไว้ประกันชีวิตจาก Tadoo มีแผนความคุ้มครองหลากหลาย ให้คุณเลือกสรรได้ตามใจ

ทุพพลภาพถาวรหมายถึงอะไร?

ภาวะทุพพลภาพ คือ อวัยวะส่วนของร่างกายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง เสื่อมสภาพอย่างถาวร สืบเนื่องมาจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่กระทบต่อความเสียหายของอวัยวะนั้น เป็นผลให้อวัยวะที่เสียหายไม่ใช้ในกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวร หรือไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพใด ๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ ภาวะทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็นต่อเนื่องกันอย่างน้อย 180 วัน หรือ สิ้นสภาพจากการใช้งานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายได้ตามปกติ หรือได้สูญเสียอวัยวะส่วนหนึ่งไป ผลให้เกิดกรณีดังต่อไปนี้

1.ตาบอด
2.หูหนวก
3.เป็นใบ้/เสียความสามารถในการพูด/ลิ้นขาด
4.สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
5.เสีย แขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
6.จิตพิการอย่างติดตัว
7.อัมพาตถาวร

เช็คเบี้ยประกัน

วิธีการเช็คเบี้ยประกันชีวิตที่คุ้มครองเงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ

ขั้นตอนการเช็คเบี้ยประกันชีวิตแบบคุ้มครองเมื่อทุพพลภาพออนไลน์ สามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

กรอกข้อมูลส่วนตัวของของคุณ

กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ และรายละเอียดในการติดต่อกลับ

รายละเอียดกรมธรรม์

วันที่เริ่มต้นกรมธรรม์, วงเงินคุ้มครอง และระยะเวลาการคุ้มครอง

เลือกบริษัท

เลือกบริษัทประกันที่ต้องการทราบแผนกรมธรรม์ / แผนประกันที่คุณสนใจ

ตรวจสอบเงื่อนไข

ตรวจสอบแผนกรมธรรม์ประกันที่ให้ความคุ้มครองเมื่อทุพพลภาพ

เปรียบเทียบราคา

เปรียบเทียบราคาจากแต่ละบริษัท และเงื่อนไขความคุ้มครองที่ตรงใจคุณ

เงื่อนไขการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองทุพพลภาพ

ในบางแผนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีควาคุ้มครองกรณีเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแก่ผู้ซื้อประกันอันส่งผลต่อการหาเลี้ยงชีพ และส่งผลต่อการชำระเบี้ยประกันไปด้วย ข้อดีคือหากชำระไปแล้ว 50% ก็มีสิทธิ์ได้รับพิจารณายกเว้นการจ่ายเบี้ยอีกครึ่งที่เหลือ แต่ยังได้รับผลประโยชน์เต็ม

 

กรณีสมมติ ผู้เอาประกันภัยอายุ 20 ปี ซื้อประกันชีวิตที่มีวงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท กำหนดเวลาจ่ายเบี้ยประกันที่ 20 ปี ผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยอย่างสม่ำเสมอไปได้ครึ่งทาง 10 ปี แล้วเกิดโชคร้ายประสบอุบัติเหตุจนทุพพลภาพถาวร อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเบี้ยประกันอีกครึ่งที่เหลือ บริษัทประกันชีวิตจะยกเว้นเบี้ยประกันที่เหลือให้ แต่ข้อดีคือ ผู้เอาประกันภัยจะยังคงได้รับผลประโยชน์เต็มจำนวนของทุนเอาประกันภัยเมื่อเสียชีวิตหรือมีอายุถึงครบกำหนดสัญญาอยู่
*ทั้งนี้ โปรดศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท่านเลือกซื้ออย่างละเอียดอีกครั้ง

เงื่อนไขความคุ้มครอง

อายุที่รับประกันภัย : 18 – 65 ปี

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ชำระเบี้ยประกันภัย : เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก

เงื่อนไขความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6/5

4,257 รีวิว

ประกันชีวิตกับความคุ้มครองทุพพลภาพ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนทุพพลภาพ ย่อมส่งผลต่อการดำรงชีพและการหาเลี้ยงชีวิตอย่างแน่นอน นั่นคือเหตุผลหลักที่คนหลายคนเลือกซื้อประกันชีวิต เพราะจะได้เป็นหลักประกันทางการเงินเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน โดยทั่วไปบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน และรับภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล และเงินชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวร ผู้ทำประกันทุกท่านควรศึกษาเงื่อนไขการได้ชดเชยหากเกิดเหตุทุพพลภาพหรือเสียชีวิตทุกครั้งก่อนทำประกัน

เมื่อผู้ซื้อประกันได้รับอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บนเงื่อนไขว่าเป็นติดต่อกันตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป บริษัทประกันชีวิต จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกัน โดยมีเงื่อนไขว่าความทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย จนไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีพได้โดยสิ้นเชิง

จุดเด่น

  • คุ้มครองเมื่อไม่สามารถประกอบอาชีพได้
  • คุ้มครองเมื่อสูญเสียอวัยวะใด ๆ ไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • คุ้มครองเมื่อพิการทุพพลภาพมากกว่า 180 วัน

เงื่อนไขว่าต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น แต่อาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น หมดทางเยียวยารักษาให้หายเป็นปกติ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกต่อไปโดยสิ้นเชิง

จุดเด่น

  • คุ้มครองเมื่อไม่สามารถประกอบอาชีพได้
  • คุ้มครองเมื่อสูญเสียอวัยวะใด ๆ ไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • คุ้มครองเมื่อความเจ็บป่วยมากกว่า 180 วัน

ศึกษาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อประกันชีวิต

ข้อดีของการทำประกันชีวิต ถึงแม้ทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่สามารถทำงานได้ แต่ยังมีเงินสำหรับรักษาตัวจากประกันที่ซื้อไว้ ไม่สร้างภาระให้คนข้างหลัง

Top tip: บางแผนประกันชีวิต ไม่ชดเชยกรณีทุพพลภาพ ควรศึกษาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ

เงินชดเชยที่ได้รับในกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

Tadoo ขอยกตัวอย่าง ความคุ้มครองของประกันชีวิตกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ เงื่อนไขอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของบริษัทนั้น

แผนที่ 1

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ (500,000)
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (500,000)
ถูกฆาตกรรม และถูกลอบทำร้ายร่างกาย (500,000)
เสียชีวิตจากการขี่หรือซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ (50,000)
ชดเชยบัตรเครดิต กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (100,000)
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตพร้อมคู่สมรส (ซื้อความคุ้มครองคู่) (750,000)

แผนที่ 2

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ (1,000,000)
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (1,000,000)
ถูกฆาตกรรม และถูกลอบทำร้ายร่างกาย (1,000,000)
เสียชีวิตจากการขี่หรือซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ (100,000)
ชดเชยบัตรเครดิต กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (100,000)
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตพร้อมคู่สมรส (ซื้อความคุ้มครองคู่) (1,500,000)

**ในส่วนของอัตราค่าเบี้ยประกัน เป็นแบบประกันรายปี เริ่มต้นที่ 1,080 บาท ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเพียงคนเดียว และ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยพร้อมคู่สมรสเริ่มต้น 1,9xx บาท

อุ่นใจเสมอเมื่อมีประกันชีวิต

รูปแบบของประกันชีวิต

ประกันชีวิตมีมากมายหลายรูปแบบซึ่งแต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป โดยเบื้องต้นประกันชีวิตจะมีอยู่ 4 แบบ ได้แก่

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

บางกรมธรรม์เขียนว่าคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี บริษัทประกันจะจ่ายเงินเอาประกันให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ได้ระบุชื่อไว้ เมื่อผู้ซื้อเสียชีวิต ข้อดีคือ ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้ผู้มีชีวิตอยู่ข้างหลัง

เพิ่มเติม

ประกันชีวิตครอบครัว

ประกันชีวิตดูแลทุกชีวิตในครอบครัวทุกช่วงวัยย มั่นใจว่ามีหลักประกันช่วยเหลือยามเกิดเหตุไม่คาดฝันจนทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

เพิ่มเติม

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

บริษัทประกันจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตในระยะเวลาประกัน ถ้าครบกำหนดยังมีชีวิต จะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลย เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าแบบอื่น

เพิ่มเติม

ประกันผู้สูงอายุ

ประชีวิตที่คุ้มครองผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้

เพิ่มเติม

วิธีเคลมสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร

หากเข้าเงื่อนไขผู้ซื้อประกันได้รับอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงติดต่อกันตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป สามารถเคลมประกันได้ มีขึ้นตอนดำเนินการดังนี้


เตรียมเอกสาร

กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เตรียมเอกสารทางการแพทย์ที่วินิจฉัยและระบุรายละเอียดของความทุพพลภาพ

ส่งเอกสารเพื่อให้บริษัทประกันพิจารณา

รวบรวมเอกสารและส่งให้บริษัทประกันภัย สามารถยื่นด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์กรณีไม่สะดวกเดินทาง

รอบริษัทประกันพิจารณา

เมื่อบริษัทประกันได้รับเอกสารทั้งหมดแล้ว จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 สัปดาห์ หากถูกต้องและเข้าเงื่อนไข ก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน

หมายเหตุ: *เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

ประกันชีวิตแบบกลุ่ม

ประกันชีวิตแบบกลุ่มคือประกันที่มีผู้เอาประกันร่วมกันหลายคน ส่วนใหญ่จะกำหนดให้มี 5 คนขึ้นไปโดยประกันประเภทนี้ บริษัทมักจะทำให้พนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการ การทำประกันกลุ่มจะมีการคำนวณอัตราเบี้ยประกันเป็นราคาเดียวกันทั้งหมดและจะถูกกว่าการทำประกันชีวิตแบบรายบุคคลแต่ก็มีความคุ้มครองพื้นฐานครบถ้วน รวมถึงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ พร้อมทั้งได้ค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

การที่บริษัทมีประกันกลุ่มเป็นสวัสดิการนั้นถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานเนื่องจากการทำประกันเป็นการมอบทางเลือกเพื่อรองรับความเสี่ยงในชีวิต พนักงานทุกคนย่อมพอใจกับความคุ้มครองที่ได้รับและยังเป็นการแสดงความหวังดีต่อพนักงานอีกด้วย

เช็คเบี้ยประกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองทุพพลภาพและการชดเชย

การเลือกประกันชีวิตที่ดีที่สุด สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณ ว่าคุณต้องการความคุ้มครองแบบไหน อยากได้ผลประโยชน์อย่างไร จากนั้นเปรียบเทียบกับความคุ้มครองของกรมธรรม์ ว่ามีรูปแบบไหนตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราที่สุดเมื่อเจอแล้วแสดงว่าประกันนั้น คือ ประกันชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

การเคลมประกันชีวิตกรณีทุพพลภาพถาวร จะเข้าเงื่อนไข เมื่อเกิดทุพพลภาพไม่น้อยกว่า 180 วันติดต่อได้ และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถหายเป็นปกติได้ ส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทของประกันชีวิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต

รับใบเสนอราคาประกันชีวิต

เช็คเบี้ยประกัน